Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проучване в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”

Проучване в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”

Задълбочен статистически анализ, който установява честотата на рак на дебелото черво при пациентите с хронични възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ), не само показва кои са най-честите локализации, но и откроява пациентите с най-висок риск от развитие на такова усложнение. Данни от проучването бяха представени в  Клиниката по гастроентерология по повод на Световния ден на възпалителните чревни заболявания.
Анализът – дело на гастроентеролога д-р Христо Вълков, под научното ръководство на проф. Пламен Пенчев, обхваща 9-годишен период и включва 470 хоспитализирани в клиниката пациенти с възпалително чревно заболяване, които имат засягане и на дебелото черво.
Сред изводите, до които  достигат изследователите, са:
- Честотата на предраковите лезии, които могат да преминат в колоректален карцином сред пациентите с ХВЧЗ, е 7%;
- Предраковите лезии най-често са локализирани в ректума и ляв колон като обикновено са под формата на полипи;
- Колоректалните аденоми са най-честият тип предракови лезии при пациентите с ХВЧЗ;
- 9.5 години е средният период от диагнозата на ХВЧЗ до откриването на колоректална дисплазия.
Тези данни, както и въ-
веждането на данни на пациентите в дигиталната платформа на Европейската Крон и колит организация – UR–CARE, за което Клиниката по гастроентерология по-
лучи специална награда от международната организация, ще помогнат на българските лекари да отграничат пациентите с ХВЧЗ и повишен риск от развитието на колоректален рак.
- Нашата основна цел е да се грижим така за пациентите с ХВЧЗ, които лекуваме и проследяваме, че да им осигурим едно добро качество на живот и да не допуснем развитието на злокачествени усложнения, обясни проф. Пламен Пенчев. – Основният проблем е, че едва малка част от пациентите с тези заболявания, които по световни епидемиологични данни у нас би следвало да бъдат между 12 и 20 000, наистина се лекуват и проследяват. А става въпрос за млади хора, в активна възраст – между 15 и 35 години, които остават недиагностицирани, качеството им на живот страда, а и са изложени на риск от тежки усложнения. Причината е липсата на национален регистър, нещо крайно нужно, за да бъдат болните регистрирани и проследявани.
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е една от малкото болници у нас, която може да предложи комплексно лечение на пациентите с болест на Крон и улцерозен колит – от поставянето на диагнозата, през назначението на адекватна кортикостероидна или биологична терапия до хирургично лечение на усложненията. Това е и причината в Клиниката по хирургия да постъпват най-тежките случаи от цялата страна.
- За съжаление при пациентите с възпалителни чревни заболявания не рядко се стига до оперативно лечение. Положителната новина е, както показва и проучването на колегите, че сравнително рядко става въпрос за рак на дебелото черво – в повечето случаи са други усложнения вследствие на ХВЧЗ. При  пациентите с улцерозен ко-
лит – в около 10% от случаите има нужда и от хирургично лечение, докато при тези с болест на Крон – до 60%, обясняват д-р Георги Желев и началникът на Клиниката по хирургия проф. Николай Пенков.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.