Вие сте в: Начало // Всички публикации // Кампания на НЗОК „За отворени досиета“

Кампания на НЗОК „За отворени досиета“

В края на септември т.г. във Велинград бе проведен семинар, чиято цел бе работата на Националната здравноосигурителна каса да става все по-разбираема за обществото. В семинара участваха директорите на районните здравноосигурителни каси и служители от звената за „Връзки с обществеността“ в системата.

На форума присъства управителят на НЗОК проф. Камен Плочев, както и директори на дирекции в Централното управление.

Дискусиите бяха насочени основно към откриване на най-подходящи пътища, в отговор на въпроса как да бъде използвана огромната по обем информация, генерирана от НЗОК, в полза на пациента.

Първата стъпка в тази посока е направена чрез предоставянето на Уникален код за достъп (УКД) до медицинското досие на всеки гражданин. Предстои в кратки срокове да бъде реализирана възможността за онлайн получаване на УКД от пациентите, което ще позволи на повече хора да имат по-лесен достъп до здравните си досиета. Достъпът до досиетата ще бъде възможен и с Персоналния идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите.

От старта на кампанията на НЗОК „За отворени досиета“ (в края на август т.г.) досега над 21 225 граждани са получили своя УКД до електронното си медицинско досие.

Проф. К. Плочев набеляза предстоящите задачи пред институцията по отношение на разширяване на информацията, съдържаща се в здравните досиета на гражданите, като стъпка в посока на изграждане на електронното здравно досие. Управителят на НЗОК подчерта важността от включване в досиетата на резултатите от лабораторните изследвания, вкл. и от образната диагностика, което ще доведе до прекратяване на практиката за извършване на повтарящи се ненужни, скъпоструващи изследвания на един и същи пациент за кратък период от време.

Предстои въвеждане и на нова  електронна услуга, която ще отговори на очакванията на пациентите, които ползват лекарства за домашно лечение, напълно или частично заплатени от НЗОК, изписвани на протокол. Целта е да бъдат съкратени сроковете за извършване на експертизи за отпускане на скъпоструващи лекарства и да се сложи край на чакането в РЗОК. Това ще стане възможно, когато подаването на документи за издаване/заверяване на протокола става по електронен път.

Участниците в семинара изразиха очакванията си да получат подкрепата на медиите, както и на гражданското общество и институциите, в усилията да направят здравноосигурителната система все по-работеща в полза на пациента.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.