Вие сте в: Начало // Всички публикации // МЗ алармира – Критично малко са работещите в системата на общественото здравеопазване

МЗ алармира – Критично малко са работещите в системата на общественото здравеопазване

Както „Форум Медикус“ писа, на 17 февруари т.г. в Министерството на здравеопазването бяха представени политиките в областта на общественото здраве, които ще следва настоящият екип на ведомството. Коментирана бе актуалната картина в сектора, както и визията на ръководството на МЗ за решаване на наболелите проблеми. Зам.-министърът д-р Галин Каменов акцентира, че общественото здраве вече е приоритет на институцията.

На пресконференцията бяха изнесени актуални данни за здравно-демографските показатели.

Стана ясно, че е налице дълготрайна тенденция за намаляване на числеността и застаряване на населението. Продължава и тенденцията, датираща от 2009 г., за намаляване на раждаемостта у нас, като нивата са близки до тези в повечето европейски страни. Друг проблем, който бе откроен, е високото ниво на смъртност, което е значително по-високо от средното за ЕС. И ако общата смъртност в Европа е 9,82 ‰, то у нас е – 15,3 ‰. Водеща причина за смъртността продължават да бъдат болестите на органите на кръвообращението – 65,4%, следвани от новообразуванията – 16,4%. Детската смъртност през 2015 г. е най-ниската в цялата история на статистиката в България – 6,6 на 1000 живородени, но остава почти 2 пъти по-висока в сравнение с тази в ЕС. Средната продължителност на живота у нас се увеличава през годините като за 2014 г. е 74.5 години, но е значително по-ниска от тази в ЕС (80.87 години).

Мерките, които МЗ ще предприеме за преодоляване на тези негативни тенденции, ще бъдат в няколко посоки. От една страна, ще се действа за подобряване на управлението на националните здравни програми, при част от които са констатирани проблеми, сред които недостатъчно и закъсняло финансиране. От друга страна, МЗ ще преговаря с хлебопроизводители и млекопроизводители за намаляване на количествата на сол в продукцията. Формирани са и работни групи, които работят по изготвянето на законопроект за въвеждане на допълнителни такси за напитки, съдържащи захар, както и на законопроект за поетапно елиминиране на трансмазнините в преработените храни.

Според управляващите най-сериозният и нетърпящ отлагане проблем са човешките ресурси.

Стана ясно, че през последните години числеността на персонала в регионалните здравни инспекции неколкократно е намалявана – от 3341 души, работещи в системата през 2011 г., днес техният брой е редуциран до 2500. Изключително ниското ниво на заплатите (25% от съставите на РЗИ са на минимална работна заплата) в сравнение с останалите структури в здравеопазването, води до масов отлив на висококвалифицирани кадри. А средната възраст на работещите в системата лекари е 54 години. Подобна е и ситуацията в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Националния център по наркомании.

По темата за ваксините от МЗ информираха, че се подготвя разширено рамково споразумение за доставка на всички видове ваксини.

Търсят се и възможности за изменение в нормативната уредба, което да позволява сключване на дългосрочни договори с фирмите производители, както и въвеждане на механизъм за централно дългосрочно планиране на необходимите количества ваксини. Към момента в складовете има достатъчно налични количества от всички видове ваксини за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации за първото полугодие на 2017 г. Главният държавен здравен инспектор д-р А. Кунчев припомни, че големият проблем с осигуряването на ваксини през 2014-2015 г. се е дължал на проблем с производството им в световен мащаб, който вече е овладян. Ето защо специалистът не очаква да има бариери при договарянето на новите количества ваксини.

Коментиран бе и въпросът за предприетите мерки за опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск в регистрационно-приемателните центрове за бежанци. Извършени са 36 486 микробиологични и паразитологични изследвания, както и 265 имунизации на деца бежанци (по българския Имунизационен календар). В бежанските центрове редовно се извършват проверки  и други дейности по контрол върху санитарно-хигиенното състояние.

От МЗ обещават още:

-         да засилят мерките за ограничване на тютюнопушенето чрез кампании, ограничения на рекламите и продажбите на цигари, и въвеждане на нови възможности за контрол на забраната за тютюнопушене;

-         да подобрят медицинските грижи, свързани с общественото здраве, чрез провеждане на срещи с НЗОК и общопрактикуващи лекари за подобряване на обхвата на профилактичните прегледи, откриване на скритите форми на артериална хипертония и повишаване на имунизационния обхват;

да подобрят ефективността на трите основни канала за здравна промоция и промяна на поведението – училищно образование, работа с общопрактикуващите лекари, с пациентите и медиите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.