Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Boehringer Ingelheim отчита значим ръст през 2023 г. и ускорява клиничните изпитвания в напреднал етап

Boehringer Ingelheim отчита значим ръст през 2023 г. и ускорява клиничните изпитвания в напреднал етап

София, 22 април 2024 г. Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim обяви значителен напредък в редица дейности през 2023 г., благодарение на положителните резултати от ключови клинични проучвания. През последната година инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са се увеличили с 14,2%, достигайки 5,8 млрд. евро – или 22,5% от нетните продажби на Групата. Нетните продажби също нарастват с 9,7%* до 25,6 млрд. евро през 2023 г. като това се дължи на 10,3%* ръст в областта на „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ и 6,9%* ръст в направление „Здраве на животните“.
През 2023 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) в САЩ е издала пет допълнителни обозначения за разработване на бързи терапии и едно обозначение за пробивна терапия на Boehringer Ingelheim. В рамките на изминалата година EMA е одобрила една от терапиите на компанията за PRIME схемата за приоритетни лекарства. С фо-
кус върху терапевтични изследвания в областта на сърдечно-съдовите, бъбречните и метаболитните заболявания, онкологията, респираторните заболявания, имунологията, психичното здраве и здравето на ретината компанията бележи сериозен успех в разработването на пробивни терапии в области с големи неудовлетворени медицински нужди.
- Тези отлични резултати носят голяма мотивация за компанията, каза Хубертус фон Баумбах, председател на Борда на директорите на Boehringer Ingelheim. – Решени сме да ускорим разработването на нови терапии и да ги предоставим на пациентите по най-добрия и най-бързия на-
чин. Нашата мисия е не само да помагаме на пациентите, но и да допринасяме за това системите на здравеопазване да станат по-справедливи и по-добри, допълни той.

Направление „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ отчита сериозен ръст

Най-голямото бизнес направление на Boehringer Ingelheim отчита сериозен ръст през изминалата година. Значителен принос за развитието отбелязват empagliflozin за ле-
чение на сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни нарушения, с ръст на продажбите от 31,0%* или 7,4 млрд. евро, и nintedanib за лечение на белодробна фиброза и някои фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания с ръст от 12,8%*, достигайки 3,5 млрд. евро.
Първоначално empagliflozin е разработен за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Впоследствие през 2021 г. е одобрен и за лечение на сърдечна недостатъчност, а през 2023 г. получава одобрение в Европа и САЩ и за лечение на хронични бъбречни заболявания. Смята се, че около 850 млн. души в света страдат от такива хронични заболявания. С одобрението на новата индикация empagliflozin може потенциално да помогне за лечението на сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни нарушения на повече от 1 млрд. души.

Продължават инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в областта  „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“

Значителен напредък отчитат клиничните проучвания в областта на онкологията, кардио-бъбречните и метаболитни заболявания и психичното здраве.
Медикаментът brigimadlin отбелязва напредък в ключово клинично проучване за лечение на дедиференциран липосарком, рядко онкологично заболяване, което досега е било с ограничени възможности за лечение. Напредват и клиничните изпитвания на zongertinib, които също показват положителни резултати в на-
чалните си фази. Survodutide дава изключителни резултати във фаза II на клиничните проучвания при чернодробни заболявания, дължащи се на метаболитен стеатохепатит (MASH), и вече е преминал към клинични изпитвания във фаза III при затлъстяване.
Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в областта „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ нарастват до 5,2 млрд. евро през 2023 г., което представлява 25,1% от нетните продажби в направлението (20,8 млрд. евро). Boehringer Ingelheim отбелязва и увеличение на инвестициите си в дигитални и IT технологии за научноизследователска и развойна дейност, които да дадат нови възможности за развитие, включително и използването на изкуствен интелект.
- Фокусът върху научноизследователска и развойна дейност през 2023 г. ни нарежда на челно място в индустрията, заяви Майкъл Шмелмер, член на Борда на директорите и ръководител отдел „Финанси“ и „Групови
функции“. – Ангажираме се да продължим в тази посока, за да гарантираме, че пациентите ще имат възможно най-бърз достъп до иновативни терапии, допълни той.

Устойчиво развитие

Boehringer Ingelheim акцентира сериозно на програмата си за устойчиво развитие, като засилва фокуса върху осигуряването на равен достъп до здравеопазване, особено за уязвими общности. Сред водещите инициативи са подкрепа за публично-частното парт-
ньорство „Defeat-NCD“, което е насочено към незаразните болести в по-слабо развити региони, както и инициативата „Angels“, която оказва подкрепа на близо 16 млн. пациенти с инсулт в 155 държави в света. През изминалата година кампанията „STOP Rabies“ осигури 43,2 млн. дози ваксини в ендемични държави. 8000 от тях бяха доставени с дрон в селски общности в Кения.
През 2023 г. компанията Boehringer Ingelheim беше отличена с „Германска награда за устойчивост“ (German Sustainability Award) за глобалните си усилия в устойчивата транс-
формация във фармацевтичната индустрия. През изминалата година инициативата Science Based Targets потвърди стратегията за декарбонизация на Boehringer Ingelheim като съответстваща на Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

Поглед напред

Компанията планира да започне десет нови клинични проучвания фаза II и III през следващите 12-18 месеца, като целта е до 2030 г. да бъдат пуснати на пазара 25 нови терапии в областта на „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“. В направлението „Здраве за животните“ до 2026 г. се очакват 20 нови медикаменти на пазара, включително обновени молекули, разширяване на индикации и представяне на нови продукти.
Мисията на Boehringer Ingelheim е да открива и проучва революционни терапии, които трансформират живота днес и за поколения напред. Като водеща научноизследователска биофармацевтична компания Boehringer Ingelheim създава добавена стойност чрез иновации в области с големи неудовлетворени медицински нужди. Компанията е основана през 1885 г. като фамилна собственост и предприема действия в дългосрочна перспектива.. Повече от 53 000 служители на компанията работят усилено на повече от 130 пазара по целия свят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.