Вие сте в: Начало // Всички публикации // В света има над 850 млн. души,

В света има над 850 млн. души,

които страдат от хронично бъбречно заболяване, което го прави осмата най-честа причина за смъртност, като през последните години се отчита световната тенденция за прогресия и увеличение на заболяемостта.
Според статистиката между  10-15 % от населението в България или приблизително между 700 – 800 хил. души страдат от хронично бъбречно заболяване
Мото на Световния ден през 2024 г. е: „Бъбречно здраве за всички чрез осигуряване на равнопоставен достъп до грижи и оптимална медицинска практика.
Лекарите са убедени, че, за да се подобри ситуацията в България, е необходима целенасочена стратегия, която да включва следните аспекти:
- Интеграция на грижите за бъбречното здраве в обществените здравни програми: това би могло да обедини усилията за ранна диагностика и лечение, както и да повиши осведомеността сред населението и здравните специалисти;
- Достъпност до медикаменти и иновативни терапии: разширяване обхвата на здравното осигуряване, за да може  за заплаща новите и ефективни терапии, с оглед подобряване качеството на живот на болните с ХБЗ;
- Повишаване на осведомеността и превенция: разработване на национални кампании за осведоменост относно рисковите фактори за ХБЗ – диабет, хипертония и затлъстяване, както и насърчаване на здравословен начин на живот.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.