Вие сте в: Начало // Всички публикации // Одобрени са нови терапевтични решения

Одобрени са нови терапевтични решения

Още терапевтични възможности за лечение в извънболничната помощ на ня-
кои заболявания е одобрил Надзорният съ-
вет на НЗОК, на заседание на 25 април т.г.
Изискванията за лечение на идиопатична белодробна фиброза, системна склероза с увреждане на белия дроб и хронична фиброзираща интерстициална белодробна болест с прогресивен фенотип в извънболничната помощ са допълнени с включване на лекарствени продукти с международно непатентно наименование (INN) Nintedanib. Включени са и медицинските критерии за започване и продължаване на лечението на възрастни пациенти с хронична фиброзираща интерстициална белодробна болест с прогресивен фенотип.
За лечение на хронична първична имунна тромбоцитопения (ИТП) при възрастни пациенти, които са рефрактерни на други видове лечение (например кортикостероиди, имуноглобулини) е включен лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование (INN) Avatrombopag.
В изискванията на НЗОК за лечение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ са включени нов лекарствен продукт с международно непатентно наименование (INN) Eculizumab за приложение при възрастни пациенти и деца с пароксизмална нощна хемо-
глобинурия (ПНХ) и данни за хемолиза, независимо от данните за провеждани трансфузии. Включен е нов лекарствен продукт с INN Ravulizumab за лечение на възрастни и педиатрични пациенти с телесно тегло 10 кг или повече с пароксизмална нощна хемоглобинурия с данни за хемолиза с един или повече клинични симптоми, показващи висока активност на заболяването, както и за пациенти, които са клинично стабилни, след като са лекувани, с INN Eculizumab най-малко през последните 6 месеца.
За лечение на неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена макулна дегенерация, както и за лечение на възрастни пациенти със зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем, е одобрена терапията с Faricimab, а за рутинна превенция на рецидивиращи пристъпи на наследствен ангиоедем (HAE) при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години предстои да бъде одобрена терапия с Berotralstat.
Надзорният съвет е решил направленията за мамография и ехография на млечна жлеза да бъдат валидни два месеца, считано от 1 юли т. г. Както е известно, сега валидността на направленията е 30 дни.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.