Вие сте в: Начало // Всички публикации // Туберкулозата отстъпва бавно

Туберкулозата отстъпва бавно

Със 7,3% са намалели болните от туберкулоза у нас през 2018 г. в сравнение с 2017 г., сочат предварителни данни от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март, се проведе под мотото: „Време е: за свят без туберкулоза”.

През 2018 г. общият брой на болните с туберкулоза у нас е 1358 души по предварителни данни, спрямо 1463 пациенти за 2017 г.

Над 78% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 59% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция броят на мъжете да бъде над два пъти по-голям от броя на жените.

И през 2018 г. преобладават новооткрити случаи с туберкулоза – 85 % от всички регистрирани, а останалите 15% са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (с рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението).

През 2018 г. се отбелязва значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 години – 90 случая (6,6%), от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2017 г. са регистрирани 140 деца с туберкулоза. През последните години броят им е бил между 9% и 10%.

Независимо от намаляването на заболяемостта, все още има региони, в които тя е над средната за страната – Видин, Габрово, Перник, Сливен, Враца, София област, Плевен, Кюстендил, Велико Търново, Силистра, Благоевград.

По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти, започнали лечение през 2016 г.

От бюджета на МЗ се осигуряват ежегодно средства за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории, и финансиране на лечебните заведения за лечение на туберкулоза.

Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на МЗ в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза, а така също и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. По програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения, от тях 15 са МБАЛ, 14 са СБАЛПФЗ.

В лечебните заведения по туберкулоза се провежда ежегодно седмица на „Отворени врати”. В периода 2009 г. – 2017 г. броят на анкетираните за туберкулоза лица е 114 730. От тях 1242 лица са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 4351 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация през последните 10 години беше осигурено лечението на 289 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор, съобразен изцяло със световните стандарти на мерките за инфекциозен контрол. През 2018 г. в сектора са лекувани 50 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

Диагностиката и лечението на мултирезистентната туберкулоза се подпомагат от програмите, финансирани от Глобалния фонд, като се осигуряват лекарства от втори ред за лечение на резистентни форми на туберкулоза и диагностикуми за микробиологични изследвания за установяване на тази резистентност.

В България в края на 2016 г. е въведена съвременна бърза диагностика за туберкулоза чрез молекулярно-генетичен метод GeneXpert MTB/RIF.

Данни за Европа и света

По експертна оценка на СЗО през 2017 г. над 10 млн. са случаите на туберкулоза в света, а смъртните случаи са 1,6 млн.

През 2017 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 държави) са съобщени 275 000 случая на туберкулоза (разпространение 30 случая на 100 000 население) и 77 000 случая на резистентна туберкулоза. За периода 2013-2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните нови случаи и рецидиви на туберкулоза от 32.9 до 25.9 на 100 000 население.

Най-голямо е разпространението в Киргизстан – 144 на

100 000 население, Молдова – 95, Грузия – 86, Таджикистан – 85, и Украйна – 84 на 100 000 население.

Случаите на туберкулоза в страните от ЕС и Европейското икономическо пространство са над 55 337 или разпространение 10.7 на 100 000 население, а случаите на мултирезистентна туберкулоза са 1107. Възрастовата група от 25-44 години е най- засегната. Най-голямо е разпространението на туберкулозата в Литва, Латвия, Естония, Румъния.

Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.