Вие сте в: Начало // Всички публикации // Честит рожден ден, приятелю „Форум Медикус“!

Честит рожден ден, приятелю „Форум Медикус“!

Тази година отбелязваме с уважение и празнуваме с право 70 години от създаването на единствения в България медиен орган по въпросите на здравеопазването. Аристократична възраст, сама по себе си знак за дълголетие и воля за присъствие! Медиците на същата възраст един по един напускат професионалните си задължения. Мнозина от тях тихо, но достойно, напуснаха и живота. Но вестникът на медиците остава и ще продължи да отстоява позиции като истински медицински форум, в който съдбоносно се преплитат приоритетните интереси за здраве и благополучие на цялото общество, на цялата нация!

Малко са т.нар. гепарди в световната вестникарска практика, които достигат под печат заветните 100 години или „пътуват достолепно, без пробойни“ към тях! Някои прочути високоавторитетни британски вестници са издавани повече от 150 години, но все пак с прекъсвания. И те са имали за предмет злободневни граждански теми, политически бури, военни конфликти и разрушителни природни бедствия. Тези вестници въобще не са обсъждали здравето на британската нация, освен ако е ставало въпрос за европейска пандемия и друга такава всеобща инфекциозна заплаха. Без да правим комплименти на вестника по повод Рождения ден, което е разбираемо и учтиво, с пределна диагностична увереност можем да кажем, че „Форум Медикус“ се оказа високоотговорен вестник! Той се занимава с най-важния държавен „бизнес“ – здравето на нацията, а следователно и със здравето на държавата. Защото държава без население няма!

Вестниците „Здравен фронт“ и „Форум Медикус“ отразяват две епохи в историята на България с два различни социално-политически режима и различни идеологии по отношение просперитета на обикновените  граждани и тяхното лично здраве. „Форум Медикус“ е продължение на в. „Здравен фронт“, който започва своето съществуване през 1945 г. Прави чест на държавните институции и журналистическата гилдия през тези дълги 70 години за разбирането, че издаването на вестник с основна тема здравеопазване е от изключителна и неизбежна необходимост. Заглавията на вестниците са удивително попадение и те отразяват тяхното целенасочено съдържание и програма. На пръв поглед заглавието „Здравен фронт“ от 1945 г. звучи партийно приповдигнато, помпозно и войнствено, но то отразява изключителната мобилизация на младата тогава социалистическа държава да изтегли България от безспорната изостаналост в болничното и поликлиничното обслужване на гражданите и липсата на всякаква медицинска профилактика и адекватна здравна култура на българите! Изминалите години наистина са били един изпълнен с огромно интелектуално, морално и физическо напрежение обширен „здравен фронт“ на „воюващите“ в различни форми и стилове „здравни работници“. Вестникът беше скромен и по „социалистически строг“ като типографски дизайн, но той беше с високо качество като тематично богатство и с професионално умение на редакционните екипи да разкажат много и в контекста!

Вестник „Форум Медикус“ като специализирано издание идва в едно тежко време за здравеопазването, когато много истински завоевания в медицинските грижи за населението, достигнали до организационен връх и забележителна професионална компетентност, бяха сринати и трябваше да започне всичко от друго начало и под друг ъгъл на социалното съзнание за обществена взаимопомощ. В този изпълнен с особено напрежение исторически и социално-политически период за България след 1989 г. вестник „Форум Медикус“ показа голяма журналистическа и гражданска уравновесеност, устойчивост и непримиримост да посреща предизвикателства, абсурди, промени на „вятъра“ и бури. Вестникът прояви дипломатическо търпение, блесна с ползотворно аналитично тълкуване, с умение да посреща проблемите без оскърбления, барикади и емоционални вихрушки. Това се определя от високото качество на списването и професионализма на екипа, който го прави!

„Форум Медикус“ има голяма информационна стойност! Не може да се отрече, че е панорама на здравеопазването в страната. Отразява: здравните закони, нормативни положения, болничното и поликлинично обслужване; здравното състояние на населението: заболяемост, смъртност, възможност за лекарствоснабдяване, платежоспособност при закупуване на медикаменти, достъп до лекарска помощ и болнично лечение; професионалната мотивация, моралния и икономически статут на лекарското съсловие; проблемите на медицинските сестри, акушерките, лаборантите, стоматолозите, фармацевтите; висшето образование по медицина в България; съвременното образование на другите медицински кадри; специализацията на лекарите; най-авангардните иновации на световната фармацевтична промишленост.

Няма съмнение, че журналистическият екип познава виртуозно проблемите на българското здравеопазване и че на вестника в наши дни много по-често му се налага да бъде отново фронт „като оня вестник от онези години“, отколкото античен по организационна структура и демократичен по комфортно благоразположение с делова атмосфера форум! Журналистите от днешния „Форум Медикус“ имат не само позитивно отношение, но те носят искрено и дълбоко съчувствие към българските лекари в едно странно, страшно и срамно време, когато лекарите ги бият животозастрашаващо при изпълнение на професионалните им задължения. Единственият редакционен екип, който на края на всяка година организира наградно събитие, а не просто хепънинг, „МЕДИК НА ГОДИНАТА“. И с това държавнически подчертава и отстоява високото ниво на българската медицинска школа.

Постоянните читатели и почитатели на „Форум Медикус“ с голямо внимание следят смелите и деликатни мнения, споделени на страниците на вестника от академици, професори, лични лекари, главни лекари на големи и малки болници, ръководители на здравни дирекции, медицински сестри и други. Много често „гостуват“ министри и депутати. Интервютата с оригинално и творчески мислещи лекари и хабилитирани преподаватели са впечатляващи. По зададените към тях въпроси от репортерите на „Форум Медикус“ се разбира, че вестникът посреща със задълбочена стратегическа концепция всички абсурди в българския модел на съвременното медицинско обслужване и добре владее временното тактическо отстъпление!

Особено сме благодарни за подробните биографични очерци, посветени на всеотдайни български лекари, които и световният интелектуален елит признава за забележителни представители на медицинската наука. Със своите постижения те са придали особен блясък на необозримото медицинско познание и саможертвено са работили за здравето и благополучието на обикновените хора. Това, че „Форум Медикус“ не ги забравя е една просветителска кауза на патриоти будители. Приемствеността в една такава сложна система от знания като медицината е благородна позиция за успех и творчество.

Много интересни и важни са научните статии, необходими за доживотното самообразоване на лекарите. Написани академично, изчерпателно и с пределна яснота от водещи специалисти, те носят безспорна съвременна информация и имат голяма практическа стойност във всекидневната нужда да се познават новите медикаменти, новите лечебни подходи и новите теоретични интерпретации на медицинските факти, синдроми и лабораторни изследвания.

С редовните съобщения за научни конгреси в България и в чужбина, за нови медицински книги, специализации, клинични срещи, административни обсъждания, конкурси за работни места „Форум Медикус“ ни държи в актуален и динамичен ритъм на осведоменост. Няма друга медия, която така компетентно и ангажирано да обсъжда проблемите на здравеопазването в България.

„Форум Медикус“ уважава разнообразните културни интереси на българските медици и помества литературни творби на лекари, някои от тях известни писатели и сценаристи. От деликатните и толерантни съобщения за смъртта на колеги научаваме и кого сме загубили!

„Форум Медикус“ е единственият вестник, който на своите страници, макар и под формата на заглавие, е задавал много милия и човечен въпрос „Как сте, докторе?“ Защото други не са ни го задавали.

Ние, почитателите на изданието, приемаме честването на РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ВЕСТНИК „ФОРУМ МЕДИКУС“ като богата емоционална и документална ретроспекция на изминалите 70 пълноценни години. И се надяваме журналистите от редакционния екип да ни приемат виртуално на тържеството на приятели и „роднини“ от семейството на огромния медицински форум в България и чужбина! За да благодарим и да пожелаем здраве и творчески сили на всички участници!

Д-р Пенка НЯГОЛОВА, Бургас

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.