Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // НЗОК и БЛС – пак ново начало на диалога

НЗОК и БЛС – пак ново начало на диалога

На 10 юни т.г.в София е проведена среща между ръководствата на НЗОК и БЛС, по време на която са били дискутирани въпроси, свързани с разпределението на регулативните стандарти, делегираните бюджети, предстоящата актуализация на бюджета и др.

След срещата д-р Цветан Райчинов и д-р Нели Нешева коментираха пред журналисти резултатите от проведените разговори. Поради значимостта на обсъжданите теми „Форум Медикус” публикува изказванията на ръководителите на двете институции.

Д-р Цветан Райчинов:

Постигнахме важни споразумения

- Все още не сме подписали никакъв документ с НЗОК. Договорихме се, че за сегашното тримесечие на болниците ще бъде изплатено всичко, съобразно подадените фактури. Това означава, че на този етап няма да има анекс за делегираните бюджети. Ще изчакаме, защото от НЗОК ни информираха, че вече е внесено предложението за 220 млн. лв. в повече чрез актуализацията на бюджета. След това ще разговаряме какво точно и под каква форма ще бъде предложено за подписване от лечебните заведения.

Действително, през втората половина на годината сумата, която се очертава за болнична помощ, е малко по-малка. Това означава, че е необходимо да бъде потърсен вариант за известно свиване на разходите, без това да се отрази на достъпа на пациентите, разбира се. Все още не мога да кажа точен процент, но по предварителни изчисления не става въпрос за драстично орязване на средствата .

Понятието делегиран бюджет съществува в закона и НЗОК не може да се откаже от него. Въпросът е, че се дава възможност делегираният бюджет да не бъде толкова ясно фиксиран, както бе в началото. След актуализацията се надяваме средствата, които ще бъдат отпуснати на болниците, да бъдат близки до сега изразходваните. Ще търсим възможност за известен процент надвишаване на бюджета в болниците, в които това е необходимо. На този етап обаче това е

само договорка

Разбира се, ние също трябва да поемем своята отговорност. Затова призовавам лекарите да ограничат излишните хоспитализации.

Другата важна тема в разговорите бе свързана с регулативните стандарти. Направленията вече ще бъдат разпределяни в пълен размер, а няма да бъдат пазени 30%, както досега. Направленията ще бъдат проследявани постоянно – там, където не се използват, ще бъдат прехвърляни към изпълнители на медицинска помощ, които имат нужда. На практика в НЗОК няма да остават неизразходвани средства за регулативни стандарти в края на годината, както беше до този момент. Не е толкова трудно, защото предварително се знае кой изпълнител какво е получил, в края на месеца става ясно какво е изразходвал. Досега лекарите трябваше да подават заявления за направленията, които не са изразходвали, касата да им ги взема и т.н. Това бе една сложна процедура, която вече отпада.

Разговаряхме и по добавките за потребителските такси. Внесено е съответното писмо и до 1-2 месеца би трябвало да бъде изплатена цялата сума за изминалия период.

Уточнихме още, че в болниците, в които разполагат само с двама специалисти и единият излезе в отпуск, няма да бъде прекратяван договорът и дейността ще бъде заплащана.

Предстои среща между юристите на БЛС и НЗОК, които да уточнят дали досега подписваните анекси са били законни или не. Аз не мисля, че има нещо незаконно. Защото, ако извадим архивите, ще видим, че бяха обещани средства не по-малко от предходната година. На практика до този момент няма нарушение на това обещание.

Д-р Нели Нешева:

Правилата са съобразени със закона

- С представителите на БЛС проведохме една много дълга дискусия и по техните думи това е била една от най-конструктивните срещи, които са били осъществявани през годините.

Не бих казала, че терминът отстъпили е съвсем точен. Държа да подчертая, че от встъпването ми в длъжност като ръководител на НЗОК настоявам да бъдат спазвани установените законови нормативи в индивидуалните договори. А там ясно и точно е записано, че е налице възможност, когато е необходимо и мотивирано регулативните стандарти да бъдат преразпределяни като брой и стойности. Изпратили сме указание към директорите на РЗОК, според което те на всеки 6 месеца трябва да извършват ревизия. До този момент не бе процедирано по този начин – в края на годината се констатираше какво е останало или преразходено. Сега целта ни е да бъде установено къде се употребяват повече или по-малко направления и те да бъдат преразпределени. Това ще се регулира към края на юни т.г. от обща работна група, в която ще участват представители на БЛС. Желанието е процесът да бъде осъществяван на тримесечие, но може би ще реализираме идеята от следващата година.

От юни т.г. встъпваме изцяло в спазване на Закона за бюджета на НЗОК, в който са записани и делегираните бюджети. Бюджетът е толкова, колкото е гласуван от Народното събрание в началото на годината. Надяваме се и сме почти убедени, че ще получим актуализацията, за която сме говорили с финансовия министър. Но от юни т.г. директорите на РЗОК ще работят по нови правила, според които ще разпределят делегираните бюджети към изпълнителите на медицински дейности. Желанието ни е правилата да започнат да действат от този месец, но ако актуализацията се забави, ще се наложи да стартират от юли т.г.

Анексите, които болниците подписваха досега, са нищожни по правов ред. По тях обаче е работено, и разбира се, ние ще признаем изработеното. Изпратили сме писмо до РЗОК, в което се казва – отчетените от болниците фактури за дейност през май 2010 г. да бъдат приемани от РЗОК на пълната им фактурирана стойност.

От юни т.г. обаче към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ ще влязат в сила нови правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети. Така е трябвало да се процедира от началото на годината – да бъдат разпределени делегираните бюджети. Това е вменено в закона и е гласувано от парламента. Затова се договорихме с д-р Райчинов, че ще спазваме правилата, защото никой от нас не стои над закона. Но пак ще подчертая, че досега болниците са работили по някакви правила и ние ще уважим това – задължени сме и сме обещали да изплатим всичко.

Въпреки актуализацията на бюджета предвиждаме изпълнението на това, което досега е било отчитано като дейност, да бъде около 82-83%. Ще посоча и пример. Известно е, че в началото на годината за болнична помощ бяха гласувани около 708 млн. лв. Отчетът на национално ниво показва, че за март т.г. болниците са подали фактури за 107 млн. лв. Разбира се, процентите не биха могли да бъдат изравнени, защото съществува принцип, по който ще бъдат направени изчисленията. Този принцип поставя всички в едно справедливо положение, но зависи дали болницата в определеното населено място е работила на пълни обороти, дали са разкрити нови или затворени други отделения. Какъв ще бъде делегираният бюджет ще бъде преценявано индивидуално от директорите на РЗОК. По договор сумата не е константна и може да бъде актуализирана на всяко тримесечие. Надзорният съвет на НЗОК изготви и гласува проектобюджет за актуализация, който ще бъде предложен за гласуване през МЗ.

Молбата ни към мениджърите на лечебните заведения и към директорите на РЗОК е да разпределят така бюджета, че 100% пациенти да се вместят в 80% бюджет. Ние казваме, че е необходимо болните да продължат да имат достъп до болнична помощ и оттук нататък. Нека ръководителите на лечебни заведения внимателно да преценяват и да не хоспитализират пациенти, които могат да бъдат планирани. По този начин в болниците ще бъдат приемани тези, които наистина се нуждаят от медицинска грижа. Мисля, че това е напълно постижимо.

Не се ангажирам да се намесвам в работата на директорите на лечебните заведения. Нека те да стоят на входа на болницата и на изхода на парите.

Това е сложен процес, който е необходимо да бъде добре мотивиран и да бъде съгласуван между МЗ и с БЛС. И тогава може би ще бъде обявена методологията, по която това ще се осъществява. На този етап НЗОК не се ангажира с изготвянето на методология.

От предвидените 220 млн. лв. сме планирали около 200 млн. лв. да бъдат за болничната помощ. За лекарства ще останат около 27 млн. лв. – 20 млн. лв. от актуализацията плюс 7млн. лв., които сме спестили от административна дейност.

Много малко може да бъде спестено от оптимизиране на административните разходи. Казвам това, защото съществува работна група, която преценява какви са възможностите. Вече имаме някаква цифра, която скоро ще бъде съобщена – все още не съм получила информацията от РЗОК. Става дума за няколко милиона лева, които сме решили да дадем в болничната помощ.

Бих желала да съобщя, че за първото тримесечие на т.г. държавата е изплатила всички вноски за лицата, които осигурява. Съвсем скоро очакваме и средствата за следващите три месеца.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.