Вие сте в: Начало // Всички публикации // ZEPATIER™ – мощно оръжие срещу коварното заболяване

ZEPATIER™ – мощно оръжие срещу коварното заболяване

Новият медикамент на MSD за лечение на хроничен хепатит С – ZEPATIER®, бе официално представен пред гастроентеролози и инфекционисти на 23 март т.г. в София. Форумът бе открит от г-жа Урсула Ожел – генерален директор на MSD България, която подчерта, че през последните 30 години компанията разработва иновативни лекарства за хепатит С, като се стреми да осигури по-добро качество за живот на пациентите. Най-новият медикамент в портфолиото на компанията е ZEPATIER® – директно действащо антивирусно средство, което комбинира две молекули – elbasvir и grazoprevir, което само с една таблетка на ден за 12 седмици може напълно да излекува болните, стана ясно още от думите на г-жа Ожел.

Проф. Константин Чернев, който бе модератор на първата работна сесия, съобщи, че ZEPATIER™ вече е наличен и в България, като процедурата по регистрацията му е една от най-бързите досега у нас за подобни медикаменти.

В началото на своята презентация проф. Чернев коментира някои актуални данни за причините и за честотата на чернодробните заболявания. В света между 170 и 200 млн. души са инфектирани с хепатит С. Тези тревожни цифри обаче са на път да бъдат променени с новите директно действащи антивирусни средства (ДДАС), които гастроентеролозите оценяват като нова ера в лечението на хепатит С. Така – малко повече от 30 години след идентифицирането на вируса на хепатит С, фармацевтичната промишленост предлага съвременни ефективни препарати за неговото ерадикиране. Създаването на ДДАС е станало възможно след разкриването на генома на HCV и на неговия жизнен цикъл, стана ясно от изложението на проф. Чернев. ДДАС представляват протеазни инхибитори, които прицелно блокират онези места в генома, които са отговорни за репликацията на вируса.

Проф. Чернев коментира терапиите при хепатит С от 90-те години на ХХ век до днес и подчерта, че основният извод, наложен във времето, е, че монолечението е неефективно. Ето защо в съвременните терапевтични практики се търси комбинация от 2 или 3 медикамента, които освен антивирусна мощ притежават и свойството пангенотипност. Към момента на световния фармацевтичен пазар се предлагат 7 такива комбинации, сред които своето място заема и ZEPATIER™.

- Всички пациенти с HCV трябва да се лекуват, а лечението трябва да започне колкото се може по-рано след диагностицирането на инфекцията, категоричен бе гастроентерологът. Той уточни, че при избора на терапия трябва да се вземат предвид както степента на чернодробното увреждане, така и генотипът на вируса. Както стана ясно, ДДАС се отличават с пангенотипност, което от своя страна намалява вероятността да се създаде резистентност.

Едно от постиженията на терапията с ДДАС е възможността за лечение на доскоро смятани за трудни пациенти: коинфектирани с HIV, активни наркомани, пациенти на субституираща терапия, неотговорилите на лечение с интерферон и с първите протеазни инхибитори boceprevir и telaprevir, с компенсирана цироза, с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност, на хемодиализа, с вродени кръвни заболявания. По думите на проф. Чернев днес особено предизвикателни за лечение остават само 2 групи по-трудни случаи: на пациенти с декомпенсирана чернодробна цироза и на пациенти на хемодиализа в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност.

По време на срещата водещи български гастроентеролози представиха обзор на резултатите от клиничните изпитвания на ZEPATIER™. Проф. Деян Желев съобщи данни от ретроспективен анализ на 11 клинични проучвания във фаза 2 и 3, в които са участвали над 1000 пациенти. Резултатите от този анализ показват, че при най-често срещания в България генотип 1b e постигнат впечатляващ вирусологичен отговор – 99%. Вирусологичният отговор остава изключително висок, независимо дали пациентите са с цироза или без цироза, дали са били наивни преди терапията, или са имали вече неуспешно предшестващо лечение и независимо от това, че са имали тежък коморбидитет. Висока е честотата на траен вирусологичен отговор (ТВО) и в групата на коинфектираните пациенти с HIV, както и при пациенти с вродени кръвни заболявания.

При пациенти с генотип 1а и проведено 16-седмично лечение в комбинация с рибавирин, независимо от това дали са наивни или с предшестваща терапия, ТВО е 100%. 12-седмичното лечение без рибавирин при пациенти с този генотип, особено при предшестващо лечение обаче не показва такива резултати. Ето защо специалистите препоръчват пациентите с генотип 1а и висока веремия (> 800 000 IU/ml) да получат 16-седмична терапия със ZEPATIER® и рибавирин.

ZEPATIER™ има много добър ефект и при пациенти с генотип 4 – 97% ТВО при нелекувани пациенти, стана ясно още от презцентацията на проф. Желев.

Проучване сред 400 болни с хепатит С и цироза, 60% от които сапреминали предшестваща неуспешна терапия, показва постигнат висок ТВО – между 96% и 100%, в зависимост от генотипа и от това дали болните са били лекувани до момента. Проучването показва, че тежестта на цирозата не влияе на ефекта от лечението.

В заключение проф. Желев подчерта, че данните от изпитванията на ZEPATIER™  показват изключително висок траен вирусологичен отговор – между 96% и 100% при пациенти на 12-седмично лечение (в повечето от случаите без рибавирин). При пациенти с генотип 1а и изходни стойности на HCV РНК над 800 000 IU/ml се препоръчва удължаване на курса до 16 седмици и добавяне на рибавирин, с което се гарантира по-добър терапевтичен успех. ТВО не се влияе от наличието на цироза, от изходните нива на тромбоцитите и на албумина, показват още проучванията.

ZEPATIER™  e изключително подходящ за лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Това стана ясно от презентацията на проф. Красимир Антонов.

При HCV инфекция с годините намалява гломерулната филтрация. При пълен вирусологичен отговор и потискане на инфекцията този процес е много по-бавен. Ето защо проф. Антонов направи извод, че успешната терапия на хепатит С е важна за забавяне на прогресията на бъбречното заболяване. От друга страна, само по себе си наличието на HCV инфекция води до повишен риск от развитие на хронично бъбречно заболяване, както и повишена смъртност при пациенти на хемодиализа. И двете молекули в комбинацията ZEPATIER™ – elbasvir и grazoprevir, се елиминират през гастроинтестиналния тракт, за разлика от други ДДАС, които се екскретират през бъбреците.

Проучванията показват още, че ефектът от терапията е един и същ, независимо от стадия на болестта и от това дали пациентите са на хемодиализа или не, стана ясно още от презентацията на проф. Антонов. При пациенти, които са и на хемодиализа обаче, трябва добре да се компенсира анемията, като преди лечението със ZEPATIER™ бъдат контролирани нивата на хемоглобина. Ето защо проф. Антонов подчерта, че тясното сътрудничество между гастроентеролози и нефролози е важно и дава добри резултати.

Терапията със ZEPATIER™ не води до влошаване на бъбречната функция – гломерулната филтрация не се променя преди, по време и след лечението. Проф. Антонов запозна аудиторията и с препоръките на една от водещите световни нефрологични организации KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), според които при пациентите с eGFR > 30 ml/min/1.73m2 могат да се използват всички регистрирани ДДАС, а при такива с eGFR < 30 ml/min/1.73m2 – по-възможност в терапевтичната схема не трябва да се включва рибавирин.

Д-р Невин Идриз от УМБАЛ „Софиямед“ акцентира върху резултатите от лечението на пациенти с коинфекция с HIV. В проучванията са участвали 218 души от тази група, 66% от които са с генотип 1а, а 58% от тях са били с изходен вирусен товар над 800 000 IU/ml. По-голямата част от пациентите са били на антиретровирусна терапия. Назначената терапия със ZEPATIER™ e приемана 12 седмици, а ТВО е постигнат при 95-98% от пациентите.

Д-р Идриз запозна публиката и с лекарствените взаимодействия на ZEPATIER™ с различни групи медикаменти, въз основа на данните от системата Liverpool (http://www.hep-druginteractions.org), според които ZEPATIER™ може да се прилага с всички медикаменти за лечение на астма, диабет, с опиоиднозаместваща терапия, перорални контрацептиви и др.

Специален гост на форума бе проф. Орен Шиболет от Медицинския център към Университета в Тел Авив, Израел, чиито научни интереси са в областта не само на гастроентерологията, но и на молекулярната биология. Той представи своя опит със ZEPATIER™, като постави акцент върху лечението на пациенти, които са на субституираща терапия. Проучванията показват, че при 91,5% от лекуваните с медикамента от тази група е постигнат траен вирусологичен отговор. По-важно обаче, според проф. Шиболет, как след като се излекуват от HCV, тези пациенти да не се заразят отново.

Проф. Шиболет запозна българските си колеги и с националния план за контрол на HCV в Израел, който дава реални резултати в ограничаването на HCV инфекцията. Той включва четири основни стълба:

- превенция на разпространението на вируса сред рискови групи от населението;

- скрининг с национален обхват сред 3 от основните рискови групи: хора, на които са преливани кръв и/или кръвни продукти преди 1992 г.; хора, които употребяват венозни наркотици; имигранти от страните от бившия СССР);

- достъп до съвременно лечение на диагностицираните пациенти;

- намаляване на смъртността, свързана със заболяването, чрез подобряване на грижите за пациентите.

Акцент във втората част на срещата бе поставен върху обсъждане на някои по-особени казуси. Проф. Орен Шиболет говори за още предизвикателства при трудни за лечение пациенти. Д-р Мариета Симеонова и д-р Радин Цонев насочиха вниманието на аудиторията към лечението на специални пациентски популации, които наред с хепатит С имат хронично бъбречно заболяване и провеждат диализно лечение. Негативните предиктори на трайния вирусологичен отговор бяха тема на сесията, модерирана от проф. Искрен Коцев и д-р Надежда Милчева. Участниците във форума се запознаха с различните аспекти от приложението на новия доказано ефективен медикамент в арсенала за борба с хроничния хепатит С.

Светлана КОСТАДИНОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.