Вие сте в: Начало // Всички публикации // Среща в МЗ – Професионалистите по здравни грижи алармират

Среща в МЗ – Професионалистите по здравни грижи алармират

На специална среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи министър К. Ананиев изслуша внимателно подробна информация за състоянието и дейността на асоциацията и изрази отговорна позиция към поставените проблеми:

1. Повишаване на заплатите на професионалистите по здравни грижи – нов начин за определяне на работните заплати в рамките на заложените средства за финансовата година.

2. Създаване на длъжност републикански консултант по здравни грижи.

3. Създаване на стандарти по здравни грижи.

4. Промени в Наредба №3 и Наредба №26 за училищно и детско здравеопазване.

5. Промяна в модела за извънболнична помощ, който в момента изключва детските и женските консултации, както и в модела за интегрирани здравни и социални услуги. Общото разбиране е, че е необходимо да се намери решение за промяна в модела, за да се осигури възможност за самостоятелни практики на професионалистите по здравни грижи – така, както е заложено в Наредба №1 за професионалните компетенции, и така, както това е изградено в европейските страни.

6. Участие на държавата в реализацията на процеса за продължаващо обучение.

Ще бъдат създадени единни правила за формиране на възнагражденията

На срещата стана ясно, че МЗ разработва единни правила как да се определя размерът на възнагражденията на служителите в държавните лечебни заведения. И здравното ведомство, и представителите на асоциацията споделят мнението, че трябва да има промяна в системата на заплащане в сектора. От асоциацията категорично заявиха, че не искат оставки и протести, защото така не се решават проблемите, които стоят на дневен ред от години.

Председателят на асоциацията Милка Василева алармира за недостиг на медицински сестри, като в момента те са по-малко от половината от необходимия брой – ако те не работят на две или три места, системата ще фалира. Разчетите показват, че средно за страната заплатата на медицинските сестри е около 520 лв. По тази причина (според данни на ЕК) приблизително 6800 български медицински сестри практикуват професията си в други страни от ЕС, а още толкова са социални асистенти.

Здравният министър Кирил Ананиев посочи, че министерството ще съдейства с всичко необходимо, за да създаде условия медицинските сестри да имат възможност за продължаваща квалификация през целия живот. Двете страни се договориха да работят интензивно и по отношение на медицински стандарт по здравни грижи, за промени в наредбата за специализациите в здравеопазването, както и в наредбата за здравните кабинети в детските градини и училищата.

МЗ и асоциацията се договориха, в съответствие с практиката в другите държави, методологичното ръководство на специалистите по здравни грижи на територията на страната да бъде изрично възложено на определен експерт (републикански консултант).

Подценена е професията на акушерката

Декларация на акушерките в България, приета от участниците в дискусионен форум, организиран от БАПЗГ и АБА

Уважаеми дами и господа,

Ние, акушерките, работещи в Република България, се обръщаме към вас със загриженост за здравето на жените и новородените деца в нашата страна. Като осъзнаваме голямата отговорност, която носим, упражнявайки избраната от нас хуманна професия, и в усилието си да създадем благоприятна среда за развитие на професионализма, за кариерно развитие и подкрепа на младите акушерки, за да продължат да работят в България, ние настояваме за изменение и допълнение на нормативната база в посока на:

1. Законово регламентиране на акушерските пренатални, постнатални и патронажни грижи в извънболничната помощ за подрастващите, бременните жени, младите майки и новородените деца – промяна на

Наредба №1/08.02.2011 г. на МЗ за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно и чл. 17а от Закона за лечебните заведения.

2. Изработване и приемане на акушерски стандарт, съобразен с европейското законодателство и отговарящ на медицинските практики, базирани на доказателства, с точно и ясно регламентирани права, задължения и компетенции на акушерките.

3. Създаване на законодателна възможност за реално работещи самостоятелни акушерски практики в извънболничната помощ в отговор на стратегията на Европейския съюз „Здраве 2020″, както и на програмата на Световната здравна организация 2015-2020 година.

4. Осигуряване на оптимални условия – финансова подкрепа и служебен отпуск, за участие на акушерките в различни форми за продължаващо обучение, гарантирано кариерно развитие и израстване, обвързано с достойно заплащане за положения висококвалифициран труд.

5. Въвеждане на мултисекторен подход, който обединява образованието, здравеопазването, социалната подкрепа и закрила на майчиното и детското здраве, с ясно определени роли и отговорности на участниците в екипа.

6. Осигуряване на достойно заплащане на труда на акушерките, гарантиращо добър социален статус, съобразено с придобитата квалификация и медицинските отговорности. Настояваме за стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за страната.

17 януари 2018 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.