Вие сте в: Начало // Всички публикации // Витенис Андрюкайтис – еврокомисар по здравеопазването – Ключови са равенството и достъпът

Витенис Андрюкайтис – еврокомисар по здравеопазването – Ключови са равенството и достъпът

- Уважаеми дами и господа,

Разбрах, че дълго обсъждате бежанската ситуация в Европа. Предполагам, че реално досега вие вече знаете повече от мен. За мен въпросът за здравето на хората – бежанци, мигранти или други – е изключително важен – не само защото съм комисар по здравеопазването – позиция, която заемам отскоро. Здравето е важно заради лекаря и хуманиста в мен.

Това, което е нужно да осигурим, е:

- да отговорим на непосредствените нужди на мигрантите, когато те достигнат до европейска земя;

- да ги интегрираме към националните здравни системи, за да избегнем здравно неравенство в бъдеще.

Ние знаем, че мигрантите и бежанците, които влизат в Европа, по принцип са здрави, те не носят болести със себе си, следователно няма причина за страх или стигма.

Така или иначе обаче повечето от тях са пътували при ужасяващи условия и пристигат в състояние на умствено и физическо изтощение. Това е много трудна ситуация за хора, пътували толкова дълго – включително за бебета, малки деца, бременни жени. Това също така е огромен натиск върху страните от Европейския съюз, които са на предната линия.

Видях нещата със собствените си очи – посетих бежански център и гореща точка на гръцкия остров Лесбос през ноември 2015 г. Станах свидетел на предизвикателствата, с които се сблъскват тези хора, както и Гърция – на първо място.

Въпреки че напливът на бежанци намаля оттогава, все още съществува силна нужда да бъдат подкрепяни страните от предната линия.

Екипите и доброволците от приемните центрове се нуждаят от целенасочено обучение как да съберат заедно здравните данни и ваксиналния статус на хора, които току-що пристигат, как да отговорят на техните физически и физиологични здравни нужди.

От 2015 година европейските здравни програми помагат на европейските страни за развитие на модели на здравна грижа за мигрантите – модели как да ги интегрират в първичната здравна система, модели за обучение на здравните професионалисти.

Доволен съм, че т.нар. „Лично здравно досие“, което представих в Гърция, е вече тествано в много страни по проекта RE-HEALTH 2.Това е важен инструмент, създаден да помогне за интегриране на мигрантите и бежанците в европейските здравни системи.

Днес вие сте дискутирали и други проекти, финансирани от здравната програма на ЕК. Бих добавил, че това финансиране не е само отговор на спешна ситуация. Тези проекти трябва да дадат сигурност, че мигрантите са „в системата“ и ще получават здравните грижи, от които се нуждаят.

Важно е да спомена, че в контекста на легален достъп до здравни грижи мигрантите от трети страни, легално пребиваващи в ЕС /включително бежанци и други ползващи защита/, се третират наравно със съответните граждани. Дори и повече – получилите убежище имат право на спешна медицинска помощ.

Независимо от всичко това, ние знаем, че поради стигмата, езиковите бариери и други проблеми някои мигранти се изправят пред голяма неравнопоставеност при достъпа и до превантивни, и до лечебни грижи.

Преодоляването на такива здравни неравенства е дългогодишна задача. Реално ЕК стартира финансиране на проекти за намаляване на неравенствата за мигрантите още от 2003 г. Оттогава започна и финансиране на различни проекти – в рамките на здравната програма, за помощ срещу стигмата и неравенствата.

В екшън плана за интеграция на хора от трети страни, приет през юни 2016 г., Комисията приема, че лошото здраве и липсата на достъп до здравни грижи могат да бъдат фундаментално и продължително препятствие пред интеграцията, което ще се отрази върху всички области на живота – възможност за образование, за наемане на работа и др. Следователно промоцията на здраве за мигрантите е един от приоритетите на екшън плана именно чрез проекти, подкрепящи добрите практики за здравни грижи за всеки индивид, особено за бежанците.

Комисията предприе друга позитивна стъпка на 26 април т.г. с приемането на Европейския стълб на социалните права. Аз лично приветствам факта, че там се казва: „всеки има право на навременен достъп до превантивни и здравни грижи с добро качество, на достъпни цени“.

В моето портфолио остава задачата да подкрепяме европейските страни за максимализиране на достъпността, ефикасността и гъвкавостта на техните здравни системи.

През ноември тази година ми предстои да представя „здравни профили“ на 28-те страни – членки на ЕС, заедно с аналитичен доклад. Достъпът до здравни грижи е един от ключовите аспекти на тези профили, които ще станат част от моя  пакет за „Състоянието на здравето в Европейския съюз“. Целта е да се помогне на политиците да вземат основани на доказателства решения за своята здравна политика.

И накрая – едно важно послание: в моята област на действие задълженията на Европейския съюз не ще намалеят. Ще продължавам да работя с другите еврокомисари, с държавите и другите заинтересовани страни за незабавни и продължителни действия за здравето и интеграцията на мигрантите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.