Вие сте в: Начало // Всички публикации // Време е здравеопазването да приеме цифровата революция

Време е здравеопазването да приеме цифровата революция

В Европа сме изправени пред дилема: бюджетът на публичния сектор е все по-ограничен, а търсенето на здравни грижи продължава да нараства. Много възрастни хора се питат как ще се полагат грижи за тях, докато по-младите поколения се тревожат как ще могат да си позволят това.

Европейското здравеопазване извървя дълъг път: достъпът до качествени грижи е почти всеобщ; научният напредък и организираните ваксинации на практика доведоха до изкореняване на някои масово разпространени преди заболявания; гражданите ни се радват на по-дълъг живот.

Здравните системи обаче по принцип са създадени за работа по модел на интензивно лечение, основан на престой в болници или в други здравни заведения. И това е било подходящо с оглед на рисковете в средата на ХХ век. Но в днешно време много здравни състояния са дългосрочни и дегенеративни, а в бъдеще техният брой ще се увеличава, тъй като населението застарява. Хора в подобно състояние не се нуждаят винаги от едни и същи грижи, а освен това вероятно биха предпочели да живеят независимо у дома и да избегнат постоянни и отнемащи време пътувания за посещение при лекар. Как можем да се адаптираме към новите условия?

В действителност цифровите технологии могат да бъдат от огромна помощ за една променяща се здравна система, независимо дали става дума за контрол от разстояние, позволяващ да се грижат за вас в дома ви, за роботи, помагащи в домашната работа, или просто за мобилни приложения, даващи ви възможност да контролирате здравните грижи за вас самите. Тези идеи не са научна фантастика: решенията вече съществуват и често са разработени именно в Европа. Благодарение на тези решения могат да се предоставят по-ефективни от гледна точка на разходите и по-удобни за лекарите и пациентите грижи, които водят до по-добри резултати и по-здравословен начин на живот.

И все пак тези инструменти за електронно здравеопазване не винаги се използват пълноценно: секторът се колебае да приеме цифровата революция, като предпочита да се придържа към традиционни методи и модели. Мнозина може би смятат, че „ако нещо не е счупено, няма нужда да се поправя“. И все пак, въпреки че здравните системи все още не са „счупени“, в тях започват да се появяват пукнатини. Поколението на бейби бума навлиза в третата възраст и е време да преразгледаме модела от ХХ век.

Стартиралият на 6 декември 2012 г.нов европейски план за електронно здравеопазване показва как цифровите технологии могат да бъдат от полза за здравеопазването и как да се премахнат пречките пред по-интелигентни, безопасни, насочени към пациента здравни услуги:

l Изграждане у пациентите и здравните работници на умения и увереност да използват новите технологии; свързване на устройства така, че те да могат да обменят данни помежду си, за да се избегнат повторения и пилеене на време; инвестиране в изследвания на утрешната персонализирана медицина и вземане на мерки тя да бъде изцяло насочена към пациента;

l оказване на подкрепа на малките предприятия да предоставят иновациите, от които се нуждаем.

Освен това, тъй като все повече хора започват да използват приложения и други устройства, за да контролират отнасящата се до тях здравна информация, ние трябва да гарантираме тяхната увереност и доверие: например като разсеем правните неясноти относно безопасността, качеството и прозрачността.

Но преди всичко това означава да се осмелим да се ангажираме с промяната. С удоволствие можем да кажем, че ние вече правим стъпки в тази посока. В рамките на Европейското партньорство за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве 3000 заинтересовани лица поеха ангажимент да подобрят качеството на живота на хората, което като цяло ще бъде от пряка полза за 4 милиона европейци. Само в областта на управлението на хроничните болести и интегрираните грижи участват 20 региона в Европа, включително от Шотландия, Северна Ирландия, Уелс и Йоркшир, и Хъмбър.

Всички те са доброволци за участие в тази инициатива на ЕС, тъй като разбират, че като работят заедно, могат да се учат едни от други. Не се налага да започват поотделно всичко отначало, а могат да спестят значително време и средства. Това ще улесни добавянето на стойност към живота на милиони хора.

Този подход на най-близко до гражданите ниво показва, че дори в периоди на криза можем да правим разумни инвестиции с оглед на по-устойчиво и по-здравословно бъдеще.

Дължим на нашите граждани най-добрите възможни здравни грижи. На днешните граждани, както и на утрешните. Затова нека да работим заедно за използване възможностите на технологиите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.