Вие сте в: Начало // Всички публикации // Готови сме за диалог, но при ясни правила

Готови сме за диалог, но при ясни правила

На фона на най-ниските цени на производител в ЕС, през 2017 г. фармацевтичните компании ще предоставят на НЗОК компенсация на разходи за лекарства под формата на отстъпки на стойност 130 млн. лв. (при 47 млн. за 2015 г. и 87 млн. за 2016 г.). Допълнително фармацевтичните компании ще компенсират чрез отстъпки към търговци на едро и дребно доплащането от пациенти за лекарства на стойност 60 млн. лв. чрез програми за подобряване на достъпа за частично заплащани от НЗОК медикаменти в областта на респираторните заболявания, диабета, ревматологията, хепатит C, кардиологията, неврологията и др.

Тези компенсации спомагат повече пациенти да получат достъп до нужните им лекарства, но няма как да осигурят средствата, които биха елиминирали проблемите, свързани с бюджетния дефицит за лекарства. Още в края на 2016 г., при дискусиите по приемането на Закона за бюджета за лекарства на НЗОК за 2017 г. редица организации, в това число и ARPharM, предупредиха за „дупка“, дори и след заплащането на отстъпки. Както и за факта, че бюджетът не съответства на здравните потребности на населението. Нуждата от адекватно бюджетиране става все по-остра и не може да бъде пренебрегвана или оправдавана с твърдения за недостатъчен контрол.

Плащанията на НЗОК за лекарства нарастват поради обективни причини – застаряващо население, повишена заболяемост, но и удължена преживяемост, в резултат на постиженията на медицината и навлизането на нови технологии. Зад сухите цифри стоят излекувани пациенти и спасен живот – на този факт институциите би трябвало по-често да обръщат внимание. От началото на 2016 г. нови лекарствени терапии се заплащат от НЗОК само след положителна оценка на здравните технологии и след предоставяне на отстъпка в полза на НЗОК – подход, който не се прилага по отношение на други медицински услуги, медицински изделия и технологии.

Договарянето на отстъпки между НЗОК и компаниите за 2018 г. вече е в ход. През последните месеци Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) участва в редица срещи с институциите с цел определяне на правилата, по които ще се провежда това договаряне, но те и до момента не са ясни. Опасността договорите за отстъпки за 2018 г. да не бъдат подписани в необходимия срок става все по-голяма, в резултат на което е възможно НЗОК да не получи компенсация за направени разходи за лекарства през следващата година. Под въпрос е и дали новите терапии в областта на онкологията, хематологията, белодробната фиброза, кардиологията, ендокринологията, ревматологията и неврологията, оценени като нужни за българските пациенти, ще стигнат до тях.

Поддържането на програми за компенсиране на доплащането от пациент чрез отстъпки от цената, която вече е сред най-ниските в ЕС, към търговците на едро и дребно става все по-трудно поради засилващия се износ на тези продукти. Ниските цени водят до недостиг на лекарства, поради което е възможно преосмисляне на предоставянето на отстъпки от страна на компаниите и увеличение на доплащането на пациенти за лекарства, което и към момента е най-високото в ЕС – близо 50%.

Ежегодните инвестиции на фармацевтичната индустрия в клинични изпитвания у нас се изчисляват на над 300 млн. лв., което включва както прякото финансиране на изследователската дейност, така и предоставянето на съвременна медицинска апаратура, изследвания, лекарства и съпътстващо лечение.

ARPharM още веднъж заявява готовността си да продължи диалога с българските власти относно намирането на решения за предизвикателствата, свързани с подобряване на достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия с цел достигане на стандартите на лечение, които са на разположение на пациентите в ЕС.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.