Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // По дългия път надолу

По дългия път надолу

По-ниски цени на медикаментите и оптимизиране на процеса по реимбурсиране и ценообразуване на лекарствените продукти – това предвиждат промени в нормативната уредба, представени от екип на МЗ на специална пресконференция на 2 юли т. г.

В началото министърът на здравеопазването Десислава Атанасова обяви, че в Народното събрание предстои разглеждане на първо четене на законопроект за изменение на ЗЗО. В документа се предлага договарянето на отстъпки да стане задължителен процес за всички групи лекарствени продукти, заплащани от НЗОК. Друга промяна предвижда договарянето на отстъпката да става на база цена на опаковка, като намалението ще се разпределя пропорционално между НЗОК и здравноосигуреното лице.

- По този начин ще се спестят публични средства и ще се намали тежестта за доплащане на осигурените граждани, обясни Атанасова. Тя подчерта, че се въвежда и забрана дадените на НЗОК отстъпки да бъдат прехвърляни в тежест на пациента.

На пресконференцията стана ясно, че в края на миналия месец е била обнародвана Наредба №10. Нормативният акт урежда начина, по който НЗОК заплаща лекарствени продукти. Направените изменения дават възможност на здравната каса да договаря отстъпки за всички лекарства, а не както бе досега – само за медикаментите, които реимбурсира на 100%.

Предвижда се също така списъкът на референтните държави, сред които да бъде търсена най-ниската цена на производител, да бъде разширен от 8 на 17. Критериите, по които са подбрани страните, са: стабилен валутен курс; икономическо състояние, сходно с нашето; подобни реимбурсни листи. С промените се урежда и въпросът с лекарствата, договаряни от МЗ до 2010 г. След влизане на наредбата в сила е посочен срок от една година, през която НЗОК да заплаща намалена с договорените отстъпки стойност, която да не е по-висока от цената, заплащана от министерството след последното договаряне.

В наредбата е заложено и намаляване на надценките за търговците на лекарства на едро и на дребно с 2%. Предвижда се също така възможност цената за генеричните продукти да не надхвърля 65% от стойността на оригиналния препарат. На пресконференцията стана ясно още, че включването на нови оригинални медикаменти в Позитивния списък ще става не на три, а на шест месеца.

По време на пресконференцията от МЗ анонсираха и предложения за изменение в ЗЛПХМ. С проекта се предлага създаване на една комисия по цени и реимбурсиране.

- Идеята е подкрепена както от производителите на оригинални препарати, така и на генерични продукти, обясни министър Атанасова. Тя изрази надежда, че промените ще станат факт преди приключването на лятната сесия на парламента.

Не стана ясно обаче как ще бъдат спазени технологичните процедури за реализацията на идеите, защото след по-малко от месец депутатите ще излязат в отпуск. Също така не стана ясно какво се случва, ако дадена компания откаже да направи отстъпка за свой медикамент. Защото бе обявено, че тези лекарства няма да бъдат „извадени“ от Позитивния лекарствен списък.

Два дни след пресконференцията не само че няма отговор на тези въпроси, а след заседание на Министерския съвет стана ясно, че няма да има комисия, а ще действа национален съвет по цени и реимбурсиране. Дори се лансира идеята той за заседава в Плевен. Специалистите обаче смятат, че един такъв съвет няма да има правомощията да взима решения и на практика засега се стопират намеренията на здравния министър да сложи ред в сектора на лекарствената политика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.