Вие сте в: Начало // Всички публикации // 8 ноември – Международен ден на радиологията

8 ноември – Международен ден на радиологията

Денят, в който В. Рьонтген открива Х-лъчите през 1895 г., се отбелязва специално за шести път, като сега вниманието се насочва към образната диагностика в условия на спешност.

Повече от 150 радиологични общества от целия свят ще уважат събитието чрез различни дейности – публични лекции, отворени врати, участие в медийни кампании. Цел на инициативата е да предизвика по-добро разбиране за ролята и приноса на образната диагностика както в спешната медицина, така и в предоставянето на качествени медицински грижи.

Спешната радиология е сравнително млада насока в полето на образната диагностика, но придобива все по-голямо значение с всяка година. По принцип спешността заема голям процент от радиологичните случаи и изисква ефикасна и ефективна работа за коректна диагноза и терапевтични решения в ограничено време.

В много от болниците в наши дни радиолозите са интегрална част от състава на спешните звена, неизменна брънка от цялостните действия в условия на спешност. Данните сочат, че ползите са впечатляващи: не само се подобрява лечението на травмите чрез навременна и точна образна диагностика, но и се отчита спад на смъртността и морбидността. Други пациенти също получават ползи от по-тясната връзка между радиолозите и екипите в спешните структури.

Инициаторите за отбелязването на Деня на радиологията се надяват да запознаят света със значимото медицинско, научно и дори артистично присъствие на образната диагностика, както и с важната роля на радиолозите в медицинските екипи. Не на последно място се цели да се изтъкнат високите образователни и професионални стандарти, необходими за работа в разнообразното поле на радиологията.

В навечерието на 8 ноември Европейското дружество по радиология /ESR/ организира интервюта с експерти от Европа, Латинска Америка, САЩ. От България на въпросите на ESR отговаря доц. Николета Трайкова. Тя е от Катедрата по образна диагностика и директор на Медицинския колеж към Медицинския университет в Пловдив. Доц. Трайкова е автор и съавтор на много публикации, поканен лектор на редица международни научни срещи. От 2016 г. тя е лектор в Европейското училище по радиология, член е и на други структури на ESR.

За читателите на „Форум Медикус“ публикуваме с малки съкращения интервюто на представител на ESR с доц. Трайкова.

- Доц. Трайкова, бихте ли описали ролята на радиолога в типично спешно отделение във Вашата страна?

- В България спешни отделения са разкрити в областни и в университетски болници. Тези отделения не разполагат със специалист по образна диагностика на щат за осигуряване на денонощна дейност. Принципът у нас е, че радиолозите – независимо дали работят в структура за образна диагностика или в болница, осигуряват радиологична грижа за спешните звена, основно чрез ротация/разположение. Всъщност те гарантират 24-часова грижа и за хоспитализираните, и за постъпилите в спешните структури.

- Какъв е един типичен ден в спешното отделение от гледната точка на радиолога?

- Спешните отделения работят по 24 часа и винаги имат радиолог на разположение. Натоварването зависи от потока на пациенти в спешното, както и от обема и структурата на лечебното заведение.

- Екипът винаги има решаваща роля в спешната структура. Как е във Вашата клиника и кой се включва?

- Всички колеги, работещи в звената за образна диагностика, се включват и в работата на спешното отделение. Нещата се регулират чрез графици според правилника на болницата.

- Доколко сте удовлетворени от работния ритъм и работата си? Какво може да се подобри?

- Потокът от пациенти може да бъде регулиран чрез точна и ясна дефиниция какво означава спешност и спешен пациент, което понякога не е ясно определено у нас.

- Кои методи използвате при различни нива на спешност?

- Образните методи включват рентгенографии, ултразвук и компютърна томография, а изборът зависи от патологията.

- Прилагате ли телерадиология в спешните звена? Ако да, колко често?

- Като цяло телерадиологията е опция, която не се прилага често. В България тя се използва в малки болници, където има недостиг на радиолози.

- Как радиолозите във Вашата страна се обучават по спешна образна диагностика? Има ли обособена специалност по спешна радиология?

- Обучението по спешна радиология е част от специализацията по образна диагностика. То трае 4 месеца и завършва с изпит и колоквиум. Няма отделна специалност по спешна радиология.

По повод на Международния ден на радиологията ръководството на Българската асоциация по радиология поздравява всички свои членове, всички съмишленици и колеги, посветили усилия и работа в необятното поле на динамично развиващата се образна диагностика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.