Вие сте в: Начало // Всички публикации // Подценяват се действителните мащаби на майчината и детската смъртност

Подценяват се действителните мащаби на майчината и детската смъртност

Денят на раждане е потенциално най-опасното време за майката и за бебето. Всяка година 303 000 жени в света умират по време на бременност и раждане, 2,7 млн. деца умират в рамките на първите 28 дни от живота си, 2,6 млн. бебета са мъртвородени.

Повечето случаи на мъртвородени и на неонатална смърт са предотвратими чрез предоставяне на качествени здравни грижи по време на бременността и раждането.

Почти всички случаи на мъртвородени деца и половината от всички неонатални смъртни случаи не са записани в удостоверения за раждане или смърт и следователно не са регистрирани, не се отразяват в отчетни документи и не се разследват от съответните здравни органи. В резултат – точният брой на смъртните случаи и причините за тях остават неизвестни, а това пречи на системата на здравеопазване да предприеме ефективни и навременни действия за предотвратяване на смъртта на други новородени и майки.

- Трябва да осигурим точна информация за всички раждания и смъртни случаи, за да имаме яснота какво трябва да се направи за предотвратяване на бъдещи трагични случаи, където и да се случват те, казва Ян Aскев, директор на департамента по репродуктивно здраве и изследвания към СЗО. – Проучването на причините за смъртта на майките и новородените бебета ще позволи на страните да подобрят качеството на здравните грижи, да предприемат коригиращи мерки и да спасят милиони семейства от страданието, свързано със загуба на деца и майки.

За тази цел СЗО подготви три публикации за подпомагане на страните за подобряване на регистрацията на случаи на мъртвородени, на майки и на новородени. Първата – „Прилагане на международната класификация на болестите (рез. 10), за случаите на смърт в перинаталния период“ (ICD-PM), е стандартизирана система за класификация на случаите на мъртвородени и неонатална смърт.

Тази система помага на страните да координират помежду си случаите на мъртвородени и на неонатална смърт, свързани с определени нарушения на здравето на бременните жени, каквито са диабет или хипертония. Досега класификационна система, която да се използва едновременно във всички страни, независимо от техния жизнен стандарт, нямаше.

Втората публикация – „Не оставяйте без внимание всяко дете: проверка и обзор на случаите на мъртвородени и при неонатална смърт“, е ръководство за подпомагане на държавите в разследването и анализа на отделни случаи на смърт, за да се вземат решения за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. Публикацията включва също и класификация ICD-PM за съдействие на страните при извършването на най-малко едно задълбочено изследване на причините и обстоятелствата за смъртта.

- Анализът на всеки случай ни позволява да разберем какво може да се направи за предотвратяване на такива трагични събития, казва д-р Антъни Костело, директор на Департамента по майчино, детско и юношеско здраве. – В официалните документи величината на майчината смъртност се подценява – около 30% навсякъде по света и до 70% – само в някои страни.

Третата публикация – „Време е за мерки: доклад за глобално наблюдение на майчината смъртност; приемане на решения“, помага на държавите да подобрят процеса за недопускане на майчина смърт в болници и клиники.

В документа е представено и ръководство за създаване на безопасни условия в болничните заведения с цел подобряване качеството на грижите. Предложен е и подход за регистрация на смъртните случаи, настъпили извън системата на здравеопазването, например при жени, които раждат у дома.

Регистрирането на случаите на майчина смърт, техният анализ и прилагането на съответни мерки е сравнително нов подход в разследването на тези случаи. Прави се в реално време от т.нар. комитети (експертни групи) по анализ на майчината смъртност. Цел на тяхната дейност е предлагането на своевременни решения и коригиращи мерки в здравните заведения. Според стандартите на СЗО комитетите трябва да се събират най-малко два пъти в годината, но само 46% от страните в момента отговарят на тези изисквания.

Провеждане на одити и анализи на смъртните случаи е една от ключовите стратегии за намаляване на предотвратими смъртни случаи сред майките и новородените. Това е изключително полезно за ръководителите на здравни системи, за да откроят рисковите фактори, довели до смърт, и да предприемат стъпки за подобряване на качеството на грижите. Това е и важен механизъм за гарантиране на отчетността на държавите по отношение на задачите за намаляване на нивата на майчината и неонаталната смъртност, установени в рамките на хилядолетието за устойчиво развитие и на Глобалната стратегия за опазване здравето на жените, децата и юношите.

СЗО участва в световните междусекторни усилия за подобряване на качеството на здравната информация, включително данните за майчината и детската смъртност, чрез партньорство с „Health Data Collaborative“. Повече от 30 здравни организации в света допринасят за развитието на удобен за употреба пакет от ръководни принципи и методики, насочени към укрепване на здравни информационни системи.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.