Вие сте в: Начало // Всички публикации // Асистираната репродукция е съизмерима с европейските тенденции

Асистираната репродукция е съизмерима с европейските тенденции

От 9 до 12 март т.г. в Боровец бе проведен XVIII национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, организиран от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ).

Пред „Форум Медикус“ доц. Емил Ковачев – председател на БАСРЗ, коментира основните теми и най-новите тенденции в областта на асистираната репродукция:

- По традиция конгресът по стерилитет и репродуктивно здраве събра водещи специалисти в областта на репродуктивната медицина от България и чужбина, за да споделят знания и опит за най-модерните тенденции в това направление. Във форума участваха над 270 официално регистрирани делегати. Сред официалните гости бяха д-р Марияна Симеонова – изп. директор на Изпълнителната агенция по трансплантация, д-р Мария Георгиева – директор на Център за асистирана репродукция към МЗ, д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, както и изтъкнати специалисти по акушерство и гинекология – проф. Иван Козовски, проф. Тодор Чернев и др.

Акцент на форума бе поставен върху съвременните тенденции в асистираните репродуктивни технологии (АРТ), усложненията и страничните реакции при АРТ, новостите в ембриологията. Специална сесия бе предвидена и за ранната диагноза на вродените фетални аномалии. В друга сесия бяха представени доклади за гинекологичната ендоскопия в репродуктивната медицина. Интерес предизвикаха темите за значението на офис хистероскопията при диагностиката и лечението на инфертилитета, както и за приложението на лапароскопията.

Във форума участваха изтъкнати чуждестранни лектори – проф. Корнелис Ламбалк, който представи доклад за мултифоликуларните яйчници, проф. Раул Орвието, чиято лекция бе за някои специфики при трансфера на ембриони. Интерес предизвикаха и лекциите на проф. Д. Зиглер, проф. Маркос Месегер, проф. Саймън Фишъл.

На високо ниво бяха и докладите на българските лектори. Една от основните лекции на конгреса бе на проф. Атанас Щерев, който коментира тенденциите, проблемите и решенията в акушерството и гинекологията от края на ХIХ век до наши дни. Доц. Таня Тимева представи доклад за негативните ефекти от контролирана овариална хиперстимулация. Усложнения при АРТ – торзия на яйчник и кръвотечения след пункция и аспирация на фоликулите, бяха акцент в доклада, с който участвах и аз. Д-р Мария Юнакова говори за някои допълнителни подходи при слаб яйчников отговор. Д-р Явор Владимиров коментира теорията за криолечение на ембрионите.

Интерес предизвикаха и лекциите на колегите ембриолози. Сред тях ще спомена доклада на доц. Пламен Тодоров за оптималния времеви интервал за денудация на ооцитите след пункция, както и Таня Милачич – за оптималния брой гамети и зиготи през „призмата на ембриолога“.

По време на конгреса д-р Георги Стаменов представи консенсусно решение на тема „Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия – препоръки за поведение в зависимост от диагнозата“. Това консенсусно решение е плод на проведена кръгла маса преди около месец и половина, по време на която специалисти по репродуктивна медицина и онкогинекология представиха своите становища и препоръки за поведение при пациенти с онкологични заболявания, на които предстои химио- и лъчетерапия, с цел запазване на фертилитета. Такъв консенсус е необходим, за да осигури ясен алгоритъм как да се действа стъпка по стъпка в тези специфични случаи. Този документ ще уреди въпроса кога и как да се криоконсервират клетки и тъкани. Идеята е да се легализира и у нас замразяването не само на яйцеклетки и сперматозоиди, но и на тестикуларна и яйчникова тъкан.

В програмата на конгреса бе включен и курс за специалисти по здравни грижи, посветен на съвременните пренатални и постнаталани акушерски грижи. Освен лекционна част, курсът включваше и уъркшоп, в който в малки групи се коментираха различни казуси. Модератори на този курс бяха доц. Диана Димитрова от Медицинския университет във Варна и доц. Иваничка Сербезова от Русенския университет.

Общото мнение на всички участници в конгреса бе, че и през тази година събитието е успешно и ползотворно. Представеното от българските специалисти по репродуктивна медицина показа, че у нас се  прилагат почти всички съвременни методики за асистирана репродукция. Една такава нова методика, която става все по-популярна, е т.нар. минимална стимулация, при която се използват по-малки дози гонадотропни хормони. В българските репродуктивни клиники рутинно са въведени и най-новите методи на предимплантационна диагностика. Нивото на асистираната репродукция  у нас е напълно съизмеримо с това в развитите страни. За това говори и един от най-важните атестати за работата на един ин витро център – процентът на успеваемост при постигане на клинична бременност, който е сходен със стойностите в европейските държави.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.