Вие сте в: Начало // Всички публикации // Има ли за балнеология и физикална медицина място в националната здравна стратегия?

Има ли за балнеология и физикална медицина място в националната здравна стратегия?

В навечерието на Новата година правителството одобри проект на Национална здравна стратегия. Някои я харесаха, други не. Според мен нейните плюсове превъзхождат минусите. Но за всичките тях трябва да се говори. Да се задават въпросите, които да задължават взимащите решения. Например, какво можем да спечелим като обществено здраве, а и като стопански ефект от балнеологията и физикалната медицина? Ако и първото, и другото се окажат значими (каквито са), защо нямаме дългосрочна програма за тяхното развитие, и то след толкова години мизерно финансиране, декапитализация на материалната база и изгубване на завоювани позиции. И защо темата е по-популярна сред пациентите, отколкото сред лекарите? Затова ли и публикациите по нея са рядкост и не дават отговори дори на наболели въпроси?

Някои от отговорите можем да открием в коментара на проф. д-р Ирена Пониковска, национален консултант по балнеология и физикална медицина в Полша,  публикуван в списанието на полските лекари “GAZETA LEKARSKA” (№ 12/2013–01/2014).

Как нашите лекари се отнасят към балнеологията и физикалната медицина? Частта от тях, която има необходимите знания, взима вярното във всеки конкретен случай решение за насочване на болните към оздравителни заведения. Друга част научава от пациентите за очакваната от тях полза от попадане в такива места. Трета проявява някаква заинтересованост, но немалко са и тези, които – без да имат достатъчна подготовка и аргументи – се отнасят критично към подобни възможности за лечение. Затова в качеството си на национален консултант по балнеология и физикална медицина в Полша ще си позволя да предоставя на колегите малко информация по темата.

Балнеологията и физикалната медицина са медицински специалности, които се отличават от другите най-вече по това, че лечението се основава предимно на натурални методи. Самото лечение обаче се свързва с целенасочена селекция на болните, следваща от указанията на лекарите, с изисквана продължителност за получаване на планирания лечебен ефект, със създаване на условия за провеждане на лечебните процедури и т.н. В резултат се оформят ред специфични за дадената област изисквания. Балнеологичните методи се основават на ползване на минерална вода, газове, пелоиди (различни видове лечебна кал), климатични и физикални въздействия. Прилагат се и други методи като кинезитерапия, лечебни диети, фармакотерапия и т.н. Балнеологичното лечение винаги има комплексен характер. Основава се на знания от области на физиологията, химията и биохимията, геологията, климатологията, физиката, микробиологията, диететиката, психологията, а също и от различни клинични дисциплини. Поради това се реализира най-добре на свойствен терен – в специализирани здравни заведения, докато физикалната медицина, рехабилитацията и физиотерапията могат да бъдат успешни и в центрове извън тях.

Балнеологията и физикалната медицина са интегриращи области, които се интересуват от човека в цялост. Те допълват и подпомагат другите лечебни методи. Възвръщат шанса на объркания до краен предел съвременен болен в условията на непрестанното роене на нови медицински специалности, където той загубва първо вербален контакт с лекаря, който е престанал да лекува с думи, както повелява древният постулат, а после и своята представа кой го лекува и от какво. Едва ли е случайно, че напоследък интегративната медицина рестартира динамично, което се наблюдава много отчетливо в САЩ.

Във всички 45 здравници на Полша пребивават годишно около половин милион пациенти. Провеждат се две форми на стационарно лечение и една амбулаторна. Лекуват се както хронични, така и други заболявания, авансирали в различна степен.  Пациентите с болести в по-напреднала фаза и със затруднено обслужване се лекуват най-успешно в болнични здравници, докато тези с по-малки здравословни проблеми са по-подходящи за санаториуми и оздравителни центрове. Нашите здравници предлагат отлични условия за метаболитно изравняване и лечение на хронични усложнения на диабет, нормализация при свръхтегло, подобряване дейността на сърдечно-съдовата система и дишането, лечение на хронични ревматични, ортопедични, гинекологични, дерматологични, урологични, неврологични и други заболявания. Там се провежда здравна просвета, предоставят се условия за оползотворяване на свободното време при престоя (например за зъболечение или медицинска козметика). Освен това там могат да се подготвят и реализират профилактични програми за отказ от тютюнопушене и от други зависимости. За съжаление, доста дългото очакване за прием в здравниците почти изключва лечението на болните, които най-много се нуждаят от него.

Постижения и проблеми

Оздравителното лечение и физиотерапията, които имат огромен лечебен потенциал, не се оползотворяват напълно. А те предлагат едни от най-евтините форми на лечение на авансирани хронични болести. Затова би трябвало да се използват много повече за лечение на възрастни хора, които най-често страдат от няколко гериатрични заболявания. Те са място за провеждане на профилактика в най-широкия смисъл на понятието, за повишаване здравната култура и рехабилитация на определени болести. Лечебните методи са лесно достъпни и ефикасни. И което е изключително важно – те не предизвикват нежелани странични последствия, а това е голям плюс за тях. Същевременно слабото финансиране на лечебните услуги от здравната каса и ограниченията при договаряне на лечебните услуги позволиха част от предишните добре проспериращи здравници да бъдат превърнати в хотели. Не подпомогна функционирането и развитието на оздравителната медицина и приватизацията на здравници. Слабостите в насочването на болните пък затрудняват лечението в болничните центрове. В резултат, доскоро добре организираното като цяло полско оздравително лекуване, имащо богата традиция и високо квалифицирани медицински кадри, не се ползва достатъчно. Разполагаме със 700 лекари – специалисти по балнеология и физикална медицина с отлична подготовка, те задължително имат по две специализации – клинична и балнеологична. Работим с правна уредба от най-висок ранг – Закон за оздравителното лечение, който регулира не само неговото функциониране, но и опазва оздравителната среда от прекалена урбанизация и занемаряване. Имаме добре функциониращо, едно от най-старите в Полша медицински научни сдружения – Полското дружество по балнеология и медицина, основано в Краков през далечната 1905 г. Издаваме на прилично равнище от 1905 г. четири пъти в годината “Acta Balneologica”. Своевременно се обновяват и практическите наръчници. Регулярно провеждаме балнеологични конгреси, поредният ХХIV бе през септември 2013 г. в Свиерадов. В нашите конгреси участват колеги от целия свят, в последния – от 16 страни от 4 континента. Полски балнеолози също вземат участие в международните балнеологични форуми, където представят наши постижения дори в екзотични страни като Китай. Предстои ни участие в конгреса на учените – балнеолози в Япония през 2014 г. Така можем да получаваме представа за развитието на балнеологията и физикалната медицина като научни дисциплини в различните страни на света и да ги съпоставяме с достигнатото равнище в Полша. Разбираме, че сме сред напредналите. Затова не трябва да гоним Европа, както се налага в други области, а напротив – немалко страни се стараят да ни настигнат.

Балнеологията и физикалната медицина предоставят неинвазивни услуги, които са лесно достъпни и ефикасни при много хронични заболявания, а също възстановяват и укрепват силите. При трудностите от финансов и административен характер, каквито срещаме, те ще продължат да се развиват, тъй като има обществена потребност от такива услуги. Те се налагат и като важна компонента на медицинския туризъм, един от бързо растящите сегменти в икономиката на Полша.

Лечебна практика

Оздравителното лечение има събирателен, комплексен и интегриращ характер. Обединява и използва едновременно няколко специално подбрани за конкретния пациент метода в негова персонална лечебна програма. Някои комбинации са изключително полезни, тъй като се интензифицират взаимно. До такива връзки водят например процедурите на светолечение и топлолечение, или криотерапия с последваща кинезитерапия и използване на подводен масаж или перлени вани. Полезно се оказва често и допълването на някои физикотерапевтични процедури с балнеологични, например галванотерапия с калолечение, светолечение с водолечение и т.н. А добавянето в програмата на оздравителен рацион с акцент на характерни за дадения район и сезон плодове, млечни продукти, мед и производни с доказани лечебни свойства често се превръща в трайно запомняща се от пациентите атракция. Полша е един от най-големите производители на плодове в Европа и първа в света по производство на ябълки. Значение има и самото подреждане на балнеофизикалните процедури по сезон и време и тяхното разместване в изпълняваната програма.

Послеслов

В Европа България е една от малкото страни, ако не единствената, с естествени и най-благоприятни комплексни условия за практикуване на балнеолечение и физикална медицина. Но напарени от чужди апетити, не смеем да ги покажем, използваме и да богатеем от тях. А сами се броим за най-бедните и нещастните. Дори бягаме от земята си.

Забравяме, че чак някъде през Възраждането възникват и се утвърждават прочутите днес европейски средища за рекреация и лечение: Сент Мориц, Ville d`Eaux, Баден Баден, Aаchen, Bath и т.н. Много векове преди тях Аугуста, Германея, Пауталия, Термополис, Улпия Сердика и ред други по нашите земи вече са привличали елита на най-великата империя, чийто език медиците продължават да употребяват. Да сме ги виждали показани някога в наши рекламни листа?

През Средновековието, в отличие от цялата богата днес Европа, дори в условията на чуждо владичество населението по благословените ни земи не е гладувало, не е премръзвало, избегнало е опостушителните епидемии. Причини за благодат откриваме в географските условия и климата, храната, водата, а и в многопластовата културна традиция, в която е втъкала своите златни нишки не една цивилизация. Сега правим всичко да ги модифицираме и изгубим. Защо?

Храната и водата са наше неоценимо богатство, стратегически по своята растяща безценност ресурс. Защо тогава вместо да ги пазим, да насърчаваме и развиваме многообразието на изделия с най-високи качества, свеждаме продукцията си до монокултури (както в колониите), по-естествени за суровия север и казахстанските целини? На времето нашите домати свободно прескачаха Берлинската стена и радваха цяла Европа, а сега са деликатес и за нас. Да не говорим за планинското месо, пълната гама млека и производни, за неповторимата капия, за изчезналото царско великолепие от сортове ябълки, череши, праскови и кайсии, грозде (вина), та и черници, каквито мнозина не са вкусвали. А многобройните билки, включително уникалната маслодайна роза, ги няма никъде другаде накуп! В страната ни бликат 225 горещи минерални извора (повече има само една друга европейска страна, много на север). Качеството на водата в редица от тях е като на най-прочути марки в света. По времето на най-силна конфронтация от Шести американски флот пиеха българска минерална вода. Изворната ни вода неминуемо ще става все по-ценeна. Някой да ги е проучил, сравнил и показал на целия свят? В Чехия медицинските минерални извори са едва 37, но разполагат с Карлови Вари, чиято световна слава не позволяват да помръкне. Ние пък имаме потенциал, поне като начало, за 12 – 15 супербалнеолечебници. Но защо тогава наличните плачат за реновация?

Следва неутешителната поука: даденостите са дар Божи, но не стигат, нужни са още материал и надстройка, както биха ни подсказали класиците.

Ст. н. с. д-р Димитър ШИШКОВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.