Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Ацетизал Кардио® за здраво сърце

Ацетизал Кардио® за здраво сърце

От началото на октомври т.г. Актавис пусна на пазара нов ОТС продукт под търговското име Ацетизал Кардио.

Ацетизал Кардио съдържа нискодозирана ацетилсалицилова киселина (ASA), която спада към групата инхибитори на тромбоцитната агрегация и се препоръчва като първа линия антитромбоцитна терапия за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови инциденти.

Ацетизал Кардио е първият продукт на нашия пазар от тази група, който е с две концентрации: 100 mg и 75 mg.

За първи път в България Актавис с Ацетизал Кардио предлага нискодозирана ASA в концентрация от 75 mg, която се счита за еднакво ефективна с по-високите дозировки, но е с по-нисък риск за кървене от гастроинтестиналния тракт.

Ацетизал Кардио се предлага в три опаковки:

-         Стандартна: 100 mg x 30 tabl.

-         Две удобни и икономични семейни опаковки: 100 mg x 100 tabl. и 75 mg x 100 tabl.

За първи път Ацетизал Кардио предлага нискодозирана ASA в изгодни за пациента семейни опаковки от 100 таблетки.

Ацетизал Кардио е под формата на ентеросолвентни таблетки, които не се разтварят в киселата среда на стомаха, а се разтварят в алкалната среда на тънките черва и така намаляват риска от стомашно кървене.

Признание за завода ни в Дупница е, че производството на продукта за цялата група Актавис е поверено именно на него.

В Дупница е направен сравнителен ин витро профил за степен на разтваряне между  партида лекарствен продукт Acetysal Cardio 100 mg gastro-resistant tablets, произведен  от Актавис /тест/, и Aspirin Protect 100 mg, произведен от Вayer /референт/.

Извършеният профил включва две разтварящи се среди: 0,1 M хлороводородна киселина  РН 1,2 и фосфатен буфер рН 6,8:

  • до 120 min (2 h в 0,1 M хлороводородна киселина) степента на разтваряне на Acetylsalicylic acid трябва да е по-малка от 5 %;
  • до 165 min (45 min след добавяне на фосфатен буфер рН 6,8) степента на разтваряне на Acetylsalicylic acid е над  80 %.

Съгласно ръководство (CPMP/EWP/QWP/1401/98)за оценка на данните е въведен фактор на подобие между двата профила /f2/. Два профила се считат подобни, ако факторът на подобие е между 50 и 100. В случая изчислената стойност между тестовия и референтния продукт е по-голяма от 60.

На база получените резултати може да се направи изводът, че тестовият продукт Acetysal Cardio 100 mg gastro-resistant tablets, произведен от Актавис, и Aspirin Protect 100 mg, произведен от Вayer /референт/, имат сходни ин витро профили  на разтваряне.

Ацетилсалициловата киселина инхибира активирането на тромбоцитите, като блокира тромбоцитната циклооксигеназа посредством ацетилиране. Така тя инхибира синтеза на тромбоксан А2, който се освобождава от тромбоцитите и играе роля при усложненията на атероматозните лезии.

Инхибирането на синтеза на ТХА-2 е необратимо, тъй като тромбоцитите, които нямат ядро, нямат способността да синтезират нова циклооксигеназа, която е ацетилирана от ацетилсалициловата киселина.

Прилагането на многократни дози от 20 до 325 mg води до инхибиране на ензимната активност от 30 до 95%. Поради необратимото естество на свързването ефектът персистира в продължение на жизнения цикъл на тромбоцита (7-10 дни). Инхибиращият ефект не се изчерпва при продължително лечение и ензимната активност постепенно започва отново след обновяване на тромбоцитите 24 до 48 часа след прекъсване на лечението. Ацетилсалициловата киселина удължава времето на кървене средно с около 50 до 100%, но могат да се наблюдават различия между отделните индивиди.

След перорално приложение ацетилсалициловата киселина бързо и изцяло се абсорбира от стомашно-чревния тракт. Основното място на абсорбция са проксималните отдели на тънките черва. Значителна част от дозата обаче вече е хидролизирана до салицилова киселина в чревната стена по време на процеса на абсорбиране. Степента на хидролиза зависи от степента на абсорбция.

След прием на Ацетизал Кардио максимални плазмени нива на ацетилсалицилова киселина и салицилова киселина се достигат съответно след 5 часа и 6 часа след прием на гладно. Ако таблетките се приемат с храна, максимални плазмени нива се достигат приблизително 3 часа по-късно, отколкото при прием на гладно.

Препоръчваната доза Ацетизал Кардио е 75-160 mg веднъж дневно вечер.

Таблетките трябва да се гълтат цели, с достатъчно течност (1/2 чаша вода). Поради стомашноустойчивото покритие таблетките не трябва да се мачкат, чупят или дъвчат, тъй като покритието предотвратява дразненето на стомаха.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.