Вие сте в: Начало // Всички публикации // НЗОК навърши 20 години

НЗОК навърши 20 години

Националната здравноосигурителна каса отбеляза 20 години от своето основаване на 15 март 2019 г.. Със създаването на НЗОК  (Закон за здравното осигуряване от 1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел. Сменена бе философията на здравната система и тя се утвърди като здравноосигурителна, на солидарен принцип – здравни вноски плащат всички, потребява този, който има нужда.

Неслучайно за рожден ден на НЗОК е избрана датата 15 март – тя е обявена през 1985 г. от Общото събрание на Организацията на обединените нации за Световен ден за защита на потребителите.

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, НЗОК и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи.

Пътят на НЗОК през тези 20 години не беше лек. Обществото не приема еднозначно усилията на институцията да закупува ефикасни медицински грижи за здравноосигурените, при прилагането на стриктен контрол върху ефективното изразходване на обществения ресурс.

Днес НЗОК посреща своята 20-годишнина, като стабилна финансова институция, която продължава да развива своя административен капацитет и да усъвършенства дейността си в полза на здравноосигурените.

Днес партньори на НЗОК са 4211 общопрактикуващи лекари, 10 838 специалисти в извънболничната медицинска помощ, 6707 лекари по дентална медицина. Договор с 28-те регионални структури – районни здравноосигурителни каси, имат 2300 аптеки на територията на цялата страна, както и 369 лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Самостоятелните лаборатории, които имат договор с НЗОК, са 223.

Първият бюджет на НЗОК, включващ здравноосигурителни плащания, е малко над 257 млн. лв. Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е 4 299 603,0 хил. лв.

Първият самостоятелен лекарствен списък включва 304 международни непатентни наименования (INN). Днес НЗОК заплаща 632 международни непатентни наименования (INN) с 1936 лекарствени позиции.

Експертите, които работят в момента в Централното управление на НЗОК, са 331. Общият брой на служителите в системата е 2267.

Д-р Илко Семерджиев: Спомен за началото

През тази година честваме 20-годишен юбилей от създаването на НЗОК на 15 март 1999 г. Тази дата е начало на физическото изграждане на най-новата национална институция и стартиране на нейната ефективна дейност. Предхождана е обаче от множество подготвителни дейности, свързани с изграждането на концепцията за здравно осигуряване в България, както и с обличането й в законови текстове. Важни за отбелязване са няколко по-ранни дати, между които са представянето и одобрението на концепцията на 25 септември 1997 г., и юридическият рожден ден на НЗОК на 19 юни 1998 г., когато в брой 70 на „Държавен вестник“ беше публикуван Законът за здравното осигуряване. В качеството си на ръководител на работната група, създала закона и зам.-министър на здравеопазването, още на 1 юли 1998 г. започнах подготовката за социални избори, които трябваше, в продължение на следващите 3 месеца, да определят членовете на Събранието на представителите на НЗОК (общо 54 души – по 18 представители на осигурените с квота от 6 души за синдикатите, 18 – на работодателите и 18 – на държавата), а в следващите 5 месеца СП да проведе конструктивното си събрание, да приеме правилник за дейността на НЗОК и други устройствени документи, да избере Управителен съвет и Контролен съвет, след което УС да проведе конкурс за директор на НЗОК… На 8 март УС проведе конкурс, на който бях избран за директор на НЗОК, подадох оставка като зам.-министър и на 15 март 1999 г. бях назначен, с което стартира физическото изграждане на институцията, както и подготовката за въвеждане във функция на здравното осигуряване в България.

На тази дата бях единственият служител на НЗОК с един „Държавен вестник“ в ръка, без екип, без бюджет и без офис за административен адрес на институцията. На следващия ден към мен се присъединиха Аделина Заркова и Теодора Христова, напускайки M3, както и Деница Сачева, напускайки МТСП. Последваха ги Бойко Пенков, Христо Хинков и Боян Доганов, напускайки M3, а впоследствие и Димитър Илиев от ЦФУТЗ, с което първият ръководен екип на НЗОК беше сформиран. Следващата ни задача беше да намерим къде да се подслоним, но това се оказа голяма трудност, щото държавата не ни предостави никаква офис площ за целта, а без бюджет нямахме възможност да вземем такава под наем. В крайна сметка се настанихме безвъзмездно в МСЦ „Св. Георги“ – малък частен медицински център, находящ се на бул. „Цар Борис III“ №136, където ни беше предоставена конферентна зала с офис оборудване, компютри за 10 работни места и консумативи. Започнахме да създаваме първите административни и информационни системи, кандидатствахме за проекти, обявихме конкурсите за 28 директори на РЗОК и за персонал в Централното управление. На всички, които кандидатстваха, казвахме, че няколко месеца няма да получават заплати, ще трябва да самофинансират дейността си и да ползват личните си автомобили за транспорт. До края на 1999 г. в ЦУ на НЗОК и в 28-те РЗОК бяха назначени 998 души, 174 от които – в ЦУ. Ентусиазмът и вдъхновението бяха толкова големи, че никой не се отказа заради трудностите и безпаричието.

Д-р Дечо Дечев: Ключовите посоки са ефективност, ефикасност, контрол

На мен, като управител на Националната здравноосигурителна каса, се пада честта да се обърна към колегите, които работят в институцията, както и към нашите договорни партньори и към всички здравноосигурени по повод 20-ата годишнина от нейното създаване.

Може би думите, които трябва да отправя по този повод, трябва да бъдат по- тържествени и заредени с патос и емоция. Предпочитам обаче да се обърна към вас по-просто, но откровено.

Когато преди почти осем месеца бях избран на този пост, посочих пред медиите, че го приемам, защото мисля, че ситуацията по-тежка не може да стане. Факт е, че през последните години започна да се изгубва доверието не само към Здравната каса, а въобще към системата на здравеопазване. Подкрепата, която получих, приех не толкова към моята персона, колкото като убеждение, че проблемите в сектора са много сериозни, много тежки и трябват промени, които да бъдат направени на експертно ниво.

Затова предложих концепция, която, според мен, би довела до по-добър резултат, като генералната цел е средствата за здраве да бъдат използвани по най-рационалния начин, защото съм убеден, че в този обем те дават достатъчно поле за действие да се подобри ефективността на работата ни.

За всички – и за работещите в системата, и за ползващите нейните услуги, е ясно, че е необходима коренна промяна в дейността в три ключови посоки, по които да се работи. Едната е ефективност, другата е ефикасност, третата е контрол…

И все пак, мисля, че трябва да е ясно, че НЗОК не е лечебно, а финансиращо заведение и задачата е да финансира еднакво всички осигурени лица.

Ще бъде много трудно, но трябва да положим всички усилия здравната система да бъде реформирана максимално бързо.

Позволете ми накрая да бъда и малко по-емоционален. Поздравявам всички колеги – тези, които работят в НЗОК от самото й създаване, и тези, които са се присъединили по-късно, с 20-ата й годишнина. От сърце желая на всички да бъдат здрави, мотивирани в работата си и (не на последно място!) убедени, че общите ни усилия ще дадат така желания и дълго очакван резултат да направим скоро българското здравеопазване такова, каквото бихме искали да го видим всички: модерно, достъпно и качествено за всички!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.