Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европейците живеят по-дълго. Ще се запази ли тази тенденция?

Европейците живеят по-дълго. Ще се запази ли тази тенденция?

Последният доклад за здраве в Европа показва, че регионът е постигнал впечатляващ напредък и систематично се движи към по-нататъшно реализиране на поставените цели в стратегията „Здраве’2020“.

В доклада се посочва и необходимостта да се акцентира върху идентификацията, разбирането, изучаването и анализа на сложните взаимодействия между здравето и благополучието в техния културен контекст.

Според директора на Регионалния офис на СЗО д-р Жужана Якаб:

– Този доклад демонстрира напредък. Държавите членки с готовност се възползваха от възможностите, които предлага „Здраве’2020“, и сега ние виждаме реални резултати. Въпреки това съществува опасност този напредък да забави ход, ако някои рискови фактори останат на сегашните нива. Това се отнася особено за младото поколение, чиято продължителност на живота може да не бъде толкова дълга, колкото на техните баби и дядовци.

Европейците живеят по-дълго

Въпреки че продължителността на живота непрекъснато се увеличава, в доклада се изразява тревога от нивата на консумация на тютюн и алкохол в региона, които са най-високите в света. Тези рискови фактори, съчетани с нарастващите нива на затлъстяване, могат да доведат до намаляване на продължителността на живота на бъдещите поколения. Най-големият успех в ограничаването на употребата на тютюн е било постигнат в Беларус, Грузия, Казахстан, Руската федерация и Украйна, като значително намаление е регистрирано и в някои западноевропейски страни. Постепенно започва да дава плодове и политиката за намаляване на консумацията на алкохол чрез контрол върху достъпа и чрез въздействие върху ценообразуването.

В доклада е отчетен неуспех, свързан с разликата в средната продължителност на живота между страните, която все още е повече от 10 години. Таблицата по продължителност на живота се оглавява от Израел и Швейцария.

Данните показват, че Европа планомерно се движи към достигане на целевата стойност за относително намаляване на преждевременните смъртни случаи с 1,5% годишно до 2020 г. Това означава, че броят на хората, чийто живот е прекъснат преждевременно поради сърдечно-съдови заболявания, рак, диабет и хронични респираторни заболявания, постоянно намалява.

Не е наблюдавано значително редуциране на смъртността от външни причини, каквито са пътните инциденти и самоубийствата. Най-значително намаление е регистрирано в източната част на региона – в Латвия, Руската федерация, Украйна и Естония. В Руската федерация през последните 10 години смъртните случаи от пътни инциденти са намалели с повече от 20%. Това се дължи на модернизирането на пътната инфраструктура, на механизмите за контрол, на спазването на правилника за движение и на усилията на правоохранителните органи.

Пропуски в имунизационния обхват, довели до поява на огнища на ваксинопредотвратими болести

Средното ниво на покритие с полиомиелитна ваксинация в Европейския регион е 94,7% през 2010 г. (базов показател в стратегия „Здраве 2020), 94,4% – през 2011 г., 95,4% – през 2012 г. Резултатите показват повишена защита за повече групи от населението в региона. Въпреки това все още има риск от пропуски и заплаха от възникване на полиомиелитни огнища в няколко региона.

Средният обхват на ваксиниране срещу морбили в региона бележи устойчиво увеличение от 93,4% през 2010 г. (базовият показател) до 93,7 – през 2011 г. и 94,6% – през 2012 г. Въпреки това пропуски в имунизациите все още предизвикват ендемично предаване и възникване на огнища на морбили и рубеола в последните няколко години. През 2015 г. са регистрирани четири смъртни случая от морбили, а едно дете е починало от дифтерия. Това е първият случай на смърт от това заболяване през последните три десетилетия.

Проблемът с неравнопоставеността

В доклада се посочва значителен напредък за ограничаване във всички области на обществения живот, в т.ч. и в здравеопазването. Увеличава се броят на държавите, които са въвели стратегии за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването – 86% от 36-те докладващи страни са приели подобни политики или стратегии. Въпреки това предстои още много работа в тази посока. Например – въпреки че разликите между най-високите и най-ниските стойности на детска смъртност в региона са намалели, при кърмачета те все още са 20 на 1000 живородени деца годишно.

Само 12 от 53-те държави членки съобщават, че заплащането със собствени средства на пациентите е по-малко от 15% от общите разходи за здравеопазване. Това означава, че в 41 страни от региона заболели хора са изложени на риск от катастрофални разходи за медицински процедури, които могат да ги поставят на ръба на бедността. В тази категория от 2010 г. не са наблюдавани подобрения.

Здравето – повече от профилактика и лечение

Благополучието е индикатор, предложен за първи път в Доклада на здравеопазването в Европа (2012 г.).Той се измерва чрез комбинация от показатели – субективни (удовлетвореност от живота) и обективни (заетост, жилищни и санитарно-хигиенни условия, обхват в началното училище). Но чувството за човешко благополучие до голяма степен е повлияно от културния контекст. Затова в доклада се призовава за по-задълбочени проучвания, насочени към разбирането на тези връзки.

- Здравето е повече от просто една профилактика и лечение на болестта и ние знаем това отдавна, казва д-р Клаудия Щайн, директор на отдела за информация, научни изследвания и иновации към СЗО/Европа. В доклада за състоянието на здравеопазването в Европа се призовава за използването на нови подходи за събиране на данни, чрез които да разберем по-добре понятията здраве и благополучие. В бъдеще трябва да се излезе отвъд традиционните дисциплини за задълбочаване на разбирането за здраве и благополучие и да използваме нетрадиционни източници на информация – например качествени изследвания и описателни фактически данни. Този подход не замества, а допълва традиционните форми на мониторинг на здравните показатели.

Д-р Кл. Щайн допълва:

– Предстои ни увлекателно пътуване в света на здравната информация.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.