Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Община Бойчиновци търси лекари чрез стипендия

Община Бойчиновци търси лекари чрез стипендия

Пилотен проект за финансово подпомагане на студенти, обучаващи се в общественозначими специалности, стартира в община Бойчиновци. За „Форум Медикус“ зам.-кметът в общината Галина Здравкова разясни, че в рамките на този проект е учреден общински стипендиантски фонд, от който през следващата учебна година ще бъде осигурена стипендия за студент по медицина за целия период на обучение. Първоначалният бюджет на фонда е в размер на 2000 лв., но от общината обмислят увеличаване на тези средства при интерес към инициативата. За развитието на стипендиантския фонд ще се търси и подкрепа от страна на местния бизнес.

- Целта е с отпуснатите средства студентът да покрие най-важните си разходи от следването – да заплати дължимите семестриални такси, да си закупи учебници – коментира Г. Здравкова. Тя допълни, че това ще бъде едно сериозно облекчение за семействата на студентите.

До тази новаторска идея се е стигнало в търсене на решение на един сериозен за общината проблем – недостига на медицински специалисти и нуждата от осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на здравеопазването за населението, обясни Г. Здравкова. Тя информира, че в момента на територията на общината са разкрити 5 практики на семейни лекари, но едва в две от тях работят медици в трудоспособна възраст. В останалите практики лекарите са в пенсионна възраст и са значително затруднени да обслужват повече от едно населено място.

Желаещите да се възползват от стипендията трябва да отговарят на няколко критерия – да са жители на община Бойчиновци, да са издържали успешно конкурсните изпити за прием в акредитирано висше учебно заведение или да са вече следващи студенти. Одобреният кандидат ще трябва да подпише декларация, с която да удостовери, че след като завърши образованието си, ще се реализира на територията на общината за период поне от 3 години. Г. Здравкова изрази готовност да бъде подпомогната и специализацията на бъдещия лекар.

От ръководството на община Бойчиновци се надяват проектът да се реализира успешно и през следващите години да бъдат отпуснати средства за обучението на строителни инженери, педагози, социални работници.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.