Вие сте в: Начало // Всички публикации // Диабет тип 2 – спешна нужда да предпазим младите

Диабет тип 2 – спешна нужда да предпазим младите

Повече от  400 млн. души по света живеят с диабет, като 90% от тях са с диабет тип 2 – сложно и скъпо заболяване, което може да причини слепота, сърдечно-съдови усложнения, бъбречна недостатъчност, ампутация на крак. Диабет тип 2 причинява дългосрочни усложнения, като нарушава начина на живот и на близките на болния. В световен план, за съжаление, заболяването е засегнало много хора, сред които все повече деца и младежи. Състоянието причинява още повече усложнения при младежите, при които има и съществен риск от задълбочаване на дългосрочните усложнения. До 2002 г. диабет тип 2 не се приемаше за педиатрично състояние, но днес повече от 3600 деца и младежи се диагностицират с диабет всяка година само в САЩ. Във Великобритания близо 7000 са докладваните случаи на деца и младежи през 2018 г. Ето защо тенденцията за заболяемостта е тревожна в световен план.

Разпознаването на диабет тип 2 като педиатричен проблем, докладвано от Американската диабетна асоциация (АДА), провокира издаването на нови насоки за диагностициране и управление на диабет тип 2 сред младежите. Доказано е, че диабет тип 2 е много по-агресивен при децата и младежите – като реакцията на глюкозонамаляващите медикаменти е по-слаба, а в някои случаи дори съществува резистентност към инсулина. Доказано е, че младежите с диабет тип 2 по-рядко са хипогликемични при терапия с орални медикаменти, а новите насоки препоръчват включването на таргетна терапия в по-ниски дози от тези за възрастните. Друга важна препоръка е промяната в начина на живот, защото повечето от децата са и със затлъстяване. Особено внимание се обръща и на менталното здраве и културните особености, защото в голяма част от случаите затлъстяването е отговор на дискриминация, стигма или насилие в социалната среда на детето.

В препоръките на АДА има място и за клиницистите, защото все още съществуват пропуски в познанието за заболяването. Не са достатъчно доказателствата за ползата от метаболитната хирургия, от интензивната физическа активност и дори от образователните и подкрепящите програми за младежи с диабет. Нещо повече, единственото друго лекарство, одобрено за лица под 18 години, освен инсулин, е метформин. Други терапии – използването на SGLT2 инхибитори и GLP-1 рецепторни антагонисти, които са свързани с предпазване на сърдечно-съдовата и бъбречната система при възрастните, все още не са одобрени за деца и младежи. Друг проблем е, че все още не са разработени програми за скрининг и ранна диагностика на диабет тип 2 при деца и младежи. Подходите за диагностика при възрастни в риск все още на са валидни и за младите. Спешно трябва да бъдат включени младите пациенти в клинични проучвания, което ще помогне за разработването на стратегии за превенция и лечение на диабет тип 2.

Диабет тип 2 е агресивно заболяване, като лечението с инсулин е последната крачка. За пациенти с новооткрито заболяване това означава по-ранно включване и по-дълго използване на инсулин в лечението. С увеличаването на пациентите и драстичното намаляване на възрастта на хората с диабет все по-остра ще бъде нуждата от  инсулин. Очаква се увеличаване с повече от 20% на необходимото количество инсулин до 2030 г. в световен мащаб. Тревога предизвиква въпросът дали развиващите се и средно развитите държави ще могат да осигурят нужния инсулин за пациентите си.

Основен рисков фактор за развитие на диабет тип 2 при всички възрасти е затлъстяването, което се подмладява. Някои държави въведоха данъци за сладките храни и ограничаване на рекламите на вредни храни за деца. Диабетът изисква глобални обществени стратегии за превенция. Децата и младежите не могат да носят отговорност, че живеят в среда, в която се хранят нездравословно.

The Lancet

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.