Вие сте в: Начало // Всички публикации // Хоспис „Добролюбие“ в Кърджали – територия на социалната отговорност

Хоспис „Добролюбие“ в Кърджали – територия на социалната отговорност

Специфична комплексна грижа

Здравко Карамитев – управител на хосписа, специално за „Форум Медикус“

– Как днес, след 10 години дейност, оценявате инициативата да бъде разкрит точно такъв вид хоспис в Кърджали?

– Хоспис” Добролюбие” е дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски”, институциализиран по проект на програма ФАР през 2008 г. През октомври тази година бяха навършени 10 години самостоятелна дейност. Десет години са сериозен период за ново дружество, за да намери то своята ниша на пазара. Със задоволство споделям, че усилията за интегриране на медико-социални услуги в болницата чрез изграждане на хоспис не са били напразни. Въпросът дали хосписът е необходима институция вече не е на дневен ред. В последните години се наблюдава трайна и устойчива тенденция на повишено търсене на услугите, предлагани от хосписа. Дружеството придоби крехка, но устойчива финансова самостоятелност и се наложи като отлична практика.

– Какво говорят числата за направеното през този период?

– Хоспис „Добролюбие“ разполага с 40 мултифункционални легла, стационирани в две бази, които са функционално свързани с всички структури на болницата. През годините през хосписа са преминали близо 1200 пациенти, 120 от тях са по договор с РЗОК по КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”. За палиативните случаи има обособени палиативни сектори, оборудвани с необходимата апаратура. Услугите на хосписа са ползвали пациенти от цялата страна, като най-голямо търсене извън нашата област се отчита от пациенти от Хасково. Работили сме със социалните служби на Хасково, Свиленград и Харманли. Насочени от тях пациенти престояваха при нас, а за престоя им плащат социалните служби. Социални случаи имаме и от общините на Кърджалийска област, разходите за престоя се заплащат от съответната община. С общината в Кърджали имаме договор за годишна издръжка на едно социално легло.

– Какво, според Вас, още трябва да се направи за утвърждаването на активностите в хосписа?

– Трябва да се търсят механизми за активиране на обществото и политическата класа за разработване на пакети от грижи, които да се изпълняват от хосписи.  Ще маркирам няколко направления, които имат потенциал с малко ресурс да постигнат добри резултати:

• Разработване на пакет от клинични пътеки за хосписи, които се  финансират от НЗОК;

• Социалните служби и общините да делегират на хосписите извършване на определени пакети от медико-социални услуги срещу ползване на публичен ресурс. Възможно е въвеждането на ваучери за грижи в хоспис, лимитирани времево – 2х20 дни или 2х30 дни годишно, по подобие на палиативната грижа, финансирана от НЗОК;

• Данъчни облекчения за публично-частни партньорства със стопански и нестопански организации, извършващи хосписни и палиативни грижи;

• Активиране на НПО за подпомагане на хосписите чрез включване на НПО в предоставянето на грижи;

• Подпомагане на хосписите с кампании за набиране на средства и учредяване на лобиращи организации;

• Активиране на медиите за популяризиране на положителни практики и партньорство с доставчиците на медико-социални и палиативни грижи;

• Учредяване на Асоциация на хосписите в България.

– Вие сте дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. Какви са взаимоотношенията с болницата? От кои други обществени структури получавате подкрепа?

– Ръководният екип на областната болница адекватно отчита всички проблеми, предизвикани от дългите здравни и социални реформи. Концепцията на ръководството цели да превърне болницата в мултикомплекс, предлагащ грижи от раждането до края на житейския път, чрез комплексни грижи, съобразени с  демографските процеси и реалните потребности.

Именно тази адекватна и дългосрочна визия на изпълнителния директор проф. Тодор Черкезов позволи изграждането и развитието на новата здравна структура. През годините са създадени добри правила за съвместна работа както в лечебно-диагностичен, така и в административно-стопански аспект. С течение на времето ние все повече израстваме и ставаме самостоятелни. Със своята дейност хосписът започва да подпомага болницата. Локализиран в болницата, той поема една специфична медико-социална функция. Става дума за дейности, които са извън предмета на дейност на болницата и генерират загуби.

От друга страна, МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” като най-голямото лечебно заведение в областта демонстрира своята корпоративна социална отговорност, като доброволно поема задължения, които надхвърлят общите законови и обичайните изисквания. Израз на тази корпоративна отговорност са именно проектите хоспис „Добролюбие“, „Кабинет по семейно планиране“, „Училище за майки“ и редица други инициативи, които носят добавена стойност, която е по-ценна от финансовата. Добавена стойност, която създава различен облик на болницата, допринася за устойчиво икономическо развитие и подобрява качеството на живота на хората от региона.

– През годините от къде получихте подкрепа и опора за благородното си начинание?

– Скоро след създаването на хосписа разбрахме, че финансиране  за този тип структури няма да има.  Липсата на сигурни приходи от обществен ресурс ни постави в критична ситуация. Оформи се приоритетно за хосписа  направление „Грижа за грижата“. Организирахме следните инициативи: „Ръка за помощ”, „За един по-достоен живот”, „Арт галерия „Милосърдие”, „Поставяне на билборд”, „Милосърдие чрез изкуство”, „Изграждане на алея „Добролюбие”, „Салон за красота”, Коледни инициативи, Великденски инициативи, „Сготви за баба“ и др.

Инициативите целят популяризиране на грижите, изграждане на критично отношение на подрастващите към проблемите на застаряващото население, сформиране на доброволен екип и набиране на средства за намаляване себестойността на услугите. По този начин се подпомага постигането на устойчив социален модел, осигуряващ достъпни, дългосрочни и качествени медико-социални и палиативни грижи. Всички инициативи са инициирани от нас. Надяваме се скоро процесите да „се обърнат“, общността да се активизира и сама да предложи начини за подпомагане.

Инициативите показаха, че обществена подкрепа не ни липсва. Подпомагат ни организации с различен юридически статут – като започнем с областната и общинската администрация, частния бизнес, медии неправителствени организации, та чак до детски организации. И най-важното е, че всички се радват на успехите ни. И ни сочат като отлична практика, която често служи за модел.

Професията включва и милосърдие

Мюжгян Адем – главна медицинска сестра

– Прилагането на специалните сестрински грижи на практика, паралелно с психологичната подкрепа – както на болния така и на близките, се оказа не толкова лесна задача за нас, специалистите по здравни грижи. Най-тежък беше периодът на работа по КП 297, когато обслужвахме онкологично болни в терминален стадий на заболяване. Случаите бяха тежки и усложнени, изискващи изключителен дух, воля и професионализъм. Трудностите и тревогите в процеса на работа в хосписа ни превърнаха в семейство, което и в извънработно време се събира и общува! За мен важното е да работим с дух и увереност, независимо от проблемите около нас. Приемам професията на медицинска сестра много над реалните потребности – тази професия е призвание и изисква милосърдие, състрадание и добролюбие. Ако не ги носиш в сърцето си, то тогава не си направил правилния избор.

Дефицитът на медицински сестри е много сериозен и в близко бъдеще се очертава задълбочаваща се криза за медицински кадри. Нашата БАПЗГ постоянно алармира за проблема, за липсата на кадри, за отлива на млади хора да се обучават за медицински специалисти. Професията ни за съжаление се превърна в непривлекателна. Ако в скоро време не се вземат необходимите мерки, очаквам колапс на здравната система.

На сегашния етап се справяме, като 50 на сто от здравните специалисти са пенсионери или съвместители от болницата. За съжаление нямам положителна визия за ситуацията след 10 години.

Коментари с благодарност

Цветанка Атанасова – учителка /дъщеря на пациент Максимка Недялкова на 83 години/:

– След като здравето на майка ми се влоши преди около две години, лекарите ни посъветваха да се насочим за настаняване в хоспис „Добролюбие“, където за нея да се грижат специалисти. Въпреки че майка ми имаше нужда от такава специализирана грижа, първоначално се притеснявах и изпитвах огромно недоверие. Това, което ме успокои в следващите месеци, бе адекватното и добронамерено отношение на хората от персонала. Благодарение на техните грижи и двете с моята майка се чувстваме спокойни. Аз съм в състояние по-пълноценно да изпълнявам своите всекидневни ангажименти. С благодарност за качествената помощ, която оказват на майка ми, на мен и моето семейство, им пожелавам още дълги години да получават положителни отзиви за всеотдайната си работа.

Йорданка Личева – медицинска сестра /внучка на първия пациент на хосписа/:

– Дори след толкова години мога отново да отправя хиляди благодарности на целия екип на хоспис „Добролюбие“ за положените грижи за моята баба. Благодаря за професионализма, добрата организация, екипността в работата, както и за вниманието, човечността, с която се отнасят към възрастните и нуждаещи се хора. Щастлива съм, че ги има! Пожелавам много професионални успехи занапред.

Хари и Пенка Атанасови – художници:

– Честит юбилей на екипа на хоспис „Добролюбие“! С пожелание за здраве и дръзновение в служенето на добро за хората. Желаем дълги години да бъдат успешни. Оставаме до тях в развитието на арт галерия „Милосърдие“, подчинени на мотото „Милосърдие чрез изкуство“.

Кичка Бечева – фармацевт – на 77 години от Кърджали:

– Постъпих в хосписа на 6 януари 2018 г. след операция на тазобедрена става. Поставиха ми метална остеосинтеза, счупването не позволяваше да се сложи изкуствена става. Оперира ме екипът на д-р Пасев и съм много доволна. За шест месеца успях да събера доста впечатления за обслужването и грижите тук. Екипът е много сплотен и съм много доволна. Стаята ми е много хубава, а леглото ми е функционално и позволява добра грижа. Благодарна съм на управителя на хосписа за добрата организация, отличната хигиена и възможността ние, болните, да можем да слушаме музика и да пеем. Рехабилитаторът си върши много добре работата. Има и масажист, който е внимателен и учтив. Храната за съжаление е болнична и твърде еднотипна. Инициативата „Сготви на баба“ много ми допадна, мога да хапна храна като у дома си. Разбира се, мога да изтъкна и някои недостатъци – обслужващият персонал е недостатъчен, един рехабилитатор за толкова болни също е проблем, но някак се нагаждаме. Когато има топлина във взаимоотношенията, всичко се получава. Тук се чувствам прекрасно и се надявам да си тръгна ходеща. Според мен хосписите са необходими за обществото и е много добре, че в Кърджали действа хоспис. Нужно е да се създадат такива институции в цялата страна.

Оценката

Инж. Хасан Азис кмет на Община Кърджали:

– Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 10-годишния юбилей на хоспис „Добролюбие“. От мое име и от името на колегите от общинската администрация пожелавам преди всичко здраве, благополучие, професионални успехи и лично щастие.

Хоспис „Добролюбие“ е първото лечебно заведение в областта, оказващо подобен тип медико-социални грижи. Поради липса на финансиране за тези лечебни заведения и нарастващата потребност от такъв тип услуги общинската администрация с усърдие се включи в подпомагането на новото лечебно заведение. През 2009 г. организирахме инициатива „За един по-достоен живот“, чиято цел бе да се привлече вниманието на обществеността, за да се осигури дългосрочна и трайна подкрепа за лечебното заведение. В следващите години общината в Кърджали сключи договор с хоспис „Добролюбие“ за издръжка на едно социално легло. Ще продължим да подкрепяме и в бъдеще усилията на ръководството на хосписа за превръщането на лечебното заведение в модерна европейска практика.

Никола Чанев – областен управител:

– Уважаеми рицари на доброто в бели престилки,

Две думи олицетворяват вашите денонощни грижи за хората и те са ХУМАНИЗЪМ и МИЛОСЪРДИЕ. Без да ги притежава, човек не би могъл да бъде част от екипа на хоспис „Добролюбие“, да бди неотменно над най-висшето човешко благо – здравето. Поздравявам ви за стоицизма и упорството, с което се борите до последен дъх и отстоявате достойнството на хората, дори когато природата не е на ваша страна. За себеотрицанието и непримиримостта пред трудностите на всекидневието, за силата да не отстъпвате пред безсилието. Вие сте онези ангели, които закрилят пациентите на границата между живота и смъртта, преодоляват физическата болка и вдъхват кураж. Понякога това е безценно, независимо какво е решила съдбата. Благодаря ви за професионализма и всеотдайността, за вярата и умението да дарявате надежда и да творите спасение.

Бъдете здрави, мотивирани и не забравяйте китайската пословица „Ако искате щастие за цял живот – помогнете на някого!“

Признание за принос

На специална церемония по повод на 10-годишнината на хоспис „Добролюбие“, на 2 ноември т.г. в конферентната зала на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ екипът на хосписа бе удостоен с почетен знак за хуманизъм. Грамотата бе връчена на управителя на хосписа Здравко Карамитев лично от изп. директор на болницата проф. Тодор Черкезов.

Здравко Карамитев, от своя страна, връчи три приза „Добролюбие“: на проф. Цекомир Воденичаров, декан на Факултета по обществено здраве към МУ в София; на неговия заместник и председател на Националната асоциация по геронтология – проф. Красимир Визев; на проф. Тодор Черкезов – изп. директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

Годишнината на хосписа бе повод за специална лекция „Актуални социално-медицински проблеми на възрастните и старите хора“ на проф. Кр. Визев.

Ръководството на хоспис „Добролюбие“ награди медии за активност в популяризирането на дейността и ролята на лечебното заведение. Сред наградените са: Общинското радио „Кърджали”, в. „Нов живот“, в. „Арда“, в. „Родопи 24 по 7“, както и сайтът „Кърджали БГ-вести“.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.