Вие сте в: Начало // Всички публикации // В медицината всичко е свързано

В медицината всичко е свързано

На 30 септeмври и 1 октомври т.г. в Националния дворец на културата бе проведена ХХII национална конференция с международно участие, организирана от Колегиум частна психиатрия. Насловът бе

„Лиезон психиатрия“

Това е разделът от психиатрията, колабориращ най-тясно с другите медицински специалности. Темата събра известни специалисти от България, САЩ, Великобритания, Франция, Северна Македония.
За пета поредна година при откриването на конференцията бе връчена и наградата за принос към българската психиатрия на името на доц. Георги Койчев.

Носител на наградата стана д-р Анета Аничкина – дългогодишен психиатър и психотерапевт от София. Тя работи като консултант на свободна практика с акцент в сферата на паническите разстройства, обсесивно-компулсивното разстройство, генерализираната тревожност, депресиите, БАР, хранителните разстройства.
Участниците в конференцията с интерес изслушаха лекция по фармакология на чл.-кор. проф. Мила Власковска, на проф. Здравко Каменов – „Еректилна дисфункция и де-
пресия“, на доц. Пенчо Колев – „Изследвания на съня в неврологията и психиатрията“. Д-р Дейвид Окай от Медицинския университет в Оксфорд се спря на „Разстройства на импулсите при Паркинсонова болест“. Клиничните психолози – проф. Ивайла Георгиева, доц. Силвия Шопова, запознаха присъстващите с „Основи на клиничната невропсихология“. Проф. Румяна Крумова-Пешева очерта „Реакции на психична декомпенсация при пациенти с болест на Крон“. „Особености на работата с тежко и терминално болни пациенти“. бе ак-
туалната тема, разработена от д-р Маргарита Тарейн.
Централно място в конференцията бе отделено на съдебната психиатрия като област, тясно сързана с правото. Актуални и дискусионни аспекти разкри проф. Алан Фелдхаус – „Новости в оценката на вменяемостта в САЩ“. Доц. Владимир Велинов се спря на „Особености на съдебно-психиатричния преглед“. По темата лекции имаха още проф. Петър Маринов, д-р Елена Мутафчийска и д-р Анка Петрова.
Основният акцент на конференцията бе поставен върху психосоматичните заболявания. Предиспозиция /телостроеж и характер/ бе обектът на анализ на проф. Петър Маринов и д-р Иво Нацов. Клинична картина бе темата на д-р Никола Марков – „Конвергенцията на неврологията в психиатрията“. Терапията разгледа д-р Владимир Бостанджиев – „Психотерапия на психосоматичните разстройства“, а Виолин Бъчваров говори за „Приложение на биофийдбек при пациенти с психосоматични оплаквания“.
В класическато поле на лиезон психиатрията вниманието на аудиторията задържаха доц. Данчо Дилков – „Психоорганичен синдром в многопрофилната болница“; д-р Силвия Раловска /Великобритания/ – „COVID-19, психоза и хомицид“; д-р Иво Нацов – „Концепцията за патомимия или автоагресията в дерматологичната практика“; д-р Никола Марков – „Депресията в общата медицинска практика: практически проблеми“; проф. Джулия Камбуридис /САЩ/ – „Психологически аспекти на адаптацията след пандемията от COVID-19“, и др.
Организацията на лиезон психиатрията във Франция бе представена от д-р Таня Генова, а нови форми на поведенчески отклонения в адиктологията и сексологията коментира д-р Явор Делчев /Франция/ – „Кемсекс и лиезон психиатрия“.
Отделено бе време и за културалните измерения в лиезон психиатрията – д-р Асен Бешков обобщи темата „Религия, духовност и консултативна лиезон психиатрия“. Новите технологии в ранната диагностика на психичните разстройства представи д-р Иван Койчев /Великобритания/ – „Роля на машинното самообучение в ранното диагностициране на деменция“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.