Вие сте в: Начало // Всички публикации // Кому пречи стандартът?

Кому пречи стандартът?

Преди дни стана известно решението на ВАС за отмяна на медицинския стандарт по спешна помощ в частта му за болниците. По този повод председателят на Националната асоциация на работещите в спешната помощ д-р Десислава Кателиева разпространи писмо, което публикуваме с известни съкращения.

Медицинският стандарт по спешна медицина бе написан преди една година от експертна група, създадена със заповед на министъра на здравеопазването. Необходимостта от написването на нов стандарт по спешна медицина е обоснована в Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ, приета ноември 2014 г. на заседание на Министерския съвет. В продължение на 8 месеца проектът за стандарт бе публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане. В изпълнение на времевата рамка на Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ на 30.12. 2015 г. министърът на здравеопазването подписа Наредба №12 за медицински стандарт по спешна медицина. В съответствие на изискванията, заложени в Закона за нормативните актове, наредба №12 бе обнародвана в ДВ от 15.01.2016 г.

Две седмици по-късно ЦЗПЗ, сдружението на частните болници, сдружението на общинските болници и българска болнична асоциация подадоха жалба във ВАС и оспориха 14 медицински стандарта, приети от МЗ, включително и стандарта по спешна медицина. В жалбата си тези неправителствени организации оспорваха мотивите за приемане на стандарта и настояваха отменяне на глава 4 – „Характеристика на структурите за болнична медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „спешна медицина“.

Не стана ясно защо пациентска организация застава срещу стандарт, съобразен с европейския курикулум по спешна медицина, приет от 34 европейски държави и Европейската асоциация по спешна медицина. Не стана ясно защо частните болници, които никога не са имали спешни отделения, изведнъж се почувстваха репресирани, че не могат да покрият изискванията на стандарта по спешна медицина. При стария стандарт по спешна медицина нито една частна болница не разкри спешно отделение, защото съгласно закона за лечебните заведения спешните отделения работят, без пациентът да си заплаща прегледа и при оскъдни субсидии от държавата. Не стана ясно защо общинските болници, които никога не са имали нито финансов, нито човешки ресурс да открият и поддържат спешно отделение, оспориха стандарта.

На пресконференция на 25.02.2016 г. сдружението на спешните медици НАРСМП, научното дружество по спешна медицина и пациентски организации защитиха медицинския стандарт по спешна медицина, като единствен гарант за постигане на равнопоставен и своевременен достъп до спешна извънболнична и болнична помощ.

Поради обжалването във ВАС на медицинския стандарт в частта за болнична спешна помощ и предстоящото поетапно пилотно въвеждане и тестване на разработените протоколи за медицински триаж и ДТПА в спешната медицинска помощ МЗ отложи с наредба за изменение и допълнение на наредба №29 с 6 месеца /т.е. до края на 2016 г./ изпълнението от болниците на изискванията на медицинския стандарт по спешна медицина. Последваха четири месеца заседания на ВАС и на 11 юли 2016 г. съдът излезе с решение за отмяна на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“. Решението си ВАС обосновава със: „Липсата на надлежна обосновка в мотивите на наредба № 12/2015 г. по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА препятства извършването на съдебния контрол по същество за съобразността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България. Посочените нарушения на административно-производствените правила са съществени, което обуславя извод за незаконосъобразност и отмяна на оспорената Глава IV от наредбата”.

В медиите се появиха заглавия, водещи до сериозна дезинформация на читателите. Вярно ли е ,че е спрян целият стандарт по спешна медицина, защото бил лобистки, бил неизпълним и в страната няма болница, която да успее да го покрие. Каква е всъщност истината?

Първо ВАС не е спрял целия стандарт по спешна медицина, а само глава 4, касаеща болничната спешна помощ. Второ, ако МЗ обжалва решението на ВАС, стандартът автоматично става действащ до окончателното решение на ВАС. Трето, стандартът по спешна медицина не е лобистки, защото написването му е заложено в концепция за развитие на спешната медицинска помощ, приета от Министерския съвет, и зад този стандарт не стои клика, болница, лоби, а стои държавата. Този стандарт се подкрепя и чака от години от всички спешни медици в страната. Смятате ли, че 8000 спешни медици са клика, която прокарва лобистки интерес. Четвърто, не е вярно, че гратисният период за достигане от болниците на изискванията, заложени по стандарт, е до септември – срокът е до края на годината. Пето, вече има болница, която отговаря на стандарта и тя се казва УМБАЛ „Св. Анна“ в София. Новото спешно отделение бе изградено за 6 месеца със средства от бюджета и е вече акредитирано по новия стандарт по спешна медицина да работи като многопрофилно отделение с трето ниво на компетентност.

В заключение искам да попитам авторите на жалбата до ВАС: осъзнавате ли, че връщате спешната медицина в България в 20-и век и обричате пациентите ни на обслужване в спешни отделения, състоящи се от две стаи и 4 легла, през които ежедневно минават между 30 и 100 пациенти. Едва ли знаете това, защото никой от вас никога не е бил спешен медик и всъщност целият шум се вдига заради финансови интереси, а не заради спешния пациент или медик, които единствени зависят от този стандарт.

Д-р Десислава Кателиева, председател на НАРСМП

comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.