Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Пак за заплащането на специализантите

Пак за заплащането на специализантите

Минимум от две до четири минимални работни заплати или до 960 лв. на месец ще получават специализантите по държавна поръчка. Това предвиждат промени в Наредба 34 на МЗ, обнародвани в “Държавен вестник”в края на юли т.г.

В момента младите лекари имат право на две до три минимални заплати. За специализантите, които плащат сами обучението си,  се предвижда средствата да се увеличат от 1.5 минимални заплати на две – 480 лв. Медиците ще могат да получават и допълнителни средства от финансирането по здравна каса и по другите форми на плащане в лечебните заведения. С промените се регламентира и правото им да ползват минимум 20 дни платен годишен отпуск. Всички тези права трябва да „залегнат“ и в договорите, които бъдещите специалисти подписват с лечебните заведения. Освен това разходите по обучението на специализантите, които не са държавна поръчка, ще могат да се поемат от лечебните заведения или от други лица. По този начин ще се даде възможност на повече млади хора да учат, а на лечебните заведения – да задоволяват нуждите си от лекари.

С промените се усъвършенства и методът за определяне на местата за прием. Занапред те ще зависят в по-голяма степен не само от възможностите за обучение на лечебните заведения, а и от потребностите от специалисти в страната. За тази цел ежегодно регионалните здравни инспекции в сътрудничество с БЛС ще проучват нуждата от кадри в страната и ще подават информацията до МЗ.

Чрез наредбата се въвежда и контрол над обучението на специализантите. За целта учебните бази ще трябва да изготвят вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството. Също така ще трябва да се грижат за квалификацията на преподавателите.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.