Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // 95 години от създаването на Медицински факултет в България

95 години от създаването на Медицински факултет в България

Тържественото отбелязване на годишнината събра в зала 1 на Националния дворец на културата в столицата много хора, представители на различни поколения, обединени от принадлежността към света на медицината, пристрастни към миналото, настоящето и бъдещето на медицинското образование у нас. Заслужаваше да се видят заедно белокоси учени и достолепни преподаватели, техните вече посребрени ученици и най-вече представителите на специализантите и студентите – млади и дръзки, защото усвояват уменията да правят медицина през ХХI век.

Вълнение в този дух прозвуча и в словото на декана на факултета проф. Марин Маринов, който подчерта, че празникът е повод да бъдат почетени всички, оставили трайна следа в развитието на факултета, да бъдат поздравени учените и преподавателите, „които живеят, трудят се и умират в нашата Алма матер“.

Проф. Маринов напомни с думи и образ за основателите на първи факултет по медицина към Софийския университет през далечната 1918 година, разказа за трудностите и идеите на пионерите, започнали да изграждат специфично учебно звено в условия на пълна липса на опит, на структура, на база. Известно е, че първият декан на новосформирания Медицински факултет е проф. Иван Кипров. Приятна изненада за участниците бе словото на неговия син – проф. Д. Кипров, който накратко разказа за живота и ролята на своя баща в периода на прохождане на медицинското образование в България. Спомен за формирания в отговор на големите потребности от лекари в страната „курсус магнус“ разказа проф. В. Василев, който завърши словото си с искреното „Viva Academica“.

По-нататък деканът проф. Маринов илюстрира днешния ден на Медицинския факултет към Софийския медицински университет с езика на цифрите – действат 45 катедри и клинични центрове, обучават се 1234 български и 1017 чуждестранни студенти, академичен състав от над 1000 професори, доценти, асистенти, членове на БАН, на чуждестранни медицински организации преподава, обучава студенти и специализанти, работи в научноизследователски лаборатории и центрове. За 95 години във факултета са обучени над 37 хиляди лекари.

Деканът подчерта също така, че академичното ръководство няма да престане да напомня няколко изключително важни, чакащи решение проблема: университетските болници би следвало да имат особен статут; не бива да бъде подценявана функцията на преподавателя по медицина, който уникално съчетава работата като лекар, като учен, като мениджър и като обучител; трудно е да се правят реформи при неконтролираното разрастване на болничната база, определена и за учебна, а наличието на много болници в състава на университета пречи за провеждане на самостоятелна университетска политика.

Ректорът на Медицинския университет чл.-кор. проф. Ваньо Митев приветства участниците в тържеството и подчерта, че школата по медицина в столицата е „създател“ на всички други медицински образователни структури в страната, че учени и лекари, възпитаници на МФ, днес се реализират навсякъде в България, а и по света. Той акцентира върху целта на академичното ръководство днес да усъвършенства традициите, за което е необходима и дългосрочна стратегия. Такава стратегия днес МУ има, каза проф. Митев, и изтъкна стореното в последните пет години. След като открои направеното, той каза:  „Годишнини като тази са основание да изтъкнем, че оттогава досега ние винаги сме били първи и най-добри. Защото ние сме критерий за качество“.

На тържеството бяха прочетени поздравителни адреси от президента Р. Плевнелиев и от министър-председателя Б. Борисов. Министър Десислава Атанасова приветства академичната общност и връчи на декана на МФ Почетен плакет на Министерството на здравеопазването. Ролята на факултета през годините бе изтъкната и от министъра на образованието Сергей Игнатов, който се спря на факта, че предците са умеели да създават и да развиват школи. Той изказа вълнение, че и „днес академичната медицинска общност излъчва достолепие, което вероятно е отпечатък на професията, който остава завинаги“. Факултетът бе удостоен и с Почетен знак на МОМН.

Кулминация на тържеството бе официалното обявяване на носителите на специалните награди на Медицинския факултет. Наградите се връчват от 2001 г., те очертават преподавателския, научния и практическия принос на личности с доказани качества, на лекари, всеотдайни към болните, посветени на своите студенти, отдадени на научни търсения.

Награда за цялостен принос в преподавателската и научноизследователската дейност на името на проф. Стоян Киркович получи проф. д-р Ангел Димитров от Катедрата по акушерство и гинекология.

Доц. д-р Румяна Марковска стана носител на наградата на името на проф.Димитър Ораховац за научен принос в сферата на фундаменталните науки.

Награда за научна дейност и работа по проекти на името на проф. Асен Златаров бе връчена на студентите Мартина Трайкова и Деян Попов.

Носител на награда за значителен принос в областта на хирургията на името на проф. Параскев Стоянов стана проф. д-р Панайот Танчев от Катедрата по ортопедия и травматология.

Наградата за значителен принос в областта на терапевтичните науки на името на проф. Константин Чилов отиде при проф. д-р Татяна Хаджиева – началник на Клиника по лъчелечение в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Наградата за значителен принос на млад учен до 35 години на името на акад. Асен Хаджиолов стана притежание на д-р Васил Папанчев от Катедрата по сърдечно-съдова хирургия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.