Вие сте в: Начало // Всички публикации // Дружеството на кардиолозите в България отбеляза 50-годишен юбилей

Дружеството на кардиолозите в България отбеляза 50-годишен юбилей

Събитието премина под мотото „Обединени от науката за добра практика“ на 18 април т.г. Тържеството бе уважено от министъра на здравеопазването д-р Галя Кондева и представители на институциите, академичните среди, съсловните организации, неправителствения сектор и партньорите от индустрията. Почетните места в залата бяха отредени за ветераните кардиолози, които получиха отличия за своя принос за развитието на кардиологичната наука и практика през годините.
Съвременната история на ДКБ започва от 18 април 1974 г., когато е проведена първата самостоятелна конференция на дружеството по кардиология и ревматология с водещи специалисти като чл.-кор. проф. Васил Цончев – първият ръководител на Катедрата по сърдечно-съдови заболявания в ИСУЛ, проф. Тамара Пилософ, проф. Гарбис Паникян, проф. Юрий Белов и др. През 1998 г. е направена първата юридическа регистрация на дружеството. Днес ДКБ се отличава с висока ефективност, основана на приемственост, сътрудничество, съвместна работа на ръководните органи – бившият, настоящият и застъпващият в следващия мандат председатели работят заедно с подкрепата на управителния съвет.
- За половин век ние кардиолозите утвърдихме позицията си на стожер, охраняващ добрата медицинска практика със стремеж към непрекъснато усъвършенстване. Заедно през годините успяхме да внедрим модерни диагностични и терапевтични методи. Лекарите от нашето поколение и нашите учители имахме честта да се учим от най-добрите. Наш дълг е да продължим това дело, за да повишаваме качеството на кардиологичната грижа за пациентите, каза при откриването доц. Васил Трайков, председател на ДКБ.
Основните моменти в развитието на дружеството и на личностите основатели бяха представени от чл.-кор. проф. Асен Гудев:
- Първият и най-важен урок, който трябва да научим от нашите основатели, е, че сърдечно-съдовите заболявания са предотвратими, но за това трябват знания, ерудиция, ли-
дерство и сътрудничество с институциите. Може би не сме научили този урок докрай, но предизвикателството за нас е епидемията от атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания, която е не само медицински, но и икономически и социален проблем, каза проф. Гудев. Той допълни, че ДКБ е член на Европейското дружество по кардиология (ESC) от 1980 г., като подчерта стремежа на кардиолозите още от първите години на дружеството да бъдат част от европейската и световната кардиологична наука и практика. Част от по-
стоянните задачи на ДКБ е да превежда, издава и разпространява сред българските кардиолози европейските ръ-
ководства за лечение на сърдечно-съдовите заболявания.
- Смисълът е обучението на нашите специализанти да бъде базирано на медицината на доказателствата, за да имаме успех в намаляването на сърдечно-съдовите заболявания, каза още проф. Гудев. И акцентира върху изключителното внимание на ДКБ към продължаващото обучение и обучението на специализантите с инициативата Зимно училище по кардиология, което се проведе за 13-и път през март.
Видеоприветствие за юбилея отправи проф. Франц Вайдингер, председател на Ев-
ропейското дружество по кардиология. Той подчерта отличното дългогодишно сътрудничество с българското дружество, постиженията и приноса му за развитието на кардиологията в Европа.
- Отбелязваме половин век, откакто стремежът на група ентусиасти за издигане на кардиологията на световно ниво обедини специалистите в кардиологията. Досега всички до-
принасяте всекидневно с вашата работа за развитието на кардиологията и утвърждаване на авторитета на специалността, каза в приветствието си д-р Галя Кондева, служебен ми-
нистър на здравеопазването.
- Повече от всякога в нашето общество има нужда от повече признателност за вашите труд и усилия. Само заедно, говорейки за добрите практики и за това как превръщате предизвикателствата в постижения, можем да успеем. Като бивш европейски комисар по наука и иновации съм се борила в програма „Хоризонт Европа“ в клъстер „Здраве“ да има много повече място за сърдечно-съдовото здраве. Беше важно Европа да изпрати сигнал, че в най-голямата в света програма за инвестиции и иновации сърдечно-съдовото здраве трябва да има по-голям акцент. Радвам се, че това ще продължи до 2027 г., а убедена съм, че и в следващия период, каза Ма-
рия Габриел, активен поддръжник и участник в инициативите по създаване на План за сърдечно-съдово здраве на национално и европейско ни-
во. – Дошло е време в следващите пет години ЕС да обърне сериозно внимание на сър-
дечно-съдовите заболявания.
Искрено вярвам, че следващата Европейска комисия ще има тази задача така, както последните пет години минаха под знака на работата за борба с рака, добави тя. – Няма как да преборим предизвикателството с демографията, ако не на-
малим смъртността. Радвам се, че в програмата „Хоризонт  Европа“ има финансиране за борбата със сърдечно-съдовите заболявания, а най-голямата ми гордост е, че Дружеството на кардиолозите в България се превръща в движеща сила тази тема да бъде вече и в дневния ред на ЕС. Има нужда от координирани усилия и подкрепа, кардиолозите не трябва да бъдат сами. С добрите практики, които има в България, трябва да се върви стъпка по стъпка напред. Смятам, че наистина на фона на това, че ще има нова Европейска комисия, нов европейски комисар по здравеопазване, темата да бъде из-
пълнена със съдържание, каза още Габриел. – Успели сте да предадете отдадеността, вярата, енергията и визионерството от поколение на поколение, за което заслужавате огромно уважение.
Приветствие отправи и Боряна Перван от Международната кардиологична федерация, основана през 1978 г.
- Впечатлена съм не само от професионализма ви, но и от сърдечното отношение, вложено в инициативите. Гордост е и участието на ДКБ в международната инициатива Световен ден на сърцето, която обхваща 2 млрд. души в различни страни. През 2023 г. активностите по тази инициатива в България обхващат няколко града и общо около 500 000 души, отбеляза тя.
За ролята на основателите на съвременната кардиология и техните конкретни постижения в България говори проф. Цветана Кътова. Тя призова да се пази паметта за всички основоположници на съвременната българска кардиология.
- Нямаме загуба на памет. Благодаря за това на сегашното и бившите ръководства на дружеството. „Науката лети на крилата на въображението“, казва физикът Фарадей. Моят съвет към младите колеги е да четат, но да помнят, че буквоядството не помага на лекаря, помагат въображението и конкретният подход към пациента, подчерта проф. Младен Григоров. Председателят на БЧК  Христо Григоров връчи почетния червенокръстки знак на доц. Васил Трайков.
Почетни грамоти за приноса си за българската кардиология получиха именити специалисти, доайени на специалността, сред които проф. Николай Пенков, доц. Божидар Финков, проф. Ана Савова, проф. Владимир Пилософ, проф. Иво Петров, доц. Васил Велчев, проф. Арман Постаджиян, проф. Мария Токмакова, проф. Асен Гудев, проф. Маргарита Цонзарова, д-р Атанас Попов, проф. Теменуга Донова, проф. Младен Григоров, проф. Цветана Кътова, проф. Юлия Джоргова, проф. Пламен Гацов, проф. Нина Гочева, проф. Димитър Раев, проф. Румяна Търновска, проф. Чавдар Шалганов, проф. Елина Трендафилова, проф. Йото Йотов.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.