Вие сте в: Начало // Всички публикации // От НЗОК настояват за:

От НЗОК настояват за:

- Повече контрол върху качеството  на лечебната дейност
- Споделяне на риска с фармацевтичните компании- От 48 000 болнични легла в момента заети са 20 000. Повечето от незаетите са в общинските болници. Здравната каса не плаща за легла, а за дейност. Общинските болници, ако работят, ще имат средства, ако не – няма да имат, а заплатите на работещите в тези лечебни заведения зависят от управителите им.

Управителят проф. Петко Салчев  отговаря на журналистически въпроси

-  НЗОК не прави разлика между договорните си партньори и за нея няма никакво значение видът на собствеността – държавна, общинска или частна. НЗОК държи единствено на изпълнението на договорите и плаща за свършена работа.
Някой упреква ли ни, че плащаме на общопрактикуващи лекари, на специализираната извънболнична помощ и на медико-диагностичните лаборатории, които са изцяло частни и в тях държава няма Затова не приемам твърденията, че касата фаворизира частни болници и насочва към тях повече финансов ресурс.
-  Провели сме разговори с „Главна инспекция по труда“, която е започнала проверки в лечебните заведения за заплащането на медицинския персонал и договорените заплати според Колективния трудов договор. Проверките ще приключат в близко време и резултатите от тях ще бъдат взети предвид – ако се открият нередности, ще бъдат предприети мерки.
Предстои НЗОК да оповести данни колко болници са успели да повишат заплатите на персонала си до заложените нива в НРД и КТД, които са известни: 2000 лв. за лекар, 1500 лв. за медицинска сестра и 910 лв. за санитар. На болниците, които не са постигнали тези нива, НЗОК ще плаща по по-ниски цени на клиничните пътеки, както е заложено в НРД. Въпреки че тези текстове се оспорват от някои болници пред съда, до окончателното му произнасяне НЗОК ще прилага НРД.

-  Ще настояваме за повече механизми за контрол на качеството в болничната по-
мощ. Започваме в разговори с Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването за новата бюджетна година. Експертите на централно ниво преценяват какво се е случило през годината, има ли промяна в нормативната уредба, подготвят се предложения за договарянето за следващата година. Предстоят преговори със съсловните организации – БЛС, БЗС, БФС.
Идеята е качеството на лечебната дейност да стане важен фактор в новия НРД, затова съвместно с БЛС ще работим за включване на повече механизми за контрол на резултатите от болничната помощ – ако дадена дейност се отклонява от критериите за качество, редно е да последват определени санкции.
- Очакваме среща с представители на Сдружението на зъботехниците, от които да чуем предложения за решаване на въпроса със заплащането на протезната работа. Ще настоявам нормативно да се определи по какъв начин зъботехническите лаборатории ще сключват договори с НЗОК, за да се регулира процесът с изработката на протезите.
- Експертите на НЗОК правят разчети, на чиято база да се подготви предложение в бюджета на НЗОК за 2023 г. за повишаване на процента на реимбурсация от 25% на 50% за някои лекарства за социалнозначими заболявания. Ако това се случи обаче, ще трябва да се въведат регламенти за генерично заместване. Пък и не е логично да вдигнем реимбурсният процент и НЗОК да плаща цена за генеричен продукт, който е по-скъп от оригинала. В случая е важно да се прилагат анализите от оценката на здравните технологии, с което да се търсят решения за най-скъпите терапии.
Смятам, че трябва да се върви към договори за споделяне на риска с притежателите на разрешенията за употреба. Смисълът на тези договори е фармацевтичните компании да „покрият“ риска, ако прогнозите им за брой лекувани пациенти или за изхода от терапията се окажат неверни. Не е логично рискът да остава за сметка на НЗОК. Ако има договор за споделяне на риска, при по-голям от прогнозния брой пациенти, лечението им трябва да става за сметка на компаниите. Освен това, ако лечението не постига предварително декларираните от компаниите резултати, също ще следва, че те трябва да връщат средства на НЗОК. Това е необходимо, защото в противен случай бюджетът на НЗОК поема риска от по-големите разходи, а и отстъпките, които компаниите връщат на общо основание, не са достатъчни. Не бих направил обаче прогноза дали подобно решение е възможно при предстоящите преговори за НРД.
- Известно е, че с последните законодателни промени помощните средства също са ангажимент на НЗОК. За отпускане само на помощни средства, без ремонтни дейности, са постъпили 10 872 заявления, от тях одобрение са получили 10 355, отказаните са 517. За извършване на ремонтна дейност са постъпили 3470 заявления, одобрение са получили 3406, отказани са 64.
Сформирана е и работна група, която да прегледа списъка с новите спецификации на помощните средства, тъй като в сегашния има и много остарели. В работната група са включени и лекари от специалностите, в чиито области най-често се предписват помощни средства – ортопеди, невролози, оториноларинголози. Продължават назначенията и конкурсите за нови служители за постигане на кадрова обезпеченост на НЗОК за оптимизиране на процеса по отпускане и заплащане на помощните средства.
Б.Р. Цитираните становища са обобщение на получените отговори по време на среща с журналисти, организирана на 29 септември т.г. по инициатива на НЗОК, с идеята да има повече достоверност и прозрачност за действията и намеренията на институцията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.