Вие сте в: Начало // Всички публикации // Учебна програма в помощ на цифровата здравна трансформация

Учебна програма в помощ на цифровата здравна трансформация

Регионалният офис на СЗО за Европа, Регионалният офис за Източна Европа и Централна Азия, Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ и Международният център за здравно образование и обучение на университета във Вашингтон
(I-TECH) стартират учебна програма за насърчаване на по-добро приложение на информатиката и науката за данните в общественото здраве в Източна Европа и Централна Азия.
СЗО/Европа изпълнява този съвместен проект, за да подпомогне дигиталното управление на здравния сектор в страните и да повиши дигиталната здравна грамотност – една от ключовите цели на Регионалния план за действие в цифровото здравеопазване за 2023–2030 г., който е приет от всички 53 държави в региона като пътна карта за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората чрез цифрови технологии.

Спешна нужда от обучени специалисти

Пандемията от COVID-19 демонстрира значението на стабилните интегрирани електронни системи за данни и способността им да управляват ефективно дейностите в общественото здравеопазване.
- Системите за здравна информация генерират огромно количество данни за взаимодействието на всеки човек със здравната система, включително данни за здравословно състояние, диагнози, лечение и резултати, каза д-р Ханс Клуге, регионален директор на СЗО/Европа. – Т. нар. „големи данни“, могат да бъдат анализирани и използвани за идентифициране на модели за политики, основаващи се на доказателства, позволяващи по-добро разпределение на ресурсите, подобрено качество и ефективност на грижите, навременни действия за справяне с предизвикателствата пред общественото здраве. В същото време в световен мащаб има недостиг на технически специалисти, които биха осигурили солидна информационна база за епидемичния контрол над заболяванията, за ответните мерки и за овладяването на приоритетни хронични и ендемични инфекциозни заболявания. Усилията ни да стимулираме дигиталната трансформация в здравеопазването трябва да се основават на принципа на социалната справедливост. В противен случай ние само ще прехвърлим неравенствата от реалния към дигиталния свят. За да могат нашите здравни системи да отговорят на предизвикателствата на XXI век, необходими са систематични инвестиции в човешки ресурси, които да бъдат ангажирани в цифровото здравеопазване и в модернизирането на процесите за работа с данни – сега и в бъдеще, подчерта още д-р Клуге.
Д-р Дейвид Новило – Ортиз, реги-
онален съветник по данни и цифрово здравеопазване в СЗО/Европа, каза:
- Програмите за партньорство с Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ са важна стъпка. Избрана е първата група участници в програмата – техници, анализатори и професионалисти в областта на общественото здраве, които са от Грузия, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Украйна.
Стивън Бекнел, зам.- регионален директор на Регионалния офис на CDC за Източна Европа и Централна Азия, отбеляза:
- Стартирането на тази програма за стипендии е крайъгълен камък за укрепване на нашата

колективна здравна сигурност

Подкрепата и ангажираността на министерствата на здравеопазването в Източна Европа и Централна Азия за проектиране и прилагане на IDASH са ясни индикации за техния ангажимент за укрепване на способностите на държавите за събиране и използване на информация за защита на индивидуалното здраве.
Приоритетните области, определени за стипендиантите на програмата  IDASH, включват:
- автоматизация на анализ и визуализация на данни за заболявания;
- разширяване на използването на цифрови имунизационни регистри извън контекста на COVID-19;
- създаване на единни платформи за работа с оперативна и аналитична информация за анализ на данните от наблюдението на заболяванията;
- разработване на електронни системи за отчетност;
- разработване на модули за пространствен анализ за интегрирано наблюдение на заболяванията.
Тази инициатива е предназначена да помогне на СЗО да постигне целите си за универсално здравно покритие, защита на хората по време на извънредни ситуации и подобряване на здравето и благосъстоянието на населението

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.