Вие сте в: Начало // Всички публикации // Надграждат проект за ранна диагностика на аутизъм

Надграждат проект за ранна диагностика на аутизъм

Няколко месеца след приключването на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство, в Александровска болница е подписан договор за продължение. Това стана ясно на специална пресконференция на 22 февруари т.г. в лечебното заведение, по време на която бяха представени дейностите, целите, целевите групи, сроковете за изпълнение и очакваните резултати по проекта.

По думите на Мария Куманова – ръководител на проекта и зам.-директор по АСД в лечебното заведение, това надграждане е станало възможно благодарение на реализираните икономии по програмата. Новият договор предвижда дейности от декември 2016 г. до април 2017 г.

Проф. Надя Полнарева – ръководител на експертния екип на проекта, напомни, че през първия етап са обучени психиатри, психолози и други медицински специалисти от всички региони на страната в прилагането на инструменти като ADOS-2 и ADI-R, които представляват „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма. Обучени са и специалисти извън сферата на здравеопазването, които също работят с деца с подобен тип заболяване – социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и др. Така на практика е създадена една своеобразна мрежа от експерти в областта на разстройствата от аутистичния спектър, обхващаща голяма част от областните центрове в страната. Новият проект предвижда обучения и срещи в области, където все още няма достатъчно специалисти, които да притежават чувствителност към ранните прояви на аутистични разстройства: Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово.

В изпълнение на втория етап на проекта работещите в Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на Александровска болница ще продължат да повишават своята квалификация, чрез получаване на знания за стандарти и инструментариум, неприлагани към настоящия момент. В дейностите е заложено обучение по нов стандарт за диагностика и терапия на деца с разстройства от аутистичния спектър, чрез който е постигнат голям напредък в оценяването на децата със специални образователни потребности и с проблеми в развитието, като се включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV).

Проектът предвижда още да бъдат обзаведени и оборудвани ремонтираните през първия етап помещения в Клиниката по детска психиатрия. Ще бъде инсталиран механизъм, който да улеснява достъпа и придвижването на пациенти със специални потребности или на родители на пациенти с подобни потребности.

В допълнителните дейности е предвидена и национална дискусия по проблемите на диагностиката и работата с разстройства от аутистичния спектър – за възможните мерки за подобряването на работата с децата с аутизъм, както и за механизмите на взаимодействие между отделните институции, които имат отношение към грижите за такива деца и техните семейства.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.