Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Общопрактикуващите лекари питат защо не приемат стандарта по обща медицина?

Общопрактикуващите лекари питат защо не приемат стандарта по обща медицина?

В началото на миналата година след задълбочени обсъждания експертен състав на НСОПЛБ изработи проект за Медицински стандарт по обща медицина. Проектът беше представен на широко обсъждане в професионалната група на общопрактикуващите лекари, впоследствие дискутиран на консенсусна среща, организирана от БЛС с участие на общопрактикуващи лекари от цялата страна, на членове на НСОПЛБ, на Научното дружество по обща медицина, на членове на Управителния съвет на БЛС и на Съвета по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност. В резултат от срещата проектът бе одобрен и внесен от Лекарския съюз в Министерството на здравеопазването.

След  дискусия в Съвета по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност към МЗ проектът за стандарт по обща медицина бе одобрен с огромно мнозинство. Единичните забележки, отправени от членовете на съвета към проекта, бяха отстранени и  окончателният вариант бе внесен в МЗ за одобрение и публикуване от министъра на здравеопазването.

Вече седем месеца очакваме това да се случи. Вместо да публикуват готовия вече проект, преминал през всички предварително разписани стъпки за изготвяне, одобрение и защита на медицински стандарт, от МЗ стартират отново процедура по актуализация на стандартите, включително и за стандарта по обща медицина.

Логично възникват следните въпроси:

- Защо проектът за Медицински стандарт по обща медицина се връща в изходно положение, след като беше спазен установеният от държавата ред за създаване и одобрение на проекта и след като той бе защитен пред Съвета по стандарти и качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност в МЗ?

- Каква е коренната промяна в системата на здравеопазването, настъпила за последните няколко месеца, за да се отхвърли стандарт, приет от специализирания съвет на МЗ?

- Има ли конкретни забележки по проекта и какви са те? До настоящия момент все още нямаме официален отговор от МЗ по този въпрос.

- Защо Министерството на здравеопазването игнорира готовия проект, какви са целите и мотивите за това? Защо вместо да се спестяват енергия, време и средства, се стартира нова процедура?

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.