Вие сте в: Начало // Всички публикации // Общинските болници – между Сцила и Харибда

Общинските болници – между Сцила и Харибда

Д-р Неделчо Тотев: Протестираме срещу нерешените проблеми в системата

Управителният съвет на Сдружението на общинските болници в България /СОББ/ организира национален протест, чрез преустановяване на работата в 20 лечебни заведения за болнична медицинска помощ за един час, като пациентите в спешно и животозастрашаващо състояние бяха обслужвани. От сдружението обясниха, че с протеста се прави опит за привличане на вниманието върху непрекъснато нарастващите проблеми в системата на общинското здравеопазване.

– Всичко започна преди около 18 години с приемането на законите, определящи структурата и функционирането на здравната система в България, като за този период са приети трите основни закона, а след това са публикувани над 3000 промени, каза д-р Тотев. – МС и МЗ непрекъснато приемат нормативни документи – постановления, наредби, стандарти и т.н., с които доразвиват законодателната дейност, но едва ли има човек, който може да се оправи в тази „джунгла“ от противоречиви и безсмислени изисквания, допълни д-р Тотев.

В мотивите за протеста бе посочено, че в обстановка на хаос общинските болници работят и извършват около 1/5 от болничната дейност в страната, като оказват достъпна медицинска помощ за повече от 150 общини и за около 2 млн. български граждани.

От сдружението уточняват, че още през май 2017 г. УС на СОББ е предложил да се предостави целева субсидия в размер на 30 млн. лева за запазването и съхраняването на функциите на общинските болници.

Други мерки, предлагани от СОББ са: спешно изплащане на надлимитната дейност за последните две и половина години; спешно увеличаване на цените на клиничните пътеки за масовата патология и изпълнявани предимно в общинските лечебни заведения; незабавен дебат за развитието на българското здравеопазване, на който всяка една от заинтересованите страни да предложи цялостен модел за система на здравеопазване, позволяващ с ресурса, който страната отделя, да се постигнат по-добри резултати.

От Сдружението на общинските болници в България припомнят също, че от своето създаване в края на 2011 г., те правят всичко възможно, за да се запазят общинските болници. За този срок 4 пъти, със съдействието на НЗОК и БЛС, се е стигало до приемане на допълнителни указания, които съхраняват голяма част от общинските болници, отменени са били повече от 20 наредби и медицински стандарти и др.

Лекарският съюз подкрепи протестите на общинските болници

Протестът бе организиран от Сдружението на общинските болници в България, но бе подкрепен от Българския лекарски съюз и от Асоциацията на организациите на българските работодатели, както и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Отговорът на МЗ в деня на протеста

Близо 28,5 млн. лв. ще отпусне МЗ за дейности, извършвани от общинските болници по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, дейности, свързани с ТЕЛК и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения на територията на страната.

МЗ напомня, че извън методиката то няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа „нерегламентирана държавна помощ“, за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия.

За да подпомогне общинските здравни структури в страната, МЗ изразява готовност за оказване на методологична и експертна помощ за преструктурирането им. Кметовете и общинските съвети ще бъдат запознати с мерките за оздравяване на държавните болници, за да ги ползват като отправна точка за оздравяване на изпадналите в тежко финансово състояние общински лечебни заведения. Окончателното решение за преструктуриране обаче е право на собственика – съответната община.

Анализът, извършен от екипа на министър Ананиев, е базиран върху изследване на потребностите на населението от здравни грижи и дейности на територията на всяка от 28-те области в страната, като са отчетени демографската структура на районите и картината на социалнозначимите заболявания на населението. На това основание МЗ категорично смята, че евентуално преобразуване на някои многопрофилни болници за активно лечение в диагностично-консултативни центрове не би оказало негативно влияние върху достъпа на населението до медицинска помощ.

Успоредно с това, за да се гарантира достъпът до спешна медицинска помощ на българските граждани, МЗ, в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, предвижда обновяването или изцяло ново изграждане на общо 237 филиала и центрове за спешна медицинска помощ.

МЗ напомня, че в рамките на преговорите за Националния рамков договор ще се преразгледат клиничните пътеки, по които работят общинските болници, като същевременно МЗ актуализира и медицинските стандарти. По този начин на общинските болници ще бъде дадена възможността да реализират своята дейност в условията на финансова стабилност и предвидимост.

Към 30.09.2017 г. функциониращите общински болници са 121, в това число – 7 комплексни онкологични центъра, 9 специализирани болници за активно лечение на фтизиатрични заболявания, 11 центъра за психично здраве и 6 центъра за кожно-венерически заболявания. Общите задължения на общинските болници възлизат на 100,270 млн. лв., а просрочените задължения са на стойност 44,178 млн. лв.

Дебат с продължение

На среща в МЗ на 17 януари т.г. бе уточнено, че екипът на Министерството на здравеопазването ще прегледа възможностите за икономии в бюджета на ведомството, за да могат да се повишат средствата, които лечебните заведения получават по Методиката за субсидирането през всяка година. Допълнително при преговорите с Българския лекарски съюз по новия рамков договор ще се преразгледат подробно алгоритмите по клиничните пътеки, по които работят болниците, за да се оценят възможностите за промяна.

От своя страна Сдружението на общинските болници в България ще предостави на МЗ своята експертиза при актуализацията на медицинските стандарти.

Министър Ананиев беше категоричен, че решението на проблема с тежкото финансово състояние на общинските болници е свързано с оптимизиране на дейността им така, че да се предоставя на хората качествена медицинска помощ и да се осигурява достъп до здравни услуги и в най-отдалечените райони на страната.

– Искаме да имаме здравеопазване в цялата страна и по тази причина сме готови да съдействаме. Мерките, които ще се предприемат, трябва да бъдат ефективни и да гарантират качествено здравеопазване, посочи министърът.

Екипът на здравното министерство има ясна представа за състоянието на общинските болници и е готов да предостави експертна помощ за стабилизирането на лечебните заведения.

Сред проблемите, които бяха обсъдени, бяха недостигът на кадри и апаратура, ниските възнаграждения, медицинските стандарти и други.

Здравният министър поясни, че в момента за актуализиране са отворени всички медицински стандарти и окончателните текстове ще бъдат съобразени с всички разумни становища, които постъпят в МЗ.

В началото на седмицата предстои втора среща между представители на сдружението, на МЗ и на НЗОК, на която да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на общинското здравеопазване.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.