Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Готов ли е първолакът за новите условия?

Готов ли е първолакът за новите условия?

„Училището има своите изисквания към всички включително към първокласниците” – казва д-р Анелия Момчилова, наалник на отдел „Токсикологични и физиологични изследвания на човека” към дирекция „Лабораторни изследвания” на Столичната регионална здравна инспекция.

А проблемът с готовността или зрелостта на първокласниците възниква с въвеждане обучението на 6-годишните първокласници. Готови ли са те за новите условия, за новите изисквания на училищното обучение? Преди 30 години отговор на този въпрос дава  разработената от екип на Столичната ХЕИ /сега СРЗИ/ и Центъра по хигиена /сега НЦООЗ/ под ръководството на проф.Батоева „Комплексна методика за оценка на училищна зрелост на 6-7-годишни деца преди постъпването им в училище”. Според тази методика училищната зрелост отразява функционалната годност на детето да се включва активно в учебната работа, да възприема психоемоционални натоварвания, да отговаря адекватно на изискванията на новата за него дейност, без да се стига до отклонения в развитието, поведението и здравето му. Най-общо „училищната зрелост” на всяко дете означава ниво на физическо, психическо и социално развитие. Съвременното разбиране и подход към проблема е: диагностиката на всяко дете да се извършва 1-2 години преди постъпване в първи клас. Разбира се, това може да стане и след започване на първи клас, особено при проблемни деца.  Но ранната диагностика дава възможност да се проведе корекционна и стимулираща дейност върху развитието на бъдещия първокласник. При необходимост родителите се насочват за консултация към специалисти (логопед, детски психиатър, невролог, педиатър).

Има три групи деца на тази възраст. Зрелите деца нямат проблеми в своето развитие и са готови за училищно обучение. Средно зрелите имат незначителни отклонения от показателите и при съответно внимание и насочено обучение след кратък период от време те също са готови за училище. Незрелите деца се нуждаят от допълнителни изследвания и консултации с различни специалисти за уточняване на конкретния проблем, който да бъде целенасочено компенсиран в продължение на една година – т.е. съветът на лекаря е те да останат още една година в „предучилищната възраст”. Окончателното решение за това се взема от специална комисия към регионалния инспекторат по образованието.

С какво се характеризират незрелите деца?

  • Недостатъчна степен на физическо развитие;
  • Незадоволителни устойчивост и обем на вниманието;
  • Недостатъчен обем на паметта;
  • Невъзможност за възпроизвеждане на фигури по даден образец, както и на основни движения, които имат значение за овладяване процеса на писане в първи клас;
  • Недостатъчна възможност за анализ и синтез при работа с математически понятия и с числото като цяло;
  • Неумение да се изразяват правилно, да съставят изречения и да се изказват по дадена тема;
  • Сериозни говорни проблеми (незавършена артикулация на звуците с-ш, ц-ч и др.).

Една консултация със съответните тестове, които предлага методиката, продължава средно около 30-40 минути и струва 7 лв. Провежда се от лекар-специалист в сградата на дирекция „Лабораторни изследвания” на ул.”Цар Симеон” 169-А след записване на тел.931-08-82. При нужда родителите се насочват към конкретни специалисти според проблема.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.