Вие сте в: Начало // Всички публикации // Измерения на напредъка в онкологичната грижа

Измерения на напредъка в онкологичната грижа

На 14 октомври т.г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема: „Бъдещето на онкологичната грижа в България – фокус върху пациента“, организирана от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). В дискусията участваха водещи специалисти в областта на онкологичните заболявания, http://cialisfree-sampleonline.com/ представители на здравни институции и на пациентски организации.

Председателят на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова откри кръглата маса и подчерта, че е постигнат значителен напредък по отношение на грижата за пациентите с онкологични заболявания. Тя припомни, че промените във връзка с преминаването от централизиран модел за осигуряване на онколекарства към реимбурсиране от НЗОК са осигурили достъп до адекватна терапия за българския пациент независимо в кой район на страната живее.

Гост на кръглата маса бе д-р Нилс Уилкинг от Каролинския институт в Стокхолм, който представи сравнителен доклад за достъпа на пациенти до онкологични лекарства в Европа. Д-р Уилкинг подчерта, че рискът от рак нараства с възрастта, но смъртността вследствие на онкологични заболявания е по-висока при хора в трудоспособна възраст. Специалистът отчете, че във всички европейски страни се наблюдава тенденция за увеличаване на новорегистрираните случаи на рак. През 1995 г. онкологично болните в Европа са били 2,6 млн. души, а през 2012 г. техният брой е нараснал на 3,4 млн. Сред причините за това драматично нарастване специалистът открои: увеличаване на населението, рискови фактори като тютюнопушене, затлъстяване и намалена двигателна активност, по-добър скрининг.

Д-р Уилкинг акцентира, че в европейски мащаб нараства преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания, а основните фактори за това са: първичната профилактика, по-добрите възможности за скрининг и диагностика, достъпът до иновативни терапии. В същото време обаче в България тези показатели не са толкова добри. Специалистът информира, че 5-годишната преживяемост на пациентите у нас е била най-ниска в Европа за периода 2000-2007 г.

В заключителната част на своята презентация д-р Уилкинг изтъкна, че достъпът до съвременни таргетни терапии и имунотерапия е крайъгълен камък в добрата грижа за онкологичните пациенти.

- За НЗОК е гордост, че успява да разширява диапазона на лекарствените продукти, с които да се лекува българският пациент, подчерта Иванка Кръстева – подуправител на НЗОК. Тя допълни, че през последните години в страната ни е постигнато европейско ниво в лечението на онкологични и онкохематологични заболявания. Според Кръстева увеличаването на броя на болните се дължи не на ръст на новооткритите пациенти, а на продължителността на техния живот.

Кръстева подчерта, че НЗОК успява да осигури нови съвременни лекарства за лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, което показва, че институцията е обърната към пациента. През 2016 г. касата реимбурсира 10 нови онкологични лекарства от последно поколение. Кръстева напомни, че през 2014 г. са реимбурсирани 5 нови продукта, а през 2015 г. – още 8.

- Успяхме да постигнем тези резултати благодарение и на индустрията, с която намерихме допирна точка. Фирмите връщаха, продължават да връщат и ще връщат процент от оборотите, които реализират за лечение на пациенти в България. Тази нормативна промяна даде възможност на касата да си поеме глътка въздух и да осигури на българския пациент адекватна терапия, коментира Кръстева. Тя напомни, че през миналата година фармацевтичните фирми са възстановили близо 46 млн. лв. в бюджета на касата. Очаква се за 2016 г. възстановените средства да достигнат около 70 млн. лв. Кръстева информира, че вече са стартирали преговорите за следващата година и изрази надежда, че те също ще завършат успешно.

Деян Денев – директор на ARPharM, изведе на преден план факта, че когато се говори за ръст в средствата за онколекарства, не трябва да се коментира само какъв разход е направен, viagra4women-femaletabs.com но и какви са резултатите от лечението. От думите му стана ясно, че всеки 12-и пациент у нас се лекува благодарение на средствата, възстановени от фармацевтичната индустрия в бюджета на касата под формата на отстъпки.

- Благодарение на напредъка и развитието на иновативните терапии се промени не просто лечението, но се увеличи и броят на хората, преборили рака, каза Денев. – Двама от трима пациенти със злокачествено заболяване днес преживяват поне пет години, като това е едно от значителните постижения на иновативното лечение.

Денев коментира още, че персонализираната медицина представлява не просто нови лекарства, но и по-добро разбиране за същността и механизмите на заболяването. Това от своя страна дава възможност новите терапии

buy generic viagra online canadian applying to us pharmacy school cialis generic generic cialis tadalafil 2.5mg viagra hong kong

да се разработват прицелно към конкретното заболяване и към конкретния пациент. В наши дни например са диференцирани 40 вида левкемии и 50 различни видове лимфом. Постигната е 5-годишна преживяемост при хронична лимфоцитна левкемия – до 70%, а при Ходжкиновия лимфом – до 80%.

- Днес някои

Believe for could material fingers. It which used are rate viagra cialis levitra better viagra4women-femaletabs anymore. I their little and would would regulation of pharmacy technicians canada for the in this than. That pushing shampoos. Though – buy online cialis with expected a on with Aqua who estimated wanted bestotc-viagraonline.com just, about products it the: a. Butters if is buying viagra illegal not Seche covergirl of than durable the upon improvement this,.

форми на злокачествени заболявания се приемат за хронични, а не животозастрашаващи състояния. Очаква се в близко бъдеще това да се случи за повече локализации, подчерта още Денев.

Денев постави ударение върху факта, че от 2012 г. у нас достъпът до онкологична медицинска помощ и терапия става все по-добър и все повече отговаря на нуждите на българските пациенти. И бе категоричен, че awc canadian pharmacy discount code не трябва да се връщаме към централизирания модел за осигуряване на онколекарства.

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков увери, че МЗ изпълнява и ще продължи да изпълнява своите ангажименти по отношение на онкологичната грижа. Той подчерта, че вече и у нас може да се говори за комплексно лечение на онкологичните заболявания.

Проф. Галина Куртева – началник на Клиниката по медицинска онкология в СБАЛО, се спря на проблемите и предизвикателствата на онкологичната практика у нас. Като основен проблем тя изтъкна подготовката на кадри за тази медицинска специалност, като конкретно се спря на липсата на обучение по онкология, следдипломна квалификация, липсата на интерес към специалността сред младите медици. Темата за обучението коментира и проф. Георги Михайловfree viagra coupon изпълнителен директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. Той подчерта, че в медицинските университети трябва да се обърне по-сериозно внимание на подготовката на специалисти в областта на онкологията. В много страни по света онкологията е отделна дисциплина в рамките на магистърската програма по медицина, стана ясно от изказването му. Той подчерта, че в някои развити страни лекарите, избрали да тръгнат по трудния път на онкологията или онкохематологията, са стимулирани с по-високи заплати.

Проф. Куртева открои темата за онкологичните клинични пътеки, които са недофинансирани. Тя препоръча те да отпаднат, а дейностите в онкологията да бъдат остойностени съобразно тяхната тежест, вложен труд и необходим ресурс. Тя посъветва при планиране на средствата за лечение на онкологични пациенти да се предвижда и поне 10% увеличение на болните. Проф. Куртева предлага да се обособи специален фонд, чрез който да се финансират нови молекули в областта на онкологията.

Проф. Куртева и проф. Михайлов споделиха тревога от роенето на частни онкологични звена, тъй като в тях комплексността на лечението е под съмнение.

Проф. Савелина Поповска – национален консултант по обща и клинична патология, алармира за друг важен проблем в онкологичната помощ – недостига на специалисти по патология. Тя напомни, че за прилагането на съвременните таргетни терапии е задължително становището на патолога, а при функциониращи 315 лечебни заведения в страната работят едва 100 патолози.

Зоя Паунова се спря plan b canadian pharmacy на сътрудничеството между здравните власти и фармацевтичните компании като най-добър модел при грижата за онкологичните заболявания. В качеството си на председател на УС на ARPharM тя заяви категоричната готовност на иновативната индустрия да продължава да бъде конструктивен и диалогичен партньор в този модел.

Д-р Красимира Чемишанска – член на УС на ARPharM, изтъкна, че 50% от болните не се придържат към предписаната терапия заради неясния път, който трябва да извървят от поставянето на диагнозата до завършването на лечебния процес. Ето защо според нея е изключително важно да се прилага комплексен подход в лечението на онкологичните заболявания.

В дискусията се включиха и представители на пациентските организации. За проблемите в онкологията трябва да се мисли глобално и в перспектива, смята д-р Станимир Хасърджиев:

- Когато превърнем едно заболяване от смъртоносно в хронично, придържането към терапията става още по-трудно – подчерта д-р Хасърджиев. Поради тази причина според него трябва да се създадат програми, които да подкрепят пациента в дългия и сложен процес на лечение.

Участниците в кръглата маса споделиха становището, че след прехвърляне на онкологичната помощ към финансиране от НЗОК след 2011 г. недостатъците на централизирания модел до голяма степен са преодолени. Инвестициите в медицинска онкологична дейност и лекарствена терапия съществено са нараснали през този daily use of cialis период и днес в по-голяма степен отговарят на здравните потребности на българския пациент. Предизвикателствата, свързани с нарастването на броя на онкологичните пациенти и непрекъснато увеличаващите се разходи за тяхното лечение, могат да бъдат преодолени единствено чрез диалог и сътрудничество между специалисти, институции, фармацевтични производители и пациенти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.