Вие сте в: Начало // Всички публикации // В УБ „Св. Наум” – База за модерна неврология

В УБ „Св. Наум” – База за модерна неврология

На 18 октомври т.г. официално бе открита нова Клиника по спешна неврология, невроонкология и интензивно лечение в Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия „Св. Наум”. Специални гости на тържеството бяха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов. Премиерът изрази увереност, че в новата клиника пациентите ще получат качествено и адекватно лечение. Д-р Константинов заяви, че ще направи всичко възможно държавата да оказва необходимата подкрепа за реализацията на подобни инициативи.

Прокуристът на лечебното заведение проф. Параскева Стаменова съобщи, че новата структура е изградена за 3,5 месеца със средства в размер на 1,2 млн. лв. Проектът е реализиран благодарение на активната помощ на много дарители и с моралната подкрепа на МЗ. В новата клиника има 20 легла, от които 9 са за интензивно лечение, спешен неврологичен кабинет и лаборатория по медицина на съня. 14 специалисти в областта на интензивното лечение, 22 реанимационни медицински сестри и рехабилитатори ще се грижат за пациентите. Клиниката е оборудвана с необходимата съвременна апаратура и отговаря на европейските и българските медицински стандарти.

Проф. Стаменова коментира, че в новата структура са създадени реални условия за своевременно и ефективно обслужване на хора с тежки неврологични заболявания от София и страната – например исхемичен мозъчен инсулт, интрацеребрален кръвоизлив, субарахноиден кръвоизлив, мозъчни тумори с нарушение на съзнанието и дишането, миастенни кризи, епилептични статуси, полирадикулоневрити тип “Гилен Баре“и др. Става дума за състояния, които изискват адекватно интензивно лечение, а при някои е нужна и изкуствена белодробна вентилация. Функционирането на клиниката ще подобри ранното откриване на първичните мозъчни тумори, неврологичните усложнения на ЦНС и периферната нервна система при соматични неоплазми с метаболитни, съдови и паранеопластични въздействия, както и неврологичните прояви на невротоксичност, свързани с лъчелечение, химиотерапия, имунолечение и др.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.