Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Обновление на държавни болници

Обновление на държавни болници

Стартът бе категорично потвърден от екипа на МЗ по време на семинар във Велинград на 1 декември т.г., на който бе представена информация за изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма.

Както е известно, обект на програмата са 13 болници – областни, университетски и специализирани. Целта на проекта е постигане на качествено и достъпно здравеопазване чрез модернизиране и обновяване на инфраструктурата на лечебните заведения. Основният акцент е поставен върху борбата с онкологичните заболявания, които са сред водещите причини за смърт както в световен мащаб, така и у нас. Инвестицията е в размер на 148 млн. лв., като финансирането се осъществява от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на България.

- Това е една от най-големите инвестиции в здравеопазването през последните четири години, чиято стойност допълнително се повишава от факта, че е насочена към борбата с онкологичните заболявания, подчерта във Велинград министър Десислава Атанасова. Тя допълни, че стратегическата рамка позволява да бъдат включени и други т.нар. резервни лечебни заведения, които да се възползват от европейското финансиране.

Според разчетите около 21,6 млн. лева от средствата са предвидени за строително-ремонтни дейности в избраните лечебни заведения. От презентацията стана ясно, че през октомври и ноември т.г. дейности за обновление са започнати в университетските болници „Св. Марина“ във Варна и „ Д-р Г. Странски“ в Плевен, както и в областните лечебни заведения в Русе, Велико Търново, Благоевград, Бургас, Сливен. В края на миналата седмица стартира разширяването на лъчетерапевтичния комплекс в  Специализираната болница по онкология в София, а до края на годината предстои старт на проектите в областните структури в Смолян, Кърджали, Монтана, както и в УБ „Александровска“ в София и УБ „Св. Георги “ в Пловдив.

- Горди сме, защото изминахме дълъг път на организация и провеждане на обществените поръчки, а вече сме на етап, в който реализираме целите, коментира инж. Стойка Таскова – държавен експерт от дирекция „Международни дейности, програми и проекти“ в МЗ. По думите й добре планираните обществени поръчки са позволили да бъдат спестени значителни средства.

Ядрото, около което е изграден целият проект, е закупуването на медицинска апаратура, като предвидените средства са в размер на 81,156 млн. лева. По рамковата програма в СБАЛО ще бъдат осигурени магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, устройства за имобилизация на пациента и фотоволтаична система.

В УБ „Св. Марина” предстои подписването на договори за доставка на модерна апаратура на стойност около 14 млн. лева – два линейни ускорителя, компютър-томографски симулатор, магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация на пациента.

Модерна технология ще бъде предоставена и на УБ „Александровска“, където ще бъде изграден център за ранна диагностика и лечение на раковите заболявания.

Инж. Таскова обясни още, че се предвижда да бъдат поканени ръководствата на болниците, определени като резервни, да кандидатстват за финансиране по програмата.

Съгласно програмата ще бъдат подписани договори с изпълнители и за ускоряване процеса на деинституционализация на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.