Вие сте в: Начало // Всички публикации // Книга за живота

Книга за живота

В големия салон на БАН на 8 април т. г. акад. Владимир Овчаров представи новата си книга „Стареене и дълголетие”, издателство „Захарий Стоянов”, 2024 г. Творбата е продължение на дългия творчески път на учения в търсене и откриване на загадките на човешкия организъм.
Структурирана в академичен стил, книгата започва с анализ на нарастването на броя на населението в света, с акцент какви социални, здравни, обществени и лични последствия има огромният брой възрастни хора върху глобалното развитие.
Акад. Овчаров се спира и на причините, поради които старее човешкият организъм. През годините учените са създали серия теории – за програмирането, за грешките, за свободните радикали /отречена след време/, за увреждането на ДНК и др. С анатомична точност авторът очертава и възрастовите промени във всяка система в човешкото тяло, откроявайки общи и специфични признаци.
Безспорен принос на акад. Вл. Овчаров в българската книжнина са тези глави от книгата, които разглеждат, на базата на данни от много международни проучвания, темите за здравословното стареене, както и за възможностите в бъдеще да бъдат регулирани процесите, които водят до удължаване на живота в добро здраве.
Ето някои от изводите в книгата, които биха предизвикали любознателните да я потърсят:
- ООН е обявила времето от 2021 до 2030 година за „Декада на здравословното стареене”;
- Нищо не е пощадено от стареенето, следователно остава въпросът какво може да се направи. Защото понятието дълголетие има два компонента – не само колко дълго ще живеем, но и с какво качество на живота;
- За дълголетна фамилия се определя тази, в която има поне двама души над 100 години и други двама – над 90 години;
- Светът работи и в сферата на лекарствената терапия срещу стареене с т. нар. сенотерапевтици и сенолитици. Но е ясно, че сложният комплекс от процеси не може да бъде овладян с едно хапче;
- Учените са подредили 40 стресови ситуации, които допринасят за стареенето. Сред тях на 10-о място е пенсионирането…
На представянето на книгата издателят чл.-кор. Иван Гранитски я определи като „приключенски роман за живота”. Според акад. Богдан Петрунов книгата „Стареене и дълголетие” ни учи да мислим.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.