Вие сте в: Начало // Всички публикации // Националната аптечна карта – инструмент за по-добър достъп

Националната аптечна карта – инструмент за по-добър достъп

– Националната аптечна карта ще бъде основен инструмент за осигуряване на равномерен достъп до фармацевтични услуги и грижи за населението. Българският фармацевтичен съюз (БФС) ще участва в подготовката й, което е заложено в проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това каза проф. Илко Гетов, председател на съюза и вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз, по време на пресконференция в Кюстендил по повод Деня на съсловната организация. – Чрез Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти и фармацевтични услуги, осигурявани от аптеки, ще бъдат идентифицирани населените места, където има недостиг.

На пресконференцията бе съобщено още, че съсловната организация на магистър-фармацевтите е във финален етап на разработване на уеб платформа за визуализация на разпределението на аптеките и дрогериите по видове и дейности. Тази платформа може да бъде използвана при изготвянето на аптечната карта. Платформата ще показва броя на аптеките в едно населено място и дейностите, които те извършват. За изготвянето е използвана систематизирана информация от регистрите на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса. Електронният регистър на БФС, в който са вписани данните за всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, ще бъде свързан с уеб платформата за разпределението на аптеките. Така всеки ще може лесно и по всяко време да провери коя е най-близката аптека с договор с НЗОК, дали в нея се отпускат инсулини или се приготвят лекарства. Очаква се уеб платформата да стартира и да бъде достъпна в началото на април т.г.

Съпоставка на данните при обработка на информацията от регистрите на институциите със средноевропейските показатели показва, че страната ни е на едно от челните места по брой аптеки на 100 000 души население и на едно от последните по достъп до фармацевтична услуга. Достъпът до фармацевтична услуга се определя не от броя на аптеките, а от дейностите, които те осигуряват, и от магистър-фармацевтите, които ги извършват.

Според електронния регистър на БФС в момента в страната практикуват 6050 магистър-фармацевти. Регистърът предоставя обобщена информация в реално време за всичките 28 регионални фармацевтични колегии, за техните членове и програмите за продължаващо обучение.

Денят на съсловната организация на магистър-фармацевтите се отбелязва за трети пореден път. Датата 10 февруари е избрана, тъй като на този ден през 2007 г. се провежда Учредителният конгрес на БФС. През тази година символичен домакин бе Регионалната фармацевтична колегия в Кюстендил, носител на наградата „Регионална фармацевтична колегия за 2015 г.“.

Магистър-фармацевт София Захариева с над 40-годишен стаж, редовен член на РФК в Кюстендил, бе отличена за принос в утвърждаване на професионалните стандарти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.