Вие сте в: Начало // Всички публикации // Българската кардиология – в ритъм с новото познание

Българската кардиология – в ритъм с новото познание

В ранната есен – от 4 до 7 октомври т.г., комплекс Албена бе като голямо туптящо сърце, настроено в пулса на мащабно, сериозно, наситено с вълнения, изпълнено с жажда за знания събитие. И то в сфера, която в последните години действително бележи ръст и напредък във всички нюанси на научен и практически прогрес – кардиологията.

Днес XVI конгрес на Българското дружество по кардиология вече е история. Над 800 участници – представители на специалността от всички нива на здравната система, от всички структури с различни предназначения, вече са в своите кабинети, отделения, клиники и лаборатории, където всеки ден и всяка нощ прилагат знания и опит в несекващата битка за по-добро сърдечно здраве на българите. Което всъщност е истинската цел на всеки медицински форум.

Фактите са впечатляващи – 154 български лектори и модератори, 20 чуждестранни гостуващи лектори, изпълнени със специалисти 3 пленарни зали през трите конгресни дни, обучителни практически семинари за млади лекари и специализанти. И още – номинирани лекции в памет на акад. И. Томов, проф. Ю. Белов, акад. Ч. Начев, проф. Д. Величкова, проф. Г. Урумов – мъдрост и познание от учителите, пренесено в днешния ден. Както и възможност за незабравими срещи по време на т. нар. сесии извън протокола – в непринудена обстановка, в кратките минути между пленарните заседания участниците се срещнаха, разговаряха, чуха изстрадани истини и ценни заключения от проф. Мл. Григоров, проф. Н. Пенков, проф. Ю. Джоргова и др. На изключително внимание се радваха и получиха висока оценка – за замисъл и реализация, сесиите за устни презентации на оригинални български разработки, които оставят българска следа в научноизследователското поле на глобалната кардиология.

Вълнения, изказвания и последващи коментари предизвикваха дебат сесиите, където лице в лице бяха обсъждани теми като „за и против аспирин при първична профилактика  на сърдечно-съдови заболявания“, „роля на многосрезовата компютърна томография“, „претретиране при остър коронарен синдром“, „трябва ли да понижим таргета при артериална хипертония“, „антиагрегантна или антикоагулантна профилактика на коронарни инциденти“. Този тип дискусии с практическа насоченост бяха повод за високи оценки сред присъстващите.

Палитрата на модерната кардиология е необозрима – клапни заболявания, ендоваскуларна терапия, сърдечно-съдов риск при жени и при бременни, поведение при деца и юноши с високо артериално налягане, кардиоонкология, кардиомиопатии, катетърна аблация при предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност, тромбокардиология. Акцент бе поставен и върху европейските ръководства от последната година за: артериална хипертония, миокардна реваскуларизация, диагноза и лечение на синкоп и др.

На отчетно-изборното събрание на Дружеството на кардиолозите в България стана дума за свършеното през изминалите две години с акцент върху многото проведени симпозиуми във и извън столицата, за напредъка и утвърждаването на авторитета на зимното училище за специализанти, за преведени на български език 9 ръководства на Европейското дружество по кардиология, за идентификацията на пациенти с фамилна хиперхолестеролемия у нас и първите стъпки за създаване на регистър. Бяха отчетени грантове и парична подкрепа за участие на специализанти и млади кардиолози в международни прояви и обучителни инициативи. И не на последно място бе дискутирана голямата отговорност на цялата кардиологична общност за още работа, още познание, още настъпателни действия, за да бъде спряна и преобърната тенденцията в честотата и смъртността от сърдечно-съдови заболявания в нашата страна.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.