Вие сте в: Начало // Всички публикации // Социалната значимост на хепатит С

Социалната значимост на хепатит С

На 14-16 ноември т.г. във Велинград две неправителствени организации „Хепасист“ и „ХепАктив“, организираха семинар за журналисти, на който известни специалисти хепатолози, психолози и пациенти изразиха тревогата си, че близо 110 000 българи са заразени с хепатит С, но само 3000 от тях са диагностицирани и се лекуват.

Според организаторите причините са комплексни – обективни, породени от финансови и организационни проблеми, но и субективни, дължащи се на недостатъчна информация сред обществото.

От анализа за социалната цена на заболяването, направен от проф. Генка Петрова и Мария Димитрова от Фармацевтичния факултет към МУ в София, стана ясно, че хепатит С е сериозен световен проблем – над 160 млн. души страдат от хроничната форма на заболяването, 9 млн. европейци имат HCV инфекция.

У нас 10-20% от пациентите с HCV инфекция са в риск да развият цироза в следващите 10-20 години, а 4% от пациентите с цироза ще развият декомпенсация. За 1-4% от пациентите с HCV-свързана цироза има риск от хепатоцелуларен карцином (HCC), а при 25% от новодиагностицираните пациенти с HCC причината е инфекция с хепатит С.

Специалистите напомнят, че навременната и адекватна противовирусна терапия довежда до намаление вероятността от развитие на усложнения, значително повишава трудоспособността на пациентите, подобрява качеството на живота им, води до редукция на общите здравни разходи. Цитирани бяха данни, че лекарствената терапия при пациенти с HCV GT1 ще намали кумулативната болестност от цироза със 17,7% и смъртността с 9,7% до 2021 г. А провеждането на скрининг при 75% от пациентите и лечението на 50% от тях ще ограничат свързаната с HCV смъртност с 22,5% до 2015 г.

Сега прилаганата лекарствена терапия е успешна в 45-85% от случаите, но е висок процентът на тежки нежелани лекарствени реакции, изискващи хоспитализация (24-34%). Затова се налага въвеждане и утвърждаване на терапевтични режими с по-кратка продължителност, с клинично значимо по-малко нежелани лекарствени реакции и по-голям комплайънс от страна на пациента. В този смисъл новите неинтерферонови препарати дават голяма надежда. Данните от досегашните клинични проучвания показват почти 97-100% успеваемост на лечението и ерадикация на вируса, минимализиран е рискът от развитие на анемия.

На семинара бяха огласени данни от национално представително изследване на GfK, проведено през изминалия месец, на тема „Какво знаят българите за хепатит С“.

Резултатите показват, че има разбиране за сериозността на заболяването, но хората не са наясно какво точно е хепатит С и го бъркат с други видове хепатит – 18% смятат, че е болест на лошата хигиена, 16% – жълтеница, 13% – зараза с вирус, 9% – болест на черния дроб, едва 6% знаят, че се предава по кръвен път, а 11% не знаят нищо.

64% от запитаните никога не са се изследвали за хепатит C, като процентът при хората над 45 години е по-висок. Половината от тези, които не са се изследвали, са заявили, че биха го направили, ако е част от пакета със задължителни профилактични прегледи.

На въпрос за симптомите само 10% от респондентите са отговорили, че често симптоми при заразяване с болестта няма. Останалите са посочили жълтеница, храносмилателни проблеми, потъмняване на урината.

Начинът за предпазване, определен от 64% от запитаните, е добрата лична хигиена, за 20% това е практикуването на безопасен секс, а 14% нямат яснота по въпроса.

Мъжете, хората до 35 години и жителите на по-малките населени места са се оказали по-слабо информирани.

Като източник за намиране на повече информация за хепатит C 70% биха се обърнали към лекаря си, а 72% – към интернет.

Според повечето респонденти отговорността за необходимите мерки трябва да се поеме най-вече от държавата.

Д-р Иван Вецев от „Хепасист“ обобщи, че за подобряване на ситуацията с разпространението, диагностиката и лечението на хепатитните заболявания у нас са необходими общи действия и призова медиите да съдействат. Като основни проблеми той определи липсата на информираност на обществото и разбирането, че е важно хората да се изследват; извършването на скрининг, чрез който да се ограничава трансмисията на заболяването; създаването на регистър за хепатит, който да съдържа анализ на заболелите, данни за хода на лечението, очаквани резултати и др. И не на последно място – своевременният достъп до терапия.

Проф. Константин Чернев и доц. Йордан Генов информираха, че най-често HCV се разпространява сред наркоманите (60%), в 6% от случаите – по сексуален път, а заразяването при медицински манипулации и козметични процедури варира от 20 до 30%.

Специалистите апелираха по-често да се провеждат антитату и антипиърсинг кампании, защото тези модни увлечения са най-рисковите фактори за разпространение на хепатит С.

- Нямам нито един аргумент в подкрепа на извършването на процедури върху човешкото тяло, които се осъществяват от немедицински специалисти, каза доц. Генов. – Инкубационният период при заразяване с хепатит С е от 2 седмици до 3 месеца, уточни хепатологът. След това човекът става пациент, но най-често не разбира това, защото в над 85% от случаите няма прояви на болестта. В България съществуват няколко начина за провеждане на ефективно лечение. Медикаментите са 100% заплатени от НЗОК, като са необходими диагноза и стадиране на заболяването, за да се определи лечението. Освен през НЗОК има възможност за лечение през програми, подходящи за пациенти с по-напреднало заболяване. В състояние сме да лекуваме болните с най-тежка форма на болестта с перорални медикаменти с по-малки странични действия и за по-кратковременно приложение. Такова лечение се прилага в 8 специализирани центъра в София и в 1 във Варна. Лечението на хепатит С у нас е успешно в 60 до 80% от случаите.

В заключение доц. Генов сподели, че има изготвен национален хепатитен план – по негова оценка е един от най-добрите в Европа. Планът обаче за последен път – трети пореден, е депозиран в МЗ през тази година. Специалистите се надяват, че рано или късно ще бъде разгледан и приет…

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.