Вие сте в: Начало // Всички публикации // Предизвикателна специалност за динамични хора

Предизвикателна специалност за динамични хора

Отмина в историята и 29-ият Национален симпозиум по урология и ендоурология, организиран по традиция в гр. Сандански.
Разглеждани бяха теми от целия спектър на урологичната наука и практика, акцентът бе поставен върху новостите в диагностиката, лечението, проследяването на болните с хронични страдания. От няколко години широко са дискутирани въпросите за лапаро-
скопски и робот асистирани интервенции при урологична патология, но не са забравени и вечните проблеми за бактериалните инфекции на урогениталния тракт, антибиотичното лечение и предизвикателствата на резистентността, стерилитета и др. Друг безспорен акцент са болестите на простатната жлеза и най-вече новостите в диагностиката и модерното лечение на простатния карцином.
Присъстващите – представители на урологични клиники от университетските центрове, на урологични отделения и сектори от цялата страна, с интерес изслушаха, дискутираха, гледаха видеозаписи и обсъждаха подходи и резултати от лапароскопски и робот асистирани интервенции, коментираха сериозните въпроси за биопсията, въпроси на имунотерапията при уротелен карцином. Не бяха пропуснати и веч-
ни урологични теми като подходи при рецидивиращи инфекции на пикочните пътища в аспекта на антибиотичната резистентност, овладяването на тежки кръвотечения, бактериалният простатит. С интерес бяха порещнати и анализирани представени конкретни клинични случаи, важни за практиката.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.