Вие сте в: Начало // Всички публикации // Модерно преподаване във Факултета по обществено здраве в София

Модерно преподаване във Факултета по обществено здраве в София

- Вярваме в промяната, в необходимостта от промяна и сме готови да управляваме промяната – с тези думи деканът на факултета проф. Цекомир Воденичаров откри в края на януари т.г. встъпителна конференция за представяне на проект за въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве.

За реализацията на начинанието са предвидени 288 хил. лв., осигурени по оперативната програма „Регионално развитие“, а срокът за изпълнение е 24 месеца. Това стана ясно от презентацията на зам.-ректора на МУ в София доц. Каролина Любомирова, която запозна присъстващите със същността, целите и задачите на проекта.

Началото е поставено през ноември 2012 г., като до април т. г. трябва да приключат процедурите по закупуване на хардуер за създаване на платформа за дистанционно обучение и на софтуер за разработване на мултимедийното съдържание. Дейностите, запланувани в първия етап, включват още: да бъдат подготвени мултимедийни материали; да бъде пусната средата за електронно обучение Moodle; да бъде пуснат софтуерът за реализиране на виртуална библиотека по обществено здравеопазване.

Предвижда се също така 25 преподаватели от факултета да преминат подготовка за работа с виртуалната библиотека и умения да разработват материалите си. До септември т. г. трябва да бъдат готови 22-та модула от различните дисциплини.

От ноември 2013 г. се предвижда да започне реалното обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен по определените модули.

- След първата година те ще бъдат анкетирани, за да се събере обратна информация, да се оценят качеството на преподаване, ползата, както и да се осмислят препоръките за усъвършенстване на процеса, обясни доц. Любомирова. Тя подчерта, че до момента всички срокове се спазват много стриктно, а планираните дейности се реализират успешно.

В презентацията не бяха пропуснати и очаквани приноси от реализацията на проекта. Очаква се новите форми на преподаване да допринесат за спазване и утвърждаване на принципа за равните възможности на обучение. Дистанционното обучение ще бъде от полза както за студентите със специални нужди, така и за желаещите да повишат квалификацията си извън столицата. Не на последно място бе посочено, че резултатите ще послужат за добра практика и могат да бъдат приложени в други факултети на МУ в София.

- Инициативата съответства на конкретните нужди за иновации, за създаване на квалифицирани кадри, които да осигурят по-добър достъп до подходящо, устойчиво и висококачествено здравеопазване, заяви зам.-ректорът. Тя подчерта още, че проектът поставя акцент върху обучението през целия живот, което съответства на целите, заложени в Лисабонската стратегия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.