Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Проучване RAPID™-PsA е показало, че certolizumab pegol е подобрил признаците и симптомите на псориатичен артрит при пациенти със и без предшестващо излагане на анти-TNF

Проучване RAPID™-PsA е показало, че certolizumab pegol е подобрил признаците и симптомите на псориатичен артрит при пациенти със и без предшестващо излагане на анти-TNF

  • Първо двойно-сляпо, плацебо-контролирано, фаза 3 проучване на биологично лечение при псориатичен артрит (PsA), включващо пациенти със и без предшестващо излагане на анти-TNF1
  • ACR20 response rates с certolizumab pegol са били по-високи от placebo на седмици 12 и 24 с отговор, наблюдаван още на седмица 1 при някои пациенти1
  • На седмица 24 е наблюдавано подобрение на признаците и симптомите на псориатичен артрит при пациенти със и без предшестващо излагане на анти-TNF1
  • Certolizumab pegol не е одобрен за лечение на PsA. UCB планира да подаде глобални регулаторни заявления за certolizumab pegol при PsA до края на 2012 г.

UCB съобщи днес резулатати от проучването RAPID™-PsA на Годишната научна среща на Американския колеж по ревматология (ACR) 2012 във Вашингтон D.C., САЩ. Данните, представени от това фаза 3 проучване, са показали, че в сравнение с плацебо certolizumab pegol е дал подобрения на признаците и симптомите на псориатичен артрит (PsA) при възрастни пациенти със и без предшестващо излагане на анти-TNF (тумор-некротизиращ фактор). Могло е пациентите в това проучване да са получавали един предишен анти-TNF при условие, че те не са били първични неотговорили (primary non-responders), както е определено от изследователя.1

Certolizumab pegol не е одобрен за лечение на PsA. UCB планира да подаде глобални регулаторни заявления за certolizumab pegol при PsA до края на 2012 г.

“Проучването RAPID™-PsA e първото рандомизирано, контролирано клинично проучване на анти-TNF при псориатичен артрит, включващо пациенти със или без предшестващо излагане на анти-TNF. Резултатите предполагат, че certolizumab pegol е подобрил признаците и симптомите на псориатичен артрит за пациенти, независимо от предшестващото излагане на този клас лечение“, каза Dr Philip J Mease, Director Rheumatology Research, Swedish Medical Center and Clinical Professor, University of Washington School of Medicine, Seattle, WA, US. “Проучвания като RAPID™-PsA, включващи пациенти със или без предшестващо излагане на анти-TNF, са информативни, тъй като във всекидневната клинична практика ние виждаме, че по-голям брой от пациентите имат предшестващо излагане на анти-TNF терапия.”

Клинична първична крайна точка на проучването RAPID™-PsA е била ACR20 отговор на седмица 12. ACR20 отговорът е бил значително по-висок в двете рамена на проучването с certolizumab pegol, в сравнение с плацебо (58,0%, 51,9% спрямо 24,3% при 200 mg на всеки 2 седмици, 400 mg на всеки 4 седмици спрямо плацебо съответно, p<0.001) и отговорът е наблюдаван още на седмица едно (21,0%, 23,0% спрямо 7,4% при 200 mg на всеки 2 седмици, 400 mg на всеки 4 седмици спрямо плацебо, съответно).1

При изходното ниво 20% от пациентите са получили предишна анти-TNF терапия. На седмица 24 подобрения в признаците и симптомите на псориатичен артрит с certolizumab pegol комбинирани дози в сравнение с плацебо са наблюдавани при пациенти с предшестващо излагане на анти-TNF (59,3% спрямо 11,5%) и без предшестващо излагане на анти-TNF (60,3% спрямо 26,4%).1

Нежелани реакции са настъпили при 62% спрямо 68% и сериозни нежелани реакции при 7% спрямо 4% при certolizumab pegol (комбинирана доза) спрямо плацебо, съответно.1 Най-честите нежелани реакции с честота >5% в двете дозови рамена на certolizumab pegol или плацебо са били назофарингит и инфекции на горните дихателни пътища. Най-честите сериозни нежелани реакции в групите с двете дозови рамена на certolizumab pegol или плацебо са били инфекции и паразитози (1,2% в комбинираната група на certolizumab pegol спрямо 0,7% в плацебо групата).2

В Европейския съюз Cimzia® в комбинация с метотрексат (MTX) е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни, при които отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), включително метотрексат, е недостатъчен. Cimzia® може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо.3

Бележка към редакторите

Втората клинична първична крайна точка на проучването RAPID™-PsA е била разликата от изходното ниво до седмица 24 в van der Heijde modified Total Sharp Score (mTSS) за рентгенографски промени.  Абстракт 557: Представен на годишната научна среща на Американския колеж по ревматология (ACR) 2012.

За ACR20

ACR20 отговор е делът на пациентите, постигнали 20% подобрение в броя на болезнените стави и броя на оточните стави, заедно с 20% подобрение в поне три от: обща болестна активност, оценена от наблюдател; обща болестна активност, оценена от пациента; оценка на пациента на болката; резултат за физическо увреждане или острофазов отговор (измерване на C-реактивен протеин [CRP]).

За RAPID™-PsA1

Проучването RAPID™-PsA е продължаващо 158-седмично проучване, което е било двойно-сляпо и плацебо-контролирано до седмица 24, доза-сляпо до седмица 48 и отворено до седмица 158. В проучването са рандомизирани 409 пациенти (1:1:1) с активен псориатичен артрит, да получават certolizumab pegol 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 4 седмици или плацебо. В рамената с certolizumab pegol пациентите са получили натоварваща доза от 400 mg certolizumab pegol на седмици 0, 2 и 4. Пациентите, участвали в това проучване, e трябвало да не са се повлияли от поне едно предшестващо болест-модифициращо антиревматично лекарство (DMARD). Могло е пациентите в това проучване да са получавали един предишен анти-TNF, при условие, че те не са били първични неотговорили (primary non-responders), както е определено от изследователя. При изходното ниво, 20% от пациентите не са се повлияли преди това от един анти-TNF. В плацебо рамото пациенти, които не са отговорили на лечението (отговор, определен като ≥10% намаление на броя на болезнените стави и броя на оточните стави) на седмици 14 и 16, са били повторно рандомизирани на седмица 16 да получават certolizumab pegol 200 mg на всеки 2 седмици или 400 mg на всеки 4 седмици след натоварващата доза.1

За псориатичния артрит 4,5,6,7,8

Псориатичен артрит (PsA) е възпалително заболяване, което засяга кожата и ставите и може да доведе до аномалии на кожата и ноктите и прогресивно, инвалидизиращо увреждане на ставите и влошено качество на живот. Признаците и симптомите на PsA включват сковани, болезнени, подути стави с намалена подвижност, както и ръбести и ронливи нокти. PsA засяга 1-3 процента от населението в световен мащаб и между 6 и 42 процента от хората с псориазис. Генетични фактори и фактори на околната среда играят роля в PsA и болестта обикновено се появява във възрастта между 30 и 50 години. Свръхактивни имунни клетки, открити в ставите и кожата, водят до възпаление, промени в ноктите и прогресивно увреждане на ставите.

За CIMZIA®

Cimzia® е единственият ПЕГилиран анти-TNF (тумор некротизиращ фактор). Certolizumab pegol има висок афинитет към човешкия TNF-alpha, селективно неутрализирайки патофизиологичните ефекти на TNF-alpha. През последното десетилетие TNF-alpha се очертава като основна цел на редица фундаментални научни и клинични изследвания. Този цитокин играе основна роля в медиирането на патологично възпаление, като прекомерното образуване на TNF-alpha се свързва пряко с широк кръг заболявания. Certolizumab pegol в комбинация с MTX е oдобрен в Европейския съюз за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит (РА) при възрастни пациенти, при които отговорът към болест-модифициращи антиревматични лекарства (DMARDs), включително метотрексат, е недостатъчен. Certolizumab pegol може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към метотрексат или когато продължителното лечение с метотрексат е неподходящо. UCB също развива certolizumab pegol и при други показания, свързани с автоимунни заболявания. Cimzia® е запазена търговска марка на UCB PHARMA S.A.

Важна информация относно безопасността на Cimzia® (certolizumab pegol) в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство

Certolizumab pegol е изследван при 2367 пациенти с ревматоиден артрит в контролирани и отворени проучвания в продължение до 57 месеца. Чести нежелани реакции (1-10%), съобщавани по време на клиничните проучвания с certolizumab pegol при ревматоиден артрит и пост-маркетинговата употребa, са вирусни инфекции (включително херпес, папиломавирус и инфлуенца), бактериални инфекции (включително абсцес), обрив, главоболие (включително мигрена), умора, левкопения (включително неутропения, лимфопения), еозинофилни нарушения, болка (произволно място), пирексия, сетивни нарушения, хипертония, пруритус (произволно място), хепатит (включително повишение на чернодробните ензими), реакция на мястото на приложение и гадене. Тежки нежелани реакции включват сепсис, опортюнистични инфекции, туберкулоза, херпес зостер, лимфом, левкемия, тумори на плътните органи, ангионевротичен оток, кардиомиопатии (включително сърдечна недостатъчност), исхемични нарушения на коронарната артерия, панцитопения, хиперкоагулация, (включително тромбофлебит, белодробен емболизъм), мозъчно-съдов инцидент, васкулити, хепатит, хепатопатия (включително цироза), бъбречно увреждане, нефропатия (включително нефрит). Процентът на пациентите, прекъснали лечението поради нежелани събития по време на контролираните проучвания, е 5% при пациентите на лечение с certolizumab pegol и 2,5% при пациентите, приемали плацебо.

Certolizumab pegol е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, активна туберкулоза или други тежки инфекции, като сепсис или опортюнистични инфекции, умерена до тежка сърдечна недостатъчност (клас по NYHA-III/IV).

При пациенти, приемали certolizumab pegol, са съобщавани тежки инфекции, включително сепсис, туберкулоза и опортюнистични инфекции. Някои от тези случаи са били фатални. Пациентите трябва да бъдат редовно проследявани за наличието на признаци и симптоми на инфекции, включително туберкулоза, преди, по време на и след лечението с certolizumab pegol. Лечение с certolizumab pegol не трябва да бъде започвано при пациенти с клинично значима активна инфекция. В случай че пациентът развие нова сериозна инфекция, приложението на certolizumab pegol трябва да бъде преустановено, до овладяване на инфекцията. Преди започване на лечението с certolizumab pegol всички пациенти трябва да бъдат прегледани за наличието както на активна, така и на неактивна (латентна) туберкулозна инфекция. При диагностициране на активна туберкулоза преди или по време на лечението не трябва да се започва лечение с certolizumab pegol или то трябва да бъде преустановено.

При диагностициране на латентна туберкулоза, преди започване на лечението с certolizumab pegol трябва да бъде проведено подходящо антитуберкулозно лечение, в съответствие с местните препоръки. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да търсят медицинска помощ, в случай че по време или след лечението с certolizumab pegol се появят признаци/симптоми (напр. персистираща кашлица, загуба на тегло, леко повишена температура), предполагащи наличието на туберкулозна инфекция.

Реактивиране на хепатит B настъпва при пациенти, приемащи TNF антагонист, включително certolizumab pegol, които са хронични носители на този вирус (т.е. позитивни за повърхностен антиген). Някои случаи са завършили фатално. Пациентите трябва да бъдат изследвани за HBV инфекция преди започване на лечение с certolizumab pegol. Носителите на HBV, които се нуждаят от лечение с certolizumab pegol, трябва да бъдат редовно проследявани за признаци и симптоми на активна HBV инфекция по време на лечението и няколко месеца след неговото преустановяване. Пациенти, при които се проявява реактивиране на HBV, certolizumab pegol трябва да бъде спряна и трябва да се започне ефективна анти-вирусна терапия с подходящо поддържащо лечение.

Употребата на TNF антагонисти, включително certolizumab pegol може да увеличи риска от поява или изостряне на клиничните симптоми и/или рентгенографски данни за демиелинизиращо заболяване; образуване на антинуклеарни антитела и в редки случаи до появата на лупус-подобен синдром и реакции на тежка свръхчувствителност. Ако пациент развие някоя от тези реакции приложението на certolizumab pegol трябва да бъде незабавно преустановено и да бъде назначено подходящо лечение.

Съгласно съвременните знания вероятният риск от развитието на лимфом, левкемия или други злокачествени заболявания при пациентите на лечение с TNF антагонист не може да бъде изключен. При пациенти, лекувани с certolizumab pegol, са съобщавани редки случаи на неврологични нарушения, включително припадъци, неврит и периферна невропатия.

Нежелани реакции от страна на кръвта, включително клинично значима цитопения са съобщавани при certolizumab pegol. Всички пациенти трябва да бъдат посъветвани да търсят незабавна лекарска помощ при появата на признаци и симптоми, предполагащи кръвна дискразия или инфекция (напр. персистираща треска, натъртване, кървене, бледост) по време на лечението с certolizumab pegol. Трябва да бъде обмислено преустановяване на лечението с certolizumab pegol при пациенти с потвърдени значими хематологични нарушения.

Не се препоръчва комбиниране на certolizumab pegol с anakinra или abatacept поради потенциален увеличен риск от тежки инфекции. Тъй като няма налични данни, certolizumab pegol не трябва да бъде прилаган едновременно с живи ваксини. 14-дневния полуживот на certolizumab pegol трябва да се има предвид, ако е планирана хирургична намеса. Пациент, изискващ хирургична намеса, докато приема certolizumab pegol, трябва да бъде редовно проследяван за инфекции.

Моля, запознайте се с пълната информация за предписване на продукта по отношение на другите нежелани ефекти, пълния профил на безопасност и останалата информацията за предписване. Дата на актуализиране на Европейската КХП, юни 2012.

http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001037/WC500069763.pdf

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.