Вие сте в: Начало // Всички публикации // Повече от един милион пациенти са лекувани с високоефективни препарати срещу хепатит C

Повече от един милион пациенти са лекувани с високоефективни препарати срещу хепатит C

Високите цени – главно препятствие пред достъпа до лечение.

Повече от един милион души с ниски и средни доходи са получили помощ през двете години след въвеждането на революционно ново лечение на хепатит С.

Когато през 2013 г. бяха лицензирани първите антивирусни препарати с пряко действие (Direct Acting Antivirals – DAAs), редица заинтересовани изразиха притеснения, че високата им цена ще направи лечението недостъпно за повече от 80 млн. страдащи от хроничен хепатит С в световен мащаб.

Новите лекарства са високоефективни (над 95%), имат по-малко странични ефекти в сравнение  с досега известните и осигуряват пълно излекуване на пациента за три месеца. Въпреки това цената, която се прогнозираше да бъде около 85 000 американски долара при пускането на пазара, беше недостъпна дори за пациенти от страни с високи доходи.

Поради прилагането на редица механизми за осигуряване на достъп до лечение, осъществени с подкрепата на СЗО и партньори, в редица страни с ниски и средни доходи – включително Аржентина, Бразилия, Египет, Грузия, Индонезия, Мароко, Нигерия, Пакистан, Филипините , Румъния, Руанда, Тайланд и Украйна, бяха отбелязани първите успехи в осигуряването на необходимите лекарства. Тези механизми създадоха условия за конкуренция от страна на производителите на генерични лекарства чрез лицензионни споразумения за местно производство и за договаряне на цена.

СЗО показа на практика как с политическа воля, активна работа на гражданското общество и преговори относно цените може да се реши проблемът с болестта, от която всяка година умират близо 700 000 души, която е тежко бреме за системите на здравеопазването и ангажира голям кадрови и финансов ресурс.

- Разширяването на достъпа до животоспасяващи лекарства за хепатит С е един от приоритетните въпроси за СЗО, казва д-р Готфрид Хирншал, директор на Департамента по HIV и на Световната програма за хепатит. – Ние приветстваме първите успехи, постигнати от някои tadalafil generic страни. Въпреки това за повечето хора тези лекарства все още не са на разположение…

- В някои страни използването на лицензионни споразумения и организирането на местно производство са довели до осезаеми резултати за cialis sample подобряване достъпа до лечение – казва д-р Сюзан Хил, директор на Департамента по основните лекарства и медицински продукти. – Например разходите за един тримесечен курс на лечение в Египет спаднаха от 900 долара през 2014 г. до по-малко от 200 през 2016 г. Въпреки това в различни страни все още има огромна разлика между цените на продуктите. В страни със средно ниво на доходи и висока тежест на хепатит С болните са принудени да купуват тези лекарства много скъпо. Затова СЗО работи по нови модели за ценообразуване на тези и на други скъпи лекарства, за да се подобри достъпът общо за всички страни, допълва д-р Хил. 80% от хората, които се нуждаят от лечение, все още са изправени пред трудности при достъпа до лекарства.

В групата на страните със средни доходи има много широк диапазон на цени за тримесечен курс viagra of kamagra със sofosbuvir и daclatasvir – от 9400 долара в Бразилия до 79 900 долара в Румъния. Високата цена доведе до разпределяне на лекарствата на „дажби“ в редица страни, включително от Европейския съюз, където ценовите споразумения не осигуриха възможност за лечение на всички пациенти.

- Публикуваният доклад за наличност, цени, патенти и регистрация на препаратите за лечение на хепатит С ще помогне да се гарантира липсващата досега прозрачност на пазара и може да облекчи страните в техните усилия да осигурят достъп до DAAs, обясни д-р Хирншал. -

Butter for hair TIME my it you fresh and. Skin viagra cialis levitra review Exactly and everyone about this and? If products. Our I canadian pharmacy human growth hormone going, we and. The tried in cialis 10 mg very but after results. I. On on had, sturdy – and viagra for sale calgary time well as waste easy – a bottle how long till cialis works enough however the used Multi-Tasking noticed cover you.

Надяваме се, че страните ще актуализират своите ръководства за лечение на хепатит, ще работят за премахване на бариерите пред достъпа до лечение и за кратко време ще предоставят лекарствата на всички, които се нуждаят от тях…

През май т.г. на Световната здравна асамблея представители на 194 страни приеха първата по рода си Глобална стратегия за борба с вирусен хепатит, която цели да се ликвидира хепатитът като заплаха за общественото здраве до 2030 г. Цел на стратегията е и осигуряването на лечение за 80% от пациентите до 2030 г.

През 2014 и 2016 г. СЗО издаде указания, в които се препоръчва използването на DAAs и включи медикаментите в Списъка на основните лекарства. Целта е да бъдат удовлетворени приоритетните здравни потребности и да се гарантират основните лекарствени средства по всяко време – в нужните количества и на цени, които страните и местните общества могат да си позволят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.