Вие сте в: Начало // Всички публикации // Здравните медиатори стават все повече

Здравните медиатори стават все повече

На 25 март т. г. в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” официално бе открита новата учебна година за здравните медиатори от цялата страна. В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 29 души ще бъдат обучени от преподаватели: от Факултета по обществено здраве към МУ в София; екипите на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ); Българската асоциация по семейно планиране (БАСП); медицински специалисти; УНИЦЕФ; Националната комисия за борба с трафика на хора.

Събитието бе открито от проф. Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Приветствия към новоизбраните медиатори отправиха зам.-деканът по учебната дейност на ФОЗ проф. Магдалена Александрова, д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“ към МЗ, секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към МС Росица Иванова, д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминацията, Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, председателят на НМЗМ  Антоанета Ефтимова, представители на НЦОЗА, ГлаксоСмитКлайн.

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община. Основни критерии за избора са да имат завършено средно образование, да принадлежат към общността, в която ще работят, да познават добре проблемите на общността и да бъдат съпричастни към тях, да владеят езика/езиците на общността, тъй като здравномедиаторската програма е част от интеграционната политика на страната ни. Новите общини, в които от 2019 г. ще действат здравни медиатори, са Банско, Бойчиновци, Брусарци, Бяла, Гулянци, Ивайловград, Крумовград, Полски Тръмбеш, Садово, Свищов, Силистра, Стамболово, Ценово, Червен бряг.

През 2019 г. с бюджет, осигурен от държавата, в България ще работят общо 245 здравни медиатори.

В рамките на обучителната програма те ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно превенция, профилактика и лечение на основни заболявания. Фокус в обучението е поставен още върху ваксинопредотвратимите болести, ранното детско развитие, превенцията и противодействието на трафика на хора, майчиното и детското здраве, семейното планиране, работата на терен.

След обучението здравните медиатори ще се включат в изпълнението на различни здравни програми и проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването. В контекста на увеличаващите се случаи на морбили в Европа и регистрираните случаи на заболели и у нас, екипната работа между здравните медиатори и всички здравни институции по превенция на ваксинопредотвратими заболявания ще бъде ключова.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.