Вие сте в: Начало // Всички публикации // В Европейския регион ХИВ се диагностицира късно

В Европейския регион ХИВ се диагностицира късно

Европейският регион на СЗО е единственият регион в света с нарастващ брой новоткрити инфекции от ХИВ. През 2016 г. в региона бяха диагностицирани над 160 000 нови случая, като повече от 29 000 са в страните от ЕС и от Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП). Тази тревожна тенденция се дължи на факта, че повече от половината (51%) от регистрираните случаи на ХИВ се диагностицират в късен етап от заболяването.

– Епидемията от заразяване с ХИВ в европейския регион продължава да се разпространява изключително бързо, главно в страните от източната част на региона, където са почти 80% от всички нови случаи. Ако тази тенденция продължи, тогава няма да можем да постигнем целта да сложим край на епидемията от ХИВ до 2030 г., предупреждава регионалният директор на СЗО/Европа д-р Сузана Якаб. – Късното тестване, особено при хора, изложени на повишен риск от инфекция, води до забавяне на лечението и спомага за разпространението. Колкото по-късно се поставя диагнозата, толкова по-голяма е вероятността от развиване на СПИН. По повод на Световния ден за борба със СПИН призовавам страните да положат усилия за овладяване на епидемията от ХИВ в Европа.

Д-р Витянис Андрюкайтис, комисар по здравеопазването и безопасността на храните, допълва, че за да бъде изпълнена поставената задача и да се сложи край на епидемията трябва да бъдат осигурени услуги за ранна диагностика на всеки човек, особено на рисковите групи и на най-уязвимите слоеве от населението.

– Ще успеем, ако работим заедно и обединим усилията на държавите и организациите. Въпреки разликата в структурите и подходите, важно е да осигурим безпрепятствен достъп до диагноза и да премахнем пречките, включително и тези, свързани със стигмата и дискриминацията. Инициативи на ЕС като „Съвместни усилия за предотвратяване на инфекция и коинфекция с ХИВ, и намаляване на вредите“ (HA-REACT) играят огромна роля за превенция на ХИВ инфекция, на съчетана ХИВ инфекция и туберкулоза, на вирусен хепатит сред труднодостъпни групи от населението. През следващата година ще представя преглед на политиките и на най-добрите практики в борбата срещу ХИВ, включително превенцията и ранното тестване, и ще призова държавите членки за незабавното им прилагане, каза още д-р Андрюкайтис.

Д-р Андреа Амон, директор на ECDC, подчертава:

– Нашите данни показват, че Европа не прави достатъчно. От момента на инфектирането до поставянето на диагноза средно минават около три години. Това е недопустимо дълъг срок. За много хора късната диагностика означава повече здравословни проблеми и увеличаване на риска от по-нататъшно предаване на вируса. В страните от ЕС/ЕИП две трети (68%) от новите случаи на СПИН са регистрирани само в рамките на три месеца след диагностицирането на ХИВ инфекция, но това означава, че тези хора са заразени преди много години.

Диагнозата се поставя късно в две трети от случаите при хора над 50-годишна възраст. Данните за наблюдението на ХИВ/СПИН за 2016 г., публикувани от ECDC и СЗО/Европа, показват, че вероятността от късна диагноза се увеличава с възрастта (63% в страните от ЕС/ЕИП).

За тази възрастова група здравните услуги по местоживеене са особено важни. По-добро качество на диагностицирането може да се постигне чрез тестване за ХИВ при определени заболявания – инфекции, предавани по полов път, вирусен хепатит, туберкулоза и някои видове рак.

Директорите на регионалното бюро на СЗО/Европа и на ECDC подчертават, че за да се намали разпространението на ХИВ инфекцията в европейския регион са необходими действия в три посоки:

1. Акцентиране върху ефективни комплексни мерки за превенция -повишаване на осведомеността, насърчаване на по-безопасен секс и използване на презервативи, подкрепа за заместваща терапия и прилагане на програми за преекспозиционна превенция на ХИВ.

2. Предоставяне на консултации и бързи диагностични тестове за ХИВ – индивидуални и в местната общност като цяло.

3. Осигуряване на бърз достъп до качествено лечение и грижи за хора, които са били диагностицирани с инфекция.

Ранното лечение намалява риска:

- от по-нататъшно разпространение на ХИВ инфекцията като свежда вирусното натоварване до неоткриваемо ниво, т.е. вирусът вече не може да се предава;

- от разпространение на СПИН (през последните десет години броят на случаите в източната част на региона почти се е удвоил);

- от предаване или заболяване от туберкулоза – най-разпространената СПИН-индикираща болест в региона, особено в източната част.

Консолидираните от СЗО насоки относно услугите за консултиране и тестване за ХИВ са насочени към ръководителите на съответните програми, здравните специалисти и други заинтересовани страни, които ги реализират. Ръководство за подобряване на тестовете в Европа предоставя аргументи за мотивация на личното желание за диагностичен тест и/или консултиране и тестване от обучени здравни специалисти.

Целта на авторите на ръководството е да подпомогнат страните да изпълнят глобалната задача – до 2020 г. 90% от хората с ХИВ да бъдат диагностицирани и запознати със своя статус.

В България – Запазва се тенденцията ХИВ да се разпространява предимно по сексуален път – 90% от новорегистрираните са мъже

През периода 1986 – ноември 2017 г. в България са регистрирани общо 2694 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 220 ХИВ серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от този на инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).

По отношение на пътя на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през 2017 г. 88% от новорегистрираните с ХИВ инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, а 36% са инфектирани при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

През тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 години – 36%, следвана от възрастовата група 20-29 години – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастният е на 67 години.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 души, в област Пловдив – 22, Варна – 18, Плевен – 9, София област – 7, Бургас – 4, и др.

Данните сочат, че над 25% (55 души) от новорегистрираните ХИВ позитивни лица са открити в кабинетите за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ. Близо 13% от всички новорегистрирани (28 лица) са узнали своя резултат в Центъра за сексуално здраве в София.

В изпълнение на ангажиментите на държавата МЗ осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

Прилагането на антиретровирусна терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Към 31 октомври 2017 г. общо 1291 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1163 (90%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Лабораториите, които извършват вирусологичен и имунологичен мониторинг на терапията, са снабдени с всички необходими тестове и консумативи.

През 2017 г., след приключването на програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд, дейностите за превенция сред най-уязвимите групи бяха финансово обезпечени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г., чрез възлагане на дейности на РЗИ в 13 области в страната и на работници на терен от НПО.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС/ЕИП през 2016 г. е 5.7, за България показателят е 2.8, т.е. страната е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.

Страните с показатели над средните за ЕС/ЕИП са: Латвия – 18.5, Естония – 17.4, Малта – 14.5, Люксембург – 11.5, Ирландия – 10.5, Португалия – 10.0, Кипър – 9.4, Англия – 7.9.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.