Вие сте в: Начало // Всички публикации // ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието

ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието

Българската лига по хипертония (БЛХ) ще отбележи 30 години от създаването си с научния форум „ARTERIALE 2022, който ще се проведе от 30 юни до 3 юли в хибридна форма – присъствено в София, СОФИЯ ТЕХ ПАРК, форум „Джон Атанасов“, бул. „Цариградско Шосе“ № 111, и онлайн. Научната програма е насочена към широк кръг специалисти – общопрактикуващи лекари, кардиолози, невролози, ендокринолози, нефролози и специалисти в областта на вътрешната и съдовата медицина.
В първия подобен форум, организиран от БЛХ през 2020 г., взеха участие над 500 колеги.
С гордост информирам, че „ARTERIALE 2022 – Хипертония в сърцето на многообразието“/’ARTERIALE 2022 – Hypertension in the heart of the diversity’ е включен в списъка с научни форуми, одобрени от Европейското дружество по хипертония.
В научната програма ще вземат участие редица видни
български и чуждестранни лектори, в това число настоящият президент на Европейското дружество по хипертония (ESH) – prof. Reinhold Kreutz, както и prof. Konstantinos Tsioufis (бивш президент на ESH), prof. Giuseppe Mancia, prof. Roland Asmar, prof. Neil Poulter, prof. Michel Burnier, prof. Dragan Lovic и др.
Основни акценти от програма:
• Фенотипове на АХ
• Извънофисно АX
• АХ и увреда на таргетни органи
• Клинични пътища при АХ и съпътстваща патология
• Кардиометаболитна грижа
• Поведение при специфични групи
• Мултимодална образна диагностика
• Нефармакологични и фармакологични методи за повлияване
• Отворени въпроси в профилактиката и лечението
• 30 години Българска лига по хипертония
• Дебат сесии
• Дискусионни форуми
• Клинични случаи
• Обучителни модули
• Съвместни сесии с European Society of Hypertension и International Society of Vascular Health.
Надяваме се за успеха на форума да допринесат предвидените обучителни модули и дебат сесии, както и експертните становища на поканените наши и чуждестранни лектори.
Актуална информация за форума, както и научната програма ще бъдат достъпни на сайта на БЛХ: https://hypertension.bg/

Проф. Арман Постаджиян, председател на БЛХ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.